Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Rotationskroppar

Rotationskroppar

Genom att rotera en geometrisk figur runt en rak linje med dess geometriska plan som axel får vi olika rotationskroppar.

Matematik

Nyckelord

Rotationskroppar, Stympad kon, kon, cylinder, sfär, Likbent triangel, rektangel, Likbent parallelltrapets, cirkel, generatris, radie, mantel, cylinderbotten, cylinderlock, rymdgeometri, matematik

Relaterade objekt

Rotationskroppar (övningsuppgift)

En övningsuppgift där vi skapar rotationskroppar.

Rotationskroppar (rektangel)

Genom att rotera en rektangel runt dess symmetriaxlar eller runt dess sidor får vi olika rotationskroppar.

3D-skuggpussel

Detta spännande och färgglada spel är utformat för att utveckla din rumsuppfattning. Du kan kontrollera dina lösningar med hjälp av isometrisk visning.

Cylindriska kroppar

Denna animation visar olika typer av cylindriska kroppar samt deras mantelytor.

Geometriska transformationer – rotation

Denna animation visar geometrisk rotation, en form av geometrisk transformation både i plan och rum.

Gruppering av kroppar

Denna animation illustrerar olika grupper av kroppar genom konkreta exempel.

Gruppering av kroppar 1.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom exempel.

Gruppering av kroppar 2.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom exempel.

Gruppering av kroppar 3.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom exempel.

Gruppering av kroppar 4.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom konkreta exempel.

Icke-orienterbara ytor

Möbiusbandet och Kleinflaskan är speciella tvådimensionella ytor med endast en sida.

Klotets volym (Cavalieris princip)

Man kan beräkna klotets volym genom att använda en lämplig cylinder och en kon.

Klotets volym (illustration)

Summan av tetraedernas volym ger en approximation av klotets volym.

Omkrets, area, begränsningsarea och volym

I denna animation visas formlerna för att beräkna figurers omkrets och area samt kroppars begränsningsarea och volym.

Prismor

Denna animation visar flera olika typer av prismor, både rätvinkliga och sneda.

Regelbunden fyrsidig pyramid

En pyramid, med en kvadratisk bas och fyra trekantiga sidoytor, vars spets är centrerad över mittpunkten kallas för regelbunden fyrsidig pyramid.

Sfär

En sfär är en grupp punkter som alla befinner sig på samma avstånd från en given punkt i rummet.

Sfärens area (illustration)

Sfärens yta består av en mängd punkter som befinner sig på samma avstånd från en given punkt.

Kägelsnitt

Ett kägelsnitt är den plankurva som uppstår när en cirkulär kon genomskärs med ett plant snitt.

Added to your cart.