Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Ragusa (Kroatien, 1500-talet)

Ragusa (Kroatien, 1500-talet)

Denna kroatiska stad, som numera heter Dubrovnik, är känd för sin spektakulära arkitektur och sitt vackra läge.

Historia

Nyckelord

Ragusa, Dubrovnik, Kroatien, Adriatiska havet, Bysantinska riket, Kungariket Ungern, Habsburgska riket, Österrikisk-ungerska imperiet, Serbers, kroaters och sloveners kungarike, renässansen, stad, centern, stadsstat, Medelhavet, hamn, befästning, fästning, palats, torn, staty, Renässans, försvarsmuren, Gothicism, bostad, klocktorn, utsmyckad port, historia, köpman, handel, ekonomi

Relaterade objekt

Frågor

 • I vilket nuvarande land ligger Dubrovnik?
 • Vid kusten av vilket hav ligger Ragusa?
 • Vilket smeknamn fick Dubrovnik?
 • I vilken stat var Ragusa centrum?
 • Vad var det som gjorde Ragusa till en rik stadsstat?
 • Är det sant att Ragusa var en av Europas största städer på 1500-talet?
 • Vad var Ragusa känt för på 1500-talet?
 • Vem är Dubrovniks skyddshelgon?
 • Hur lång är stadsmuren i Dubrovnik?
 • Vilken av följande byggnader ingick INTE i Ragusas försvarssystem?
 • Vad heter berget i Ragusa?
 • Vad betyder det grekiska ord från vilket namnet Ragusa härstammar från?
 • Vad betyder det slaviska ordet från vilket namnet Dubrovnik härstammar från?
 • Vad heter huvudgatan i Dubrovnik?
 • Vilket av följande är ett landmärke i dagens Dubrovnik?
 • Vilken av följande sevärdheter ligger inte på Loggiatorget?
 • Hur många skepp hade Ragusa på 1500-talet enligt historiska källor?
 • I vilken stil byggdes Sponzapalatset?
 • Vad fanns tidigare på den plats där Sponzapalatset står idag?
 • Hur många fästningar finns längs stadsmuren?
 • Vilken är den nordligaste fästningen i stadens befästningssystem?
 • Vilken fästning skyddade hamnen?
 • Vilket byggnadsverk står i den västra änden av Stradun?
 • Vilken av följande är den östligaste byggnaden i Ragusa?
 • Vilken av följande är den västligaste byggnaden i Ragusa?
 • I vilket hav är Adriatiska havet en vik?
 • Vem är Onofrios fontäner uppkallade efter?
 • Vem är kolonnen på Loggiatorget uppkallad efter?
 • Vilket tal är högst?

Scener

Ragusa

 • Srđberget - Det 412 meter höga berget utanför staden Dubrovnik var en gång täckt med ekar. Detta är förmodligen ursprunget till stadens slaviska namn.
 • Ragusa - Det medeltida namnet kommer antagligen från det grekiska ordet "lau" som betyder brant eller klippa, eller från latinskans "laus" som betyder brant.
 • Adriatiska havet - Den nordligaste delen av Medelhavet som ligger mellan den italienska halvön och Balkanhalvön. Dubrovnik kallas också "det adriatiska havets pärla".

Enligt historiska källor grundades staden Dubrovnik vid Adriatiska havets kust under 600-talet. Dess historiska namn var Ragusa, vars ursprung är oklart. Det kan ha kommit från det grekiska ordet "lau" som betyder brant eller klippa, eller från det latinska ordet "laus" som betyder brant. Namnet Dubrovnik, som omnämns för första gången under 1100-talet, härrör från slaviskans 'dubrova' som betyder ekskog.

I begynnelsen kontrollerades staden av det Bysantinska riket. Efter att korstågsriddare hade erövrat Konstantinopel 1204 hamnade Ragusa under Venedigs jurisdiktion och förblev så i 150 år. Det var under denna tid som handeln i staden blomstrade.

Republiken Ragusa bildades 1358. Den placerades under ungersk suzeränitet men kunde fatta egna beslut i vissa ärenden.

Under 1500-talet försvarade Ragusa framgångsrikt sin suveränitet mot sin rival Venedig och det Ottomanska riket. 1667 drabbades staden av en kraftig jordbävning. Ragusa förintades nästan helt och hållet men återuppbyggdes snabbt trots förstörelsen.
Ragusa upphörde att fungera som republik under Napoleonkrigen. Efter Wienkongressen tog Habsburgska riket makten över staden.

