Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Relaterat extramaterial

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar...

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan...

Added to your cart.