Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Relaterat extramaterial

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan...

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan...

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan...

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom...

Added to your cart.