Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Rökningens skadliga effekter på lungorna

Rökningens skadliga effekter på lungorna

Rökning skadar andningsorganen allvarligt och kan orsaka KOL och lungcancer.

Biologi

Nyckelord

rökning, tjär deponering, emfysem, COPD, Lungcancer, tumör, lungtumör, bronkit, cancer, andnöd, andnings yta, cancerframkallande ämnen, lungor, Respirationssystemet, luftväg, svalg, struphuvud, luftstrupe, huvud bronk, bronk, alveolär sac, syre mask, cigarett, människa, biologi

Relaterade objekt

Scener

Lungor med tjära

KOL: kronisk bronkit

 • förträngda bronkioler - Tobaksrök irriterar slemhinnorna vilket leder till kronisk inflammation och förtjockning. Eftersom bronkiolerna och bronkerna blockeras, blockeras även luftvägarna.

Respirationssystemet

 • näshåla
 • struphuvud - Det är ett ljudbildande organ. Vid sväljning fälls struplocket ned så att föda inte kan hamna i luftstrupen. Rökning kan leda till strupcancer.
 • luftstrupe - Den förbinder struphuvudet med lungorna, vilket möjliggör att luft kan passera till och från lungorna. Den stöds av hästskoformade broskringar.
 • huvudbronk - De två huvudbronkerna går till varsin lunga där de förgrenar sig i bronker.
 • bronk - Tunna rör som förgrenar sig ytterligare i ännu tunnare rör i lungorna och avger syre till bronkiolerna.
 • lungor - Dessa är de viktigaste andningsorganen. Syret från den inandade luften hamnar i blodet, samtidigt som koldioxid avges från blodet. Den vänstra lungan är uppdelad i två lober medan den högra är uppdelad i tre lober. Vid andning kontraheras respektive utvidgas bröstkorgen på grund av mellangärdets och interkostalmusklernas sammandragningar och lungorna följer passivt dessa rörelser.

Lungcancer

 • okontrollerad celltillväxt - Ämnen som finns i tobaksrök skadar cellernas DNA, vilket leder till mutationer som orsakar okontrollerad celldelning. Som ett resultat börjar tumörer att utvecklas.
 • tumörbildning - Okontrollerad celltillväxt får tumörer att utvecklas. Tumören försörjs av blodkärl och förstör de omgivande cellerna.
 • metastas - Tumörceller kan spridas genom blodkärlen eller lymfkärlen och bilda nya tumörer i kroppen.
 • hjärntumör - Lungcancer resulterar ofta i metastatiska tumörer i hjärnan.
 • lungtumör

Tobaksrök innehåller cancerframkallande ämnen som skadar DNA. Detta kan leda till okontrollerad celltillväxt och tumörutveckling.

Förutom att förstöra vävnader, kan maligna tumörer resultera i metastatiska tumörer genom att tumörcellerna sprider sig genom lymfsystemet eller blodkärlen och bildar tumörer i andra delar av kroppen.

KOL: emfysem

 • sammansmälta lungblåsor (emfysem) - På grund av ständig inflammation förstörs väggarna mellan lungblåsorna. Lungblåsorna smälter då samman och deras yta minskar. Detta leder till andnöd.

KOL

Vid inandning strömmar luften genom näshålan och struphuvudet in i luftstrupen. Luftstrupen förgrenar sig till två huvudbronker, vilka förgrenar sig ytterligare till bronker som sedan övergår i bronkioler. Bronkioler mynnar ut i lungblåsorna. Gasutbyte sker genom lungblåsornas enkla skivepitel.

Rökning kan orsaka KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, i form av kronisk bronkit och/eller lungemfysem.

Kronisk bronkit är en konstant inflammation i bronkerna och i bronkiolerna, vilket orsakar kronisk hosta. Slemhinnan i bronkerna och i bronkiolerna förtjockas och därmed blockeras luftvägarna vilket leder till andnöd.

Kronisk inflammation kan också orsaka lungemfysem. Väggarna mellan lungblåsorna förstörs och blåsorna smälter samman. Som ett resultat minskar lungblåsornas yta och även detta leder till andnöd.

KOL försämrar livskvaliteten kraftigt. I allvarliga fall lider patienten av ständig andnöd och behöver syrgasbehandling. KOL kan även vara dödlig.

Relaterade objekt

Bröstkorgens ben

Revbenen, bröstbenet och ryggraden formar bröstkorgens skelett.

Respirationssystemet

Respirationssystemet ansvarar för intaget av syre och frisättningen av koldioxid.

Människans blod

Människans blod består av blodkroppar (röda, vita och blodplättar) och plasma.

Djup ventrombos och lungemboli

Blodproppar som bildas i benens djupa vener kan orsaka lungemboli med dödlig utgång om de når lungorna.

Fonation

En ton skapas genom att stämbanden vibreras av luften som strömmar ur lungorna.

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt orsakas av att en blodpropp täpper till hjärtats kranskärl. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna.

Hur andas fiskar?

Blodkärl i fiskarnas gälar tar upp syre och frigör koldioxid.

Koldioxid (CO₂) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Kolmonoxid (CO) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Kolmonoxid (CO) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Added to your cart.