När det Österrikisk-ungerska imperiet föll efter första världskriget blev staden en del av Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike (Kungariket Jugoslavien efter 1929). Idag är staden, som också kallas "det adriatiska havets pärla", en del av Kroatien som blev självständigt 1991.

Stad

 • Pileporten - Stadens västra port. Den bestod egentligen av två portar, en inre i gotisk stil och en yttre i renässansstil.
 • Onofrios stora fontän - Den ligger i ena änden av Stradun. Byggandet påbörjades 1438 och avslutades två år senare. Fontänen fick sitt namn efter arkitekten. Den polygonala, sextonsidiga fontänen har en öppen kupol på toppen. Den var också en av slutpunkterna i vattenförsörjningssystemet som försåg staden med vatten från en närbelägen källa.
 • Pločeporten - Stadens södra port. Den byggdes på 1400-talet och uppkallades efter en närliggande kroatisk stad.
 • vågbrytare - Den skyddade stadens vältrafikerade hamn från vågor från det öppna havet. Den naturliga klippformationen befästes med en konstgjord byggnad.
 • hamn - Sjöfartshandeln bidrog till Ragusas rikedom. Som mest hade staden 180 fartyg.
 • Loggiatorget - Den östra änden av Stradun. En av de livligaste delarna av staden som också fungerade som en marknadsplats.
 • stadsmur - Den byggdes mellan 11- och 1600-talen. Den är 1 940 meter lång, 25 meter hög (vid dess högsta punkt) och tre till sex meter tjock. Det finns fem fästningar längs med muren.

Stadsmur

Muren som omgav Ragusa gjorde staden till en av de kraftigast befästa platserna i medeltida Europa. Det hjälpte även staden att, under århundraden, försvara sin självständighet mot sina fiender (exempelvis Venedig) och det Osmanska riket.

Muren är 1 940 meter lång och tre till sex meter tjock. Största delen av denna befästning byggdes under 1300- och 1400-talen. Det finns fem fästningar och otaliga torn och bastioner längs med muren.

Muren längs med landsidan sträcker sig från Bokarfästningen till Revelinfästningen. Den högsta punkten i denna del av muren är 25 meter.

Fästningar

 • Minčetatornet - Den ligger vid stadsmurens nordligaste punkt. Den stod färdig under 1400-talets andra hälft. Den cirkulära fästningen med en gotisk krona på toppen är den högsta punkten i stadens försvarssystem.
 • Revelinfästningen - Den ligger vid den östra änden av stadsmuren. Byggandet av stadens starkaste fästning avslutades 1549. Den skyddade Pločeporten och den östra delen av staden.
 • Sankt Johannes fästning - En av de viktigaste delarna av befästningsverket i Ragusa. Den stod färdig år 1557. Denna monumentala fästning skyddade ingången till den vältrafikerade hamnen.
 • Bokarfästningen - Den är belägen vid den sydvästra delen av stadsmuren. Byggandet påbörjades 1461 och fästningen erhöll sin slutliga form 1570. Den skyddade Pileporten och den västra delen av staden.
 • Lovrijenac-fästningen - Denna separata fästning byggdes troligtvis under 1000-talet på en 37 meter hög klippa. Den skyddade den västra delen av staden från angrepp från havet och fastlandet.

Sankt Johannes fästning var en av de viktigaste befästningarna i stadens försvarssystem. Det monumentala byggnadskomplexet fick sin slutgiltiga form i mitten av 1500-talet. Fästningen byggdes genom en sammanslagning av gamla befästningar och nya utbyggnader år 1557. Dess huvudsakliga funktion var att försvara hamnen och övervaka sjöfartstrafiken.

Revelinfästningen ligger i den östra delen av staden. Den byggdes utanför Ploceporten för att skydda den östra ingången. Den stod färdig 1549. Dess namn härstammar troligtvis från ordet rivelino (ravelin) som används inom den militära arkitekturen för att beskriva en befästning mittemot den mest utsatta delen av stadsmuren.

