Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Panamakanalen

Panamakanalen

Panamakanalen är en konstgjord vattenväg som byggdes för att förkorta fartygsrutten mellan Stilla havet och Atlanten.

Geografi

Nyckelord

Panamakanalen, Panama, Kanal, vattentransport, låssystem, sluss, handel, frakt, transporterar varor, rutter, Transport, logistik, transport, Amerika, Nordamerika, Sydamerika, Centralamerica, STILLA HAVET, karibisk, tarnsport kapacitet, nod, Atlanti-óceán, Kolon, Infrastruktur, globala, ekonomi, Jord, samhälle, kulturgeografi, nät, globalisering, geografi, Earth globe, teknik

Relaterade objekt

Scener

Sjöfartsknutpunkter

 • Öresund
 • Bosporen
 • Suezkanalen
 • Hormuzsundet
 • Bab el-Mandeb
 • Malackasundet
 • Panamakanalen
 • Godahoppsudden
 • Kap Horn
 • Gibraltar sund
 • La Manche
 • Afrika
 • Europa
 • Asien
 • Australien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Atlanten
 • Stilla havet
 • Indiska oceanen

Panamakanalen är en konstgjord vattenväg byggd för att förkorta fartygsrutter vid Panamanäset som förbinder Nord- och Sydamerika. Kanalen, som öppnades 1914, förbinder Stilla havet med Karibiska havet.

Panamakanalen

 • Stilla havet
 • Karibiska havet
 • Colón
 • Panama City
 • Bahía Limón
 • Gatúns slussar - Del av det ursprungliga slussystemet.
 • Agua Claras slussar - Nya slussar som byggdes under utvidgningen av kanalen.
 • floden Chagres
 • Gatúnsjön - En konstgjord sjö som skapades när kanalen byggdes.
 • järnvägsspår - Sjöfartsrutten gick längs järnvägsspåren men eftersom en del av spåren översvämmades av Gatúnsjön var man tvungen att göra modifikationer av spåren på vissa ställen.
 • fartygsrutt
 • Culebra Cut - En 14 kilometer lång konstgjord dal.
 • Pedro Miguels slussar - Del av det ursprungliga slussystemet.
 • Miraflores slussar - Del av det ursprungliga slussystemet.
 • Cocols slussar - Nya slussar som byggdes under utvidgningen av kanalen.
 • Bridge of the Americas

Konstruktionen av kanalen påbörjades 1881 av ett franskt företag. Byggandet leddes av Ferdinand de Lesseps, som också svarade för byggnationen av Suezkanalen. Men då områdets geografiska egenskaper och klimatförhållanden hade missbedömts, kantades byggnadsarbetet av diverse tekniska och ekonomiska problem samt sjukdomar. Projektet tycktes ha misslyckats och företaget gick i konkurs.

Den mest utmanande tekniska uppgiften var utgrävningen av Culebra Cut, en konstgjord dal som skär genom Panamas inland.

Projektet togs till slut över av USA 1904 och kanalen invigdes 10 år senare.

Den färdigbyggda kanalen var omkring 80 kilometer lång. Den bestod av flera konstgjorda sjöar, naturliga och konstgjorda kanaler och tre slussystem.

Fram till 1999 stod Panamakanalen under USA:s kontroll. Numera kontrolleras den av regeringen i Panama.

Tusentals fartyg passerar genom kanalen årligen. Under 2010 blev ett kinesiskt fartyg det miljonte fartyget att korsa kontinenten genom kanalen.

Ökande trafik och större fartyg gjorde det nödvändigt att utöka kanalen. Expansionsarbetet påbörjades 2007. Bredare och djupare slussar behövdes så att större skepp kunde passera genom kanalen. Två nya slussystem byggdes, Culebra Cut breddades och de konstgjorda sjöarna utvidgades och fördjupades. Utbyggnaden av kanalen slutfördes 2016.

Maximal fartygsstorlek

 • Panamax - Endast denna typ av fartyg (eller mindre) kunde passera genom Panamakanalen före utvidgningen. Det har en kapacitet på 4500 TEU.
 • 294 m
 • 32 m
 • New Panamax - Denna typ av fartyg kan numera passera genom Panamakanalen. Det har en kapacitet på 13 000 TEU
 • 366 m
 • 49 m

Före utvidgningen var Panamax de största fartygen som kunde passera kanalen. Som namnet också indikerar blev dessa fartyg utformade just för att kunna resa genom Panamakanalen. Sedan utvidgningen kan de betydligt större Neopanamax-fartygen, med större kapacitet, också navigera genom kanalen.

