Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Platonska kroppar

Platonska kroppar

Denna animation visar de fem ordinarie tredimensionella platonska kropparna, varav den mest kända är kuben.

Matematik

Nyckelord

platonska kroppar, tetraeder, kub, oktaeder, dodekaeder, ikosaeder, Dual, Pythagoras, Aristoteles, geometri, rymdgeometri, matematik

Relaterade objekt

Császár-polyeder

Császár-polyedern är en icke-konvex polyeder med 14 trekantiga sidoytor.

Cylindriska kroppar

Denna animation visar olika typer av cylindriska kroppar samt deras mantelytor.

Euklides

Den grekiska vetenskapsmannen, som var bosatt i Alexandria, kallas "geometrins fader".

Eulers formel

Satsen som formulerades av Leonhard Euler beskriver en av de grundläggande egenskaperna hos konvexa polyedrar.

Gruppering av kroppar

Denna animation illustrerar olika grupper av kroppar genom konkreta exempel.

Gruppering av kroppar 1.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom exempel.

Gruppering av kroppar 2.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom exempel.

Gruppering av kroppar 3.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom exempel.

Gruppering av kroppar 4.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom konkreta exempel.

Gruppering av rätblock

Denna animation visar olika typer av rätblock, genom vardagsföremål.

Koniska kroppar

Denna animation visar olika typer av koner och pyramider.

Kub

Denna animation visar kubens komponenter (hörn, kanter, diagonaler och sidoytor). Kuben är en av de platonska kropparna.

Kubnät

Alla kubnät som består av sex kongruenta rutor kan inte vikas ihop till en kub.

Omkrets, area, begränsningsarea och volym

I denna animation visas formlerna för att beräkna figurers omkrets och area samt kroppars begränsningsarea och volym.

Regelbunden fyrsidig pyramid

En pyramid, med en kvadratisk bas och fyra trekantiga sidoytor, vars spets är centrerad över mittpunkten kallas för regelbunden fyrsidig pyramid.

Sfär

En sfär är en grupp punkter som alla befinner sig på samma avstånd från en given punkt i rummet.

Szilassi-polyeder

Denna speciella konkava polyeder fick sitt namn efter en ungersk matematiker.

Tetraederns volym

För att beräkna volymen av en tetraeder kan vi börja med att beräkna volymen av ett prisma.

Fulleren (C₆₀)

En kristallin allotrop av kol som upptäcktes i slutet av 1980-talet.

Added to your cart.