Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Radioaktivitet

Radioaktivitet

Radioaktivitet kallas den process då instabila atomkärnor sönderfaller.

Fysik

Nyckelord

Radioaktivitet, Radioaktivt sönderfall, Becquerel, strålningskälla, radioaktivt element, kärna, Curie, Rutherford, strålning, Strålbehandling, strålsjuka, alfapartikel, betapartikel, gammastrålning, alfastrålning, betastrålning, partikelfysik, kvantfysik, partikel, tumör, elektromagnetiska, instabil, kvantmekanik, kvantum, fysik

Relaterade objekt

Scener

Avböjning av partiklar

 • +
 • -
 • alfapartiklar - Deras bana lutar mot den negativa elektroden, alltså är alfapartiklar positivt laddade. Alfapartiklar är egentligen heliumkärnor, så varje alfapartikel består av två protoner och två neutroner.
 • betapartiklar - Deras bana lutar mot den positiva elektroden, alltså är betapartiklar negativt laddade. Betapartiklar är egentligen elektroner som bildas under de omvandlingar som sker inuti atomkärnan. Banans avböjning är större än hos alfapartiklar eftersom massan hos betapartiklar är mindre än den hos alfapartiklar.
 • gammapartiklar - Deras bana avböjs inte, vilket innebär att gammapartiklar saknar laddning. De rör sig med ljusets hastighet och är högenergetiska fotoner.

Radioaktivt sönderfall

 • alfapartikel - Heliumkärnan består av två protoner och två neutroner. Vid ett alfasönderfall (där en alfapartikel avges) minskar atomkärnan med fyra i masstal och två i atomnummer.

Absorption av partiklar

 • alfapartiklar - Alfastrålningens genomträngande kraft är låg, även ett pappersark kan absorbera en stor del av den. Våra kroppsvävnader absorberar alfastrålning nära ytan och strålningsskador uppstår i vävnaderna.
 • betapartiklar - Den tunna aluminiumplåten absorberar betastrålning. Denna typ av strålning tränger djupare in i våra kroppar än alfastrålningen, därmed kan även djupare vävnader skadas.
 • gammapartiklar - Blyplåten absorberar gammastrålning medan det mesta passerar genom papperet, den tunna aluminiumplåten och genom människokroppen. Den del som absorberas orsakar allvarliga skador i kroppens vävnader på grund av strålningens höga energi. Gammastrålningen kan också nå alla kroppens delar.
 • pappersark
 • tunn aluminiumplatta
 • flera decimeter tjock blyplatta

Strålbehandling

 • strålningskällor - Vävnadsförstörande gammastrålar riktas mot tumören i syfte att döda cancercellerna.
 • tumör - En elakartad (malign) tumör vars celler delar sig okontrollerat.

Animation

 • betapartikel - En elektron som avges då en neutron förvandlas till en elektron och en proton inuti atomkärnan. Vid ett betasönderfall ökar atomkärnan med ett i atomnummer, medan dess masstal förblir oförändrat.
 • gammapartikel - En högenergifoton som atomkärnan avger när dess energi minskar. Under gammastrålning förblir både atomnumret och masstalet konstant.

Berättarröst

Gemensamt för radioaktiva ämnen är att deras atomkärnor är instabila. De faller sönder spontant och omvandlas till andra typer av kärnor medan de utsöndrar radioaktiv strålning. Strålningen från de sönderfallna partiklarna i elektriska och magnetiska fält kan delas upp i tre delar: alfa-, beta- och gammastrålning. Alfastrålning består av heliumkärnor, det vill säga två protoner och två neutroner. Betastrålning består av höghastighetselektroner medan gammastrålning är en högenergetisk elektromagnetisk vågrörelse. Becquerel och forskarparet Curie fick ta emot Nobelpriset 1903 för upptäckten av radioaktivitet.

Eftersom strålning uppkommer då atomkärnorna sönderfaller, brukar man oftast prata om radioaktivt sönderfall.

Alfasönderfall sker då en atomkärna sönderfaller och avger en alfapartikel bestående av två protoner och två neutroner. Vid alfasönderfall minskar atomkärnan med fyra i masstal och två i atomnummer.

Vid betasönderfall omvandlas en neutron i kärnan till en proton och en elektron. Masstalet förblir oförändrat medan atomnumret ändras med en enhet.

Under gammastrålning sker ingen omvandling av kärnor, varken masstalet eller atomnumret ändras. Atomkärnan avger en foton varvid dess energi minskar.

Alfastrålningens joniseringsförmåga är mycket stor, därför är dess genomträngande kraft så låg att även ett pappersark kan absorbera en stor del av strålningen. Kroppens vävnader absorberar alfastrålning nära ytan, och strålningsskador uppstår i vävnaderna.

Betastrålning absorberas av en tunn aluminiumplåt. Denna typ av strålning tränger djupare in i vår kropp än alfastrålningen, därmed kan även djupare vävnader skadas.

Den minst joniserande strålningen är gammastrålningen vars genomträngande kraft är stor. Endast en tjock blyplåt eller en flera meter tjock betongvägg kan absorbera denna typ av strålning. Gammastrålningen passerar genom människokroppen och absorberas. Den del av strålningen som absorberas orsakar allvarliga skador i kroppens vävnader på grund av sin höga energi och gammastrålningen kan nå alla kroppens delar. Strålning kan på längre sikt leda till cancer och utvecklingsstörningar på grund av dess DNA-skadande egenskaper. Vid höga doser av strålning kan strålsjuka uppstå vilket kan leda till döden.

Radioaktivitet används inom olika områden, bland annat i arkeologi och medicin. Ett av de viktigaste användningsområden är strålbehandling där radioaktivitet används för att förstöra tumörer. I denna metod riktas gammastrålar mot tumören i syfte att döda cancercellerna. Vid sidan av kirurgi och kemoterapi räddar strålbehandling livet på många cancerpatienter.

Relaterade objekt

Atombomb (1945)

Atombomben är ett av de mest destruktiva vapnen i mänsklighetens historia.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Kedjereaktion

Energin som frigörs vid kärnklyvning kan användas för civila eller militära ändamål.

Atommodellens utveckling

Historiska milstolpar i teorin kring atomens struktur.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Fysiker som förändrade världen

Dessa stora forskare hade ett enorm inflytande på fysikens framsteg.

Hur fungerar PET/CT?

Positronemissionstomografi (PET) kan ge visuell information om interna organ utan att några kirurgiska snitt behöver läggas.

Marie Curies laboratorium

Marie Curie, den enda personen som fått Nobelpriset i två olika vetenskaper, är förmodligen den mest kända kvinnan i vetenskapens historia.

Rutherfords experiment

Rutherfords experiment påvisade att det finns positivt laddade atomkärnor. Resultaten ledde till utarbetandet av en ny atommodell.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

Elementarpartiklar

Materia är uppbyggd av kvarkar och leptoner, medan växelverkan förmedlas av bosoner.

Det genetiska materialets uppbyggnad

Eukaryota celler, med kärnor på endast ett fåtal mikrometer i diameter, kan innehålla nästan två meter ihoplindat DNA.

Trögkrypare

Trögkrypare kan överleva i extrema miljöer. De kan till och med överleva i rymden.

Added to your cart.