Robotar

Ett underhållande spel med olika vyer av rumsliga objekt.

Relaterat extramaterial

Sambandet mellan volymen av en fyrsidig pyramid och volymen av ett prisma

I detta experiment bevisar vi att volymen av prismat är tre gånger volymen av den fyrsidiga...

Klotets volym (Cavalieris princip)

Man kan beräkna klotets volym genom att använda en lämplig cylinder och en kon.

Kub (övningsuppgifter)

Kubens kanter, diagonaler och sidoytor kan identifieras med hjälp av hörnen.

Omkrets, area, begränsningsarea och volym

I denna animation visas formlerna för att beräkna figurers omkrets och area samt kroppars...

Gruppering av kroppar 2.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom exempel.

Ritning av en 45 graders vinkel

Genom att tudela en 180 graders vinkel får vi en 90 graders vinkel. Om man tudelar denna vinkel...

Geometriska transformationer - spegling (reflektion)

Denna animation visar geometrisk spegling, en typ av geometrisk transformation både i...

Szilassi-polyeder

Denna speciella konkava polyeder fick sitt namn efter en ungersk matematiker.

Added to your cart.