Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Respirationssystemet

Respirationssystemet

Respirationssystemet ansvarar för intaget av syre och frisättningen av koldioxid.

Biologi

Nyckelord

Respirationssystemet, andning, Andning, Inandning, Utandning, lungor, bröst, musklerna i andnings, luftväg, bronk, bronker, alveolär sac, gasutbyte, lungkretsloppet, röda bloodkroppar, syreavgivning, syre, koldioxid, modell lunga, luftstrupe, struphuvud, näshåla, diaphgram, interkostalmuskler, kapillär, andnings yta, människa, biologi

Relaterade objekt

Frågor

 • Är det sant att vänstra och högra lungan är lika stora?
 • I viloläge tar en vuxen person i genomsnitt 12 andetag i minuten. I varje andetag drar man in ungefär en halv liter luft. Hur mycket luft andas en vuxen person in under ett dygn?
 • Vitalkapacitet är den maximala mängd luft en person kan andas ut efter en maximal inandning. Är det sant att vår vitalkapacitet försämras ju äldre vi blir?
 • När vi andas dras ... ihop och expanderar växelvis.
 • Andningen kontrolleras av ...
 • Lungorna skyddas från patogener av ...
 • Är det sant att lufttrycket i lungorna ökar under inandning?
 • Är det sant att lufttrycket i lungorna ökar när vi andas ut?
 • Varje lungblåsa omges av ...

Scener

Respirationssystemet

 • lungor - Respirationssystemets huvudorgan. I lungorna tar blodet upp syre från inandningsluften samtidigt som det avger koldioxid. Den vänstra lungan är uppdelad i två lober medan den högra har tre lober. Vid andning kontraheras respektive utvidgas mellangärdet och interkostalmusklerna och lungorna följer passivt dessa rörelser.
 • luftstrupe - Den förbinder struphuvudet med lungorna, vilket möjliggör att luft passerar till och från lungorna. Den stöds av hästskoformade broskringar.
 • näshåla
 • svalghåla
 • struphuvud - Det är ett ljudbildande organ. Vid sväljning fälls struplocket ned så att föda inte kan hamna i luftstrupen. Rökning kan leda till strupcancer.
 • mellangärde - Vid inandning kontraheras mellangärdet, det blir platt och utrymmet i bröstkorgen expanderas varvid volymen ökar i lungorna. Vid utandning slappnar mellangärdet av och återgår till sin kupolform, alltså minskar volymen i lungorna.
 • revben - Bildar bröstkorgsväggen. Som ett resultat av interkostalmusklernas sammandragningar höjs bröstkorgen under inandning och sänks under utandning.
 • bröstben
 • interkostalmuskler - Musklerna mellan revbenen som höjer bröstkorgen under inandning och sänker den under utandning.

Lungblåsorna

 • bronkiol - Bronkioler, som är de tunnaste rören i lungorna, mynnar ut i lungblåsor.
 • lungblåsor - Lungblåsornas väggar består av ett enkelt skivepitel, genom vilket gasutbyte sker.
 • kapillär - Gasutbyte sker genom kapillärernas väggar. Koldioxid frigörs från blodet och hamnar i lungblåsorna, medan syre tas upp av blodet. Syret transporteras sedan i blodet av hemoglobiner som finns i röda blodkroppar.
 • arteriol - Artärer och arterioler i det lilla kretsloppet (lungkretsloppet) transporterar koldioxidrikt blod från hjärtat till lungblåsorna. Arterioler förgrenar sig till kapillärer.
 • venol - Vener och venoler i det lilla kretsloppet (lungkretsloppet) transporterar syrerikt blod från lugnblåsorna till hjärtat. Kapillärer konvergerar för att bilda venoler, som i sin tur bildar vener.

Bröstkorgen

 • lungor - Respirationssystemets huvudorgan. I lungorna tar blodet upp syre från inandnings luften samtidigt som det avger koldioxid. Den vänstra lungan är uppdelad i två lober medan den högra har tre lober. Vid andning kontraheras respektive utvidgas mellangärdet och interkostalmusklerna och lungorna följer passivt dessa rörelser.
 • luftstrupe - Den förbinder struphuvudet med lungorna, vilket möjliggör att luft passerar till och från lungorna. Den stöds av hästskoformade broskringar.
 • sanna revben - De första sju revbensparen som fäster direkt till bröstbenet.
 • falska revben - Revbenspar åtta, nio och tio fäster direkt till det sjunde revbensparet.
 • flytande revben - Revbenspar elva och tolv som inte på något sätt fäster till bröstbenet.
 • mellangärde - Vid inandning kontraheras mellangärdet, det blir platt och utrymmet i bröstkorgen expanderas varvid volymen ökar i lungorna. Vid utandning slappnar mellangärdet av och återgår till sin kupolform, alltså minskar volymen i lungorna.
 • interkostalmuskler - Musklerna mellan revbenen som höjer bröstkorgen under inandning och sänker den under utandning.
 • huvudbronker - De två huvudbronkerna går till varsin lunga där de förgrenar sig till bronker.
 • bröstben
 • bronk - Tunna rör som förgrenar sig ytterligare till ännu tunnare rör som avger syre till bronkiolerna.