Minčetatornet ligger i den nordligaste delen av stadsmuren. Den stora, cirkulära försvarsstrukturen har en karaktäristisk gotisk krona. Tornet renoverades och förstärktes på 1400-talet. Tornet hade en nyckelroll i försvaret av staden mot attacker från fastlandet. Det fanns nio kanoner i tornet, den största av dem var en bronskanon tillverkad av Ivan Rabljanin som även gjorde klockan i stadens klocktorn.

Bokarfästningen byggdes för att skydda Pileporten, stadens västra ingång. Den två våningar höga fästningen fick sin slutgiltiga form under andra hälften av 1500-talet. Tillsammans med Minčetatornet spelade den en nyckelroll i att driva tillbaka angrepp från väst.

Lovrijenac-fästningen byggdes på en 37 meter hög klippa. Den spelade en viktig roll för att försvara den västra delen av staden från angrepp från havet och fastlandet. Den byggdes troligtvis under 1000-talet men blev utförligt renoverad under 1400- och 1500-talen. Dess trekantiga planritning följer klippans form. Fästningens tre terrasser försågs med tio kanoner varav den största kallades Gušter (Ödlan).

Loggiatorget

 • Sponzapalatset - Det byggdes i gotisk stil och renässansstil mellan 1516 och 1522. Det står på ett ställe där en gammal cistern (spongia) tidigare stått, därav namnet.
 • Stradun - Stadens huvudgata, även känd som Placa, var ungefär 300 meter lång. Det var den enda breda gatan i den medeltida staden. Den belades med kalksten 1468.
 • klocktorn - Det står på Loggiatorget i den östra änden av Stradun. Det byggdes 1444 av lokala arkitekter. Dess klocka har varit i bruk sedan 1509.
 • Onofrios lilla fontän - Den ligger vid foten av klocktornet på Loggiatorget. Den byggdes mellan 1440 och 1442 och namngavs efter arkitekten. Den försåg marknaden på torget med vatten.
 • Orlandos kolonn - Den finns på Loggiatorget i den östra änden av Stradun. Den fick sitt namn efter riddarstatyn som finns på den.

Sponzapalatset ligger på norra sidan av Loggiatorget i ena änden av Stradun. Det står på en plats där en gammal cistern (spongia) stått, därav namnet.

Palatset byggdes i gotisk- och renässansstil mellan 1516 och 1522. Det innehöll flertalet kontor, en bank, ett tullager, en skattkammare och en vapenkammare. Ett atrium byggdes också inuti den stora, rektangulära byggnaden. Lyckligtvis förstördes inte palatset under jordbävningen 1667.

Huvudgatan i Ragusa är Stradun eller Placa. Den är ungefär 300 meter lång och sträcker sig från Pileporten till Loggiatorget. Fontäner gjorda av Onofrio della Cava finns i både dess västra och östra ände. Stradun blev stadens viktigaste gata under 1200-talet då den förenade den östra och västra porten. Den belades med kalksten 1468.

Det 31 meter höga klocktornet på Loggiatorget i den östra änden av Stradun byggdes 1444. Dess bronsklocka, som väger mer än två ton, sattes på plats 1506 (eller 1509). Den tillverkades av Ivan Rabljanin, som även gjorde stadens kanoner. Det året ersattes även klocktornets träfigurer med bronsfigurer. De 191 cm höga statyerna föreställer romerska soldater. De kallas Maro och Baro eller Zelenci (gröna män) av ortsborna på grund av den typiska gröna ärgen som bildats på bronsens yta.

Under medeltiden var det av yttersta vikt att säkerställa vattenförsörjningen till städer. Först användes cisterner för att förse staden Ragusa med vatten. När området drabbades av torka transporterade handelsfartyg dricksvatten till staden. 1436 beordrade stadsfullmäktige byggandet av en akvedukt som skulle förse staden med vatten från en närbelägen källa. När den stod färdig utformade den italienska arkitekten och skulptören Onofrio della Cava två fontäner. Onofrios lilla fontän som finns på Loggiatorget vid foten av klocktornet byggdes mellan åren 1440 till 1442.

En speciell stenkolonn, Orlandos kolonn, finns på Loggiatorget. Enligt legenden föreställer figuren som finns utskuren i kolonnen den medeltida riddaren Orlando som befriade staden från den arabiska belägringen under 700-talet. Kolonnen tillverkades år 1418 av två skulptörer vid namn Antun Dubrovčanin och Bonino di Milano.

