Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Reaktion mellan väte och syre

Reaktion mellan väte och syre

Knallgas är en blandningen av vätgas och syrgas. Den exploderar vid antändning.

Kemi

Nyckelord

knallgas, vätgas, syre, kemikalie, Reaktion, förening, explosionen, vätemolekyl, syremolekyl, värmeöverföring, vattenmolekyl, vatten, förbränning, smäll, förbränningsvärmet, gas, rökgas, blandning, Oorganisk kemi, knallgastest, kemi

Relaterade objekt

Bildning av vätemolekyler

Väteatomer i vätemolekyler hålls samman av en kovalent bindning.

Bränslecell

En bränslecell producerar miljövänlig elenergi genom en kemiska reaktion mellan syre och väte.

Hydroxidjon (OH⁻)

En jonförening som bildas när en vattenmolekyl frigör en proton.

Klor (Cl₂)

Denna gulgröna giftiga gas med stark lukt är en halogen.

Levande ljus

Levande ljus har använts för belysning sedan urminnes tider.

Oxoniumjon (H₃O⁺)

Jämviktsförhållandet som råder mellan oxoniumjoner och hydroxidjoner bestämmer en lösnings pH-värde.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Syre (O₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Väte (H₂)

Färglös, luktfri gas som är lättare än luft. Väte är det vanligaste grundämnet i universum.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Zeppelinare, LZ 129 Hindenburg

En zeppelinare är ett luftskepp med ett stelt metallskelett.

Zeppelinare, LZ 17 Sachsen (1913)

En zeppelinare är ett luftskepp med ett stelt metallskelett.

Väteperoxid (H₂O₂)

Föreningen av väte och syre. En färglös, luktfri vätska som är tyngre än vatten.

Added to your cart.