Gasutbytet

 • enkelt skivepitel - Den tunnaste typen av epitel, genom vilken gasutbyte sker.
 • kapillär - Gasutbyte sker genom kapillärernas väggar. Koldioxid frigörs från blodet och hamnar i lungblåsorna, medan syre tas upp av blodet. Syret transporteras sedan av hemoglobiner som finns i röda blodkroppar.
 • syre - Under oxidationsprocessen av organiskt material, används den energi som lagrats i materialens kovalenta bindningar för att producera ATP. Denna process förbrukar syre.
 • koldioxid - Under biologisk oxidation frigörs koldioxid från organiska molekyler och den energi som lagras i deras kovalenta bindningar används för att producera ATP.

Röda blodkroppar

 • syre - Under oxidationsprocessen av organiskt material, används den energi som lagrats i materialens kovalenta bindningar för att producera ATP. Denna process förbrukar syre.
 • koldioxid - Under biologisk oxidation frigörs koldioxid från organiska molekyler och den energi som lagras i deras kovalenta bindningar används för att producera ATP.

Animation

Respirationssystemets placering

 • lungor - Respirationssystemets huvudorgan. I lungorna tar blodet upp syre från inandningsluften samtidigt som det avger koldioxid. Den vänstra lungan är uppdelad i två lober medan den högra har tre lober. Vid andning kontraheras respektive utvidgas mellangärdet och interkostalmusklerna och lungorna följer passivt dessa rörelser.
 • luftstrupe - Den förbinder struphuvudet med lungorna, vilket möjliggör att luft passerar till och från lungorna. Den stöds av hästskoformade broskringar.
 • näshåla
 • struphuvud - Det är ett ljudbildande organ. Vid sväljning fälls struplocket ned så att föda inte kan hamna i luftstrupen. Rökning kan leda till strupcancer.

Lungor

 • luftstrupe - Den förbinder struphuvudet med lungorna, vilket möjliggör att luft passerar till och från lungorna. Den stöds av hästskoformade broskringar.
 • huvudbronker - De två huvudbronkerna går till varsin lunga där de förgrenar sig till bronker.
 • bronk - Tunna rör som förgrenar sig ytterligare till ännu tunnare rör som avger syre till bronkiolerna.

Berättarröst

Vid inandning ökar sammandragningar av mellangärdet och interkostalmusklerna volymen på bröstkorgen. Lungorna som passivt följer dessa rörelser fylls därmed med luft. Vid utandning strömmar luften ut ur lungorna eftersom bröstkorgens volym minskar.

Den inandade luften strömmar in i huvudbronkerna genom näshålan, munhålan, svalghålan och luftstrupen. Huvudbronkerna leder luften in i lungorna, där de förgrenar sig till bronker vilka förgrenar sig ytterligare till bronkioler. Dessa y-formade grenar, inklusive huvudbronkerna, formar 20–23 förgreningsnivåer. Gasutbytet börjar vid den 17:e nivån, och detta sker genom bronkiolernas väggar. De tunnaste rören mynnar sedan ut i lungblåsor.

Lungblåsornas väggar består av enkla skivepitel, genom vilka gasutbytet sker: syre tas upp av blodet och koldioxid frigörs och hamnar i lungblåsorna. Med andra ord blir blodet i det lilla kretsloppet syresatt. Syre används av cellerna i sina metaboliska processer som producerar koldioxid som en biprodukt.

Relaterade objekt

Fonation

En ton skapas genom att stämbanden vibreras av luften som strömmar ur lungorna.

Rökningens skadliga effekter på lungorna

Rökning skadar andningsorganen allvarligt och kan orsaka KOL och lungcancer.

Bröstkorgens ben

Revbenen, bröstbenet och ryggraden formar bröstkorgens skelett.

Cirkulationssystemet

Det stora kretsloppet bär syresatt blod från hjärtat till kroppen, medan det lilla kretsloppet transporterar syresatt blod från lungorna till hjärtat.

Djup ventrombos och lungemboli

Blodproppar som bildas i benens djupa vener kan orsaka lungemboli med dödlig utgång om de når lungorna.

Hjärtat

Hjärtat är den centrala pumpen i hjärt- och kärlsystemet och det slår flera miljarder slag under en livstid.

Hur andas fiskar?

Blodkärl i fiskarnas gälar tar upp syre och frigör koldioxid.

Koldioxid (CO₂) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Människans blod

Människans blod består av blodkroppar (röda, vita och blodplättar) och plasma.

Övre mag- och tarmkanalen

Under sväljning förs maten från munhålan till magsäcken, belägen mellan matstrupen och tolvfingertarmen.

Syre (O₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Urinvägarna

Urinvägarna avlägsnar skadliga och onyttiga ämnen från kroppen.

Koldioxid (CO₂) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Added to your cart.