Robotar

Ett underhållande spel med olika vyer av rumsliga objekt.

Relaterat extramaterial

Sambandet mellan volymen av en fyrsidig pyramid och volymen av ett prisma

I detta experiment bevisar vi att volymen av prismat är tre gånger volymen av den fyrsidiga...

Bygga former (enfärgad)

Bygg 3D-former från enfärgade enhetskuber.

Kub

Denna animation visar kubens komponenter (hörn, kanter, diagonaler och sidoytor). Kuben...

Geometriska transformationer – rotation

Denna animation visar geometrisk rotation, en form av geometrisk transformation både i...

Rätblockets nät

Denna animation som även innehåller övningsuppgifter, visar en kubs olika nät

Eulers formel

Satsen som formulerades av Leonhard Euler beskriver en av de grundläggande egenskaperna...

Geometriska transformationer – translation

Denna animation visar geometrisk translation (parallellförflyttning) i plan och rum.

Kub (övningsuppgifter)

Kubens kanter, diagonaler och sidoytor kan identifieras med hjälp av hörnen.

Added to your cart.