Från sidan

 • Stilla havet
 • Karibiska havet
 • Miraflores slussar
 • Mirafloressjön
 • Pedro Miguels slussar
 • Gatúnsjön
 • Gatúns slussar
 • 26 m

Slussarna lyfter och sänker fartygen med en vattennivåskillnad på 26 meter. Varje slussystem består av flera kamrar vilket innebär att fartygen lyfts och sänks tre gånger vid varje sluss. Vid de gamla slussarna hjälper ellok fartygen att passera, medan detta görs av bogserbåtar vid de nya slussarna. Navigeringen längs kanalens övriga delar assisteras av lotsar. I genomsnitt tar det omkring 8 till 10 timmar för ett fartyg att passera genom kanalen.

Alternativa vägar

 • Afrika
 • Europa
 • Asien
 • Australien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Atlanten
 • Stilla havet
 • Indiska oceanen
 • New York
 • Panamakanalen
 • Kap Horn
 • San Francisco
 • Shanghai
 • 30 500 km
 • 19 500 km
 • 8400 km
 • 21 000 km
 • 4700 km

Utan kanalen skulle resor från Asien till Amerikas östkust vara tusentals kilometer längre. Kanalen förkortar också sjöfartsrutten mellan USA:s öst- och västkust. Järnvägstransporter mellan USA:s öst- och västkust är både kortare snabbare, men sjötransport är mer ekonomisk eftersom fartyg kan transportera flera gånger mer last än godståg.

Specifikationer

 • Viktiga handelsvägar
 • Vattenanvändning
 • Trafik
 • Fartygstyper

Rutter

Mer än hälften av de fartyg som passerar genom Panamakanalen transporterar last mellan Asien och Nordamerikas östkust, men det finns också betydande sjötrafik mellan Sydamerikas västkust och Nordamerikas östkust samt Europa.

Vattenanvändning

En slusskammare fylls med vatten på mindre än åtta minuter. Vattenförlusten har minskat med nästan 10 % sedan byggandet av de nya slussarna. 60 % av vattnet återvinns.

Trafik

Antalet fartyg som passerar genom kanalen ökade stadigt fram till 1980-talet, med undantag för under andra världskriget, men har stagnerat sedan dess. Mängden last som transporteras ökar emellertid fortfarande, eftersom fartygens lastkapacitet ökar.

Fartygstyper

Det är främst containerfartyg som passerar genom Panamakanalen. Men medan bulk- och kemikaliefartyg använder de gamla slussarna som byggdes före expansionen, transporteras gas oftast genom de nya slussarna som öppnades 2016.

Animation

 • Öresund
 • Bosporen
 • Suezkanalen
 • Hormuzsundet
 • Bab el-Mandeb
 • Malackasundet
 • Panamakanalen
 • Godahoppsudden
 • Kap Horn
 • Gibraltar sund
 • La Manche
 • Stilla havet
 • Karibiska havet
 • Colón
 • Panama City
 • Bahía Limón
 • Gatúns slussar - Del av det ursprungliga slussystemet.
 • Agua Claras slussar - Nya slussar som byggdes under utvidgningen av kanalen.
 • floden Chagres
 • Gatúnsjön - En konstgjord sjö som skapades när kanalen byggdes.
 • järnvägsspår - Sjöfartsrutten gick längs järnvägsspåren men eftersom en del av spåren översvämmades av Gatúnsjön var man tvungen att göra modifikationer av spåren på vissa ställen.
 • fartygsrutt
 • Culebra Cut - En 14 kilometer lång konstgjord dal.
 • Pedro Miguels slussar - Del av det ursprungliga slussystemet.
 • Miraflores slussar - Del av det ursprungliga slussystemet.
 • Cocols slussar - Nya slussar som byggdes under utvidgningen av kanalen.
 • Bridge of the Americas
 • Panamax - Endast denna typ av fartyg (eller mindre) kunde passera genom Panamakanalen före utvidgningen. Det har en kapacitet på 4500 TEU.
 • 294 m
 • 32 m
 • New Panamax - Denna typ av fartyg kan numera passera genom Panamakanalen. Det har en kapacitet på 13 000 TEU
 • 366 m
 • 49 m
 • Miraflores slussar
 • Mirafloressjön
 • Pedro Miguels slussar
 • Gatúnsjön
 • Gatúns slussar
 • 26 m
 • Afrika
 • Europa
 • Asien
 • Australien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Atlanten
 • Stilla havet
 • Indiska oceanen
 • New York
 • Panamakanalen
 • Kap Horn
 • San Francisco
 • Shanghai
 • 30 500 km
 • 19 500 km
 • 8400 km
 • 21 000 km
 • 4700 km
 • Viktiga handelsvägar
 • Asien–USA:s östkust 51,2 %
 • Sydamerikas västkust–USA:s västkust 17,5 %
 • Sydamerikas västkust–Europa 10,6 %
 • Centralamerikas västkust–USA:s östkust 7,8 %
 • Europa–Nordamerikas västkust 6 %
 • Annat 6,9 %
 • Före utvidgningen
 • Efter utvidgningen
 • Vattenförlust vid genomresa
 • 79 simbassänger av olympiska mått
 • 73 simbassänger av olympiska mått
 • 1975 tankers
 • 1825 tankers
 • Trafik
 • 1914
 • 1929
 • 1944
 • 1959
 • 1974
 • 1989
 • 2004
 • 2016
 • antal genomresor
 • 0
 • 2000
 • 4000
 • 6000
 • 8000
 • 10 000
 • 12 000
 • 14 000
 • 16 000
 • 18 000
 • kapacitet (miljoner ton)
 • 0
 • 50
 • 100
 • 150
 • 200
 • 250
 • 300
 • 350
 • Fartygstyper (2016)
 • Gammalt slussystem
 • 22 %
 • 3,2 %
 • 6,2 %
 • 4,5 %
 • 20,4 %
 • 7,3 %
 • 14,7 %
 • 5,5 %
 • 1,7 %
 • 14,5 %
 • Nytt slussystem
 • 64,3 %
 • 22,8 %
 • 6,7 %
 • 4,5 %
 • 1,3 %