Den hade troligtvis flera olika funktioner. Offentliga tal kunde hållas från toppen av kolonnen. Öppningen på toppen kunde användas till att fästa en flaggstång. Offentliga bestraffningar genomfördes troligtvis också i närheten av kolonnen.

Promenad

Animation

 • Srđberget - Det 412 meter höga berget utanför staden Dubrovnik var en gång täckt med ekar. Detta är förmodligen ursprunget till stadens slaviska namn.
 • Ragusa - Det medeltida namnet kommer antagligen från det grekiska ordet "lau" som betyder brant eller klippa, eller från latinskans "laus" som betyder brant.
 • Adriatiska havet - Den nordligaste delen av Medelhavet som ligger mellan den italienska halvön och Balkanhalvön. Dubrovnik kallas också "det adriatiska havets pärla".
 • Minčetatornet - Den ligger vid stadsmurens nordligaste punkt. Den stod färdig under 1400-talets andra hälft. Den cirkulära fästningen med en gotisk krona på toppen är den högsta punkten i stadens försvarssystem.
 • Revelinfästningen - Den ligger vid den östra änden av stadsmuren. Byggandet av stadens starkaste fästning avslutades 1549. Den skyddade Pločeporten och den östra delen av staden.
 • Sankt Johannes fästning - En av de viktigaste delarna av befästningsverket i Ragusa. Den stod färdig år 1557. Denna monumentala fästning skyddade ingången till den vältrafikerade hamnen.
 • Bokarfästningen - Den är belägen vid den sydvästra delen av stadsmuren. Byggandet påbörjades 1461 och fästningen erhöll sin slutliga form 1570. Den skyddade Pileporten och den västra delen av staden.
 • Lovrijenac-fästningen - Denna separata fästning byggdes troligtvis under 1000-talet på en 37 meter hög klippa. Den skyddade den västra delen av staden från angrepp från havet och fastlandet.

Berättarröst

Den medeltida staden Ragusa, även känd som Dubrovnik, grundades vid Adriatiska havets kust under 600-talet. Tack vare det gynnsamma läget kunde staden dra nytta av den lönsamma sjöfartshandeln som bidrog till Ragusas rikedom. Att det var en framgångsrik stad gjorde dock även Ragusa till ett mål för andra nationers erövringsförsök.

Genom århundradena byggde Ragusas invånare en starkt befäst stad och dess makt utvidgades även till de omgivande områdena. Republiken Ragusa hade sin guldålder1500-talet.

Ragusa skyddades av befästningar så som stadsmuren och fästningarna. Palats, kyrkor, offentliga torg och hamnen visar alla hur framstående denna blomstrande renässansstad var.

En av Kroatiens skatter, Gamla stan i Dubrovnik, utnämndes 1979 till ett världsarv av Unesco.

Relaterade objekt

Venedig under medeltiden

Det medeltida Venedig hade den blomstrande sjöfartshandeln att tacka för sin rikedom.

Alhambra under 1500-talet (Spanien)

Namnet på detta magnifika palatskomplex härstammar från arabiskan och betyder "den röda [borgen]".

Diocletianus palats (Split, Kroatien)

Detta fästningslika palats byggdes vid kusten nära hans hemstad av den romerska kejsaren Diocletianus.

Hamn

Hamnar tillhandahåller infrastruktur och tjänster nödvändiga för industri och sjöfart.

Medeltida stad

Medeltida bostadshus byggdes i sten eller i tegel och hade flera våningar.

Medeltida torn och bastioner

Fästningarnas struktur utvecklades parallellt med den militära tekniken.

Slaget vid Lepanto (1571)

Den osmanska flottan led ett katastrofalt nederlag när den besegrades av den Heliga Ligans flotta.

Varaždinborgen (1500-talet)

Denna fantastiska borg ligger i norra Kroatien.

Amfiteatern i Pula (1:a århundradet)

Amfiteatern i Pula, eller Arena som den också kallas, ligger i dagens Kroatien. Den var en av de största romerska amfiteatrarna under antiken.

Apoxyomenos

Den hellenistiska skulpturen som hittades i Adriatiska havet är karakteristisk för den grekiska skulpturkonsten under antiken.

Ivan Meštrović: Kroaternas historia

Ett av den kroatiska skulptörens mest berömda verk skildrar en kvinna som bär en traditionell dräkt.

Klädsel (Västra Europa, 1500-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen i en given region och epok.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin första expedition.

Added to your cart.