Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Polymerisation av eten

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

Kemi

Nyckelord

Polymerisation, eten, kemikalie, Reaktion, Alkan, olefin, Polymer, etenmolekyl, polyeten, plast, PE, syremolekyl, omättad förening, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Eten (etylen) (C₂H₄)

Den första medlemmen i den homologa serien av alkener.

Polytetrafluoreten, teflon (C₂F₄)n

En av de mest kända syntetiska polymererna.

1,1,2,2-tetrafluoreten (C2F4)

En färglös, luktfri gas som är en monomer av teflon.

Addition

I en additionsreaktion förenas molekyler av två eller flera ämnen utan att bilda en biprodukt.

Amylos ((C₆H₁₀O₅)n)

En spiralformad molekyl bestående av alfa-D-glukosenheter. Det är en av de grundläggande komponenterna i stärkelse.

Cellulosa (C₆H₁₀O₅)n

Byggmaterial i växtcellväggar och fibrer.

Etyn (acetylen) (C₂H₂)

Det första elementet i den homologa serien av alkyner.

Konformationer av etan

En "staggered" konformation hos etan är mer stabil än en "eclipsed" konformation.

Peptidbindning

Aminosyrorna som utgör proteiner hålls ihop av peptidbindningar.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyra, ribos och nukleobaser (cytosin, uracil, adenin och guanin).

Added to your cart.