Berättarröst

Panamakanalen är en konstgjord vattenväg byggd för att förkorta fartygsrutter vid Panamanäset som förbinder Nord- och Sydamerika. Kanalen, som öppnades 1914, förbinder Stilla havet med Karibiska havet.

Konstruktionen av kanalen påbörjades 1881 av ett franskt företag. Byggandet leddes av Ferdinand de Lesseps, som också svarade för byggnationen av Suezkanalen. Men då områdets geografiska egenskaper och klimatförhållanden hade missbedömts, kantades byggnadsarbetet av diverse tekniska och ekonomiska problem samt sjukdomar. Projektet tycktes ha misslyckats och företaget gick i konkurs.

Den mest utmanande tekniska uppgiften var utgrävningen av Culebra Cut, en konstgjord dal som skär genom Panamas inland.

Projektet togs till slut över av USA 1904 och kanalen invigdes 10 år senare.

Den färdigbyggda kanalen var omkring 80 kilometer lång. Den bestod av flera konstgjorda sjöar, naturliga och konstgjorda kanaler och tre slussystem.

Fram till 1999 stod Panamakanalen under USA:s kontroll. Numera kontrolleras den av regeringen i Panama.

Tusentals fartyg passerar genom kanalen årligen. Under 2010 blev ett kinesiskt fartyg det miljonte fartyget att korsa kontinenten genom kanalen.

Ökande trafik och större fartyg gjorde det nödvändigt att utöka kanalen. Expansionsarbetet påbörjades 2007. Bredare och djupare slussar behövdes så att större skepp kunde passera genom kanalen. Två nya slussystem byggdes, Culebra Cut breddades och de konstgjorda sjöarna utvidgades och fördjupades. Utbyggnaden av kanalen slutfördes 2016.

Före utvidgningen var Panamax de största fartygen som kunde passera kanalen. Som namnet också indikerar blev dessa fartyg utformade just för att kunna resa genom Panamakanalen. Sedan utvidgningen kan de betydligt större Neopanamax-fartygen, med större kapacitet, också navigera genom kanalen.

Slussarna lyfter och sänker fartygen med en vattennivåskillnad på 26 meter. Varje slussystem består av flera kamrar vilket innebär att fartygen lyfts och sänks tre gånger vid varje sluss. Vid de gamla slussarna hjälper ellok fartygen att passera, medan detta görs av bogserbåtar vid de nya slussarna. Navigeringen längs kanalens övriga delar assisteras av lotsar. I genomsnitt tar det omkring 8 till 10 timmar för ett fartyg att passera genom kanalen.

Utan kanalen skulle resor från Asien till Amerikas östkust vara tusentals kilometer längre. Kanalen förkortar också sjöfartsrutten mellan USA:s öst- och västkust. Järnvägstransporter mellan USA:s öst- och västkust är både kortare snabbare, men sjötransport är mer ekonomisk eftersom fartyg kan transportera flera gånger mer last än godståg.

Mer än hälften av de fartyg som passerar genom Panamakanalen transporterar last mellan Asien och Nordamerikas östkust, men det finns också betydande sjötrafik mellan Sydamerikas västkust och Nordamerikas östkust samt Europa.

En slusskammare fylls med vatten på mindre än åtta minuter. Vattenförlusten har minskat med nästan 10 % sedan byggandet av de nya slussarna. 60 % av vattnet återvinns.

Antalet fartyg som passerar genom kanalen ökade stadigt fram till 1980-talet, med undantag för under andra världskriget, men har stagnerat sedan dess. Mängden last som transporteras ökar emellertid fortfarande, eftersom fartygens lastkapacitet ökar.

Det är främst containerfartyg som passerar genom Panamakanalen