Romerska gladiatorer (100-talet)

Gladiatorer var soldater som i underhållningssyfte tvingades slåss med varandra eller med vilda djur på de antika romerska arenorna.

Relaterat extramaterial

Alexander the Great, the world conqueror

Follow Alexander the Great's military campaigns!

Historien om Moses

Detta är historien om Moses födelse och hans gärningar.

Arkimedes skruv (200-talet f.v.t.)

Skruvpumpen, som vanligen tillskrivs Arkimedes, gjorde bevattningen mycket effektivare.

Cella Septichora (Pécs, Ungern, 300-talet)

Denna tidiga kristna nekropol i Pécs, Ungern är en enastående historisk plats.

Atensk medborgare och hans hustru (antiken)

Den atenska demokratin byggdes på en gemenskap av medborgare med fullständiga rättigheter.

Hellenism: Alexandria

Alexander den store grundade ett antal nya städer som administrativa centra där den grekiska...

Romerskt mililtärläger (antiken)

I takt med att det romerska riket expanderade upprättades militärläger på de nyligen...

Makedonsk soldat (300-talet f.v.t.)

Soldater i det antika kungariket Makedonien var fruktade krigare.

Added to your cart.