Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Romerska belägringsmaskiner

Romerska belägringsmaskiner

Antikens romerska erövrare hade effektiva belägringsmaskiner som hade utvecklats för att attackera befästningar.

Historia

Nyckelord

Belägringsmaskiner, siege torn, katapult, murbräcka, antiken, Rom, Római Birodalom, belägring, soldat, militär strategi, militärhistoria, slag, befästning, kejserliga perioden

Relaterade objekt

Scener

Belägringsmaskiner

  • belägringstorn
  • ballist
  • katapult
  • murbräcka
  • romersk soldat
  • romerskt militärläger

Belägringstorn

Ballist

Katapult

Murbräcka

Animation

Berättarröst

Romarrikets historia är fylld med legendariska strider. Allt eftersom riket expanderade utökades också stridsmetoderna från krig på slagfält och till sjöss till belägringskrig.
Skickliga romerska militäringenjörer byggde belägringsmaskiner redan under republiken. Dessa användes effektivt av armén mot muromgärdade städer och befästningar. Under imperiet förbättrades dessa maskiner ytterligare. När en belägring påbörjades, placerades först katapulterna ut för att försvaga fiendens försvar. Katapulter, som baseras på lagring och frisättning av mekanisk energi, fanns i ett antal olika utformningar.

Ballisten liknade ett stort armborst och ansågs vara ett precisionsvapen. Den sköt iväg pilar, stenar och andra relativt lätta projektiler på en låg bana. Den energi som krävdes för att få iväg projektilen erhölls genom vridningen av det tvinnade repet.

Under antiken var stenkastande katapulter de vanligaste och mest effektiva belägringsmaskinerna. Med hjälp av vridna repbuntar kunde de slunga iväg projektiler på flera dussin kilo. Deras räckvidd översteg 300 meter.

En murbräcka är också en typ av belägringsmaskin. Eftersom den inte hade någon lång räckvidd var man tvungen att forsla den ända fram till muren. Under transporten behövde operatörerna och anordningen skyddas.

Murbräckan bestod av en lång och tung trästock upphängd i en stödstruktur. Man använde den för att bryta igenom förstärkta portar genom att försätta stocken i en pendelrörelse. Stocken slog mot ytan tills porten gav med sig. Ofta var den främre ändan försedd med en metallskoning, vilket gav högre effektivitet.

Belägringstorn, som också användes av arméerna från andra imperier under antiken, var effektiva belägringsmaskiner. Strukturen omgavs av skyddsväggar på tre sidor och var försedd med hjul, så att den lätt kunde föras till den belägrade platsen. Soldaterna använde stegarna inuti för att klättra upp i tornet. På toppen fanns en vindbrygga med hjälp av vilken soldaterna kunde klättra över muren.

Relaterade objekt

Romersk soldat (första århundradet f.v.t.)

Legosoldater i den antika romerska armén var välutbildade och utrustade med de allra modernaste vapen.

Romerska rikets provinser och städer

I denna animation visas Romerska rikets historia genom århundradena.

Romerskt mililtärläger (antiken)

I takt med att det romerska riket expanderade upprättades militärläger på de nyligen erövrade områdena.

Slaget vid Alesia (år 52 f.v.t.)

Alesia i Gallien, som försvarades av Vercingetorix, belägrade av Julius Ceasars romerska armé år 52 f.v.t.

Alesia (Frankrike, första århundradet f.v.t.)

Alesia i Gallien, som försvarades av Vercingetorix, belägrade av Julius Ceasars romerska armé år 52 f.v.t.

Arkimedes militära uppfinningar (200-talet f.v.t.)

Arkimedes var en av de mest framstående grekiska vetenskapsmännen under antiken, han utmärkte sig också genom sina militära uppfinningar.

Caracallas termer (Rom, 200-talet)

Den romerska kejsarens magnifika badanläggning byggdes under 200-talet e.v.t.

Circus Maximus (Rom)

Den antika rännarbanan i Rom blev känd för sina häst- och vagnkapplöpningar.

Colosseum (Rom, 1:a århundradet)

Den mest kända och mest magnifika amfiteatern i Rom byggdes under det första århundradet.

Det romerska huset (antiken)

Välbärgade romerska medborgare bodde under antiken i stora hus med flera rum och varierande planlösning.

Germansk krigare (300-talet)

Fruktade germanska krigare som härjade från norra Europa mot söder hotade även det romerska riket.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Leonardo da Vincis uppfinningar - Belägringsmaskiner

Leonardo var inte bara en stor konstnär, utan också en skicklig militäringenjör.

Makedonskt belägringstorn (300-talet f.v.t.)

Alexander den stores armé använde framgångsrikt belägringstorn i sina attacker mot befästningar.

Newtons rörelselagar

Denna animation visar Sir Isaac Newtons tre rörelselagar vilka lade grunden för den klassiska mekaniken.

Romersk akvedukt och väg (antiken)

Det avancerade väg- och akveduktsystemet som täckte hela Romarriket speglade väl utvecklingen i den romerska civilisationen.

Soldat från senromersk tid (300-talet)

Det östromerska riket började blomstra i början av 300-talet under Konstantin den stores regeringstid.

Titusbågen (Rom, 1:a århundradet)

Triumfbågen byggdes vid ingången till Forum Romanum för att fira minnet av kejsar Titus seger vid belägringen av Jerusalem.

Trojanska hästen

Enligt Homeros klassiska epos var det Odysseus krigslist som orsakade Trojas fall.

Added to your cart.