Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterocyklisk förening vars derivat är tymin, cytosin och uracil.

Kemi

Nyckelord

pyrimidin, kväve-containingcompound, heterocyklisk förening, heteroatom, pyrimidin skelett, cytosin, tymin, uracil, nukleinsyra, nukleotid, vitamin, DNA, RNA, baspar, Organisk kemi, kemi, biokemi, biologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Purin (C₅H₄N₄)

En heterocyklisk aromatisk förening, vars derivat inkluderar guanin och adenin.

Det genetiska materialets uppbyggnad

Eukaryota celler, med kärnor på endast ett fåtal mikrometer i diameter, kan innehålla nästan två meter ihoplindat DNA.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyra, ribos och nukleobaser (cytosin, uracil, adenin och guanin).

Anilin (C₆H₅NH₂)

Anilin är den enklaste aromatiska aminen. Dess vetenskapliga namn är fenylamin.

Bensen (C₆H₆)

Bensen är det enklaste aromatiska kolvätet.

Beta-D-ribos (C₅H₁₀O₅)

En kristallin förening som finns i nukleinsyror, koenzymer, nukleotider och nukleosider.

Imidazol (C₃H₄N₂)

En biologiskt och praktiskt viktig organisk förening.

Kovalenta bindningar i bensenmolekyler

I bensen finns sigma-bindningar samt delokaliserade pi-bindningar mellan kolatomer.

Naftalen (C₁₀H₈)

Det enklaste polycykliska aromatiska kolvätet.

Pyridin (C₅H₅N)

En grundläggande heterocyklisk förening, en färglös, giftig vätska med obehaglig lukt.

Pyrrol (C₄H₅N)

En heterocyklisk förening.

Styren (vinylbensen) (C₈H₈)

En färglös vätska med en lukt som påminner om bensen. Polystyrens monomer.

Trögkrypare

Trögkrypare kan överleva i extrema miljöer. De kan till och med överleva i rymden.

Bensoesyra (C₆H₅COOH)

Den enklaste aromatiska karboxylsyran.

Deoxiribos (C₅H₁₀O₄)

En DNA-komponent som innehåller en hydroxylgrupp mindre än β-D-ribos.

Molekyler - övningsuppgift VII (Organiska kväveföreningar)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av organiska kväveföreningar.

Added to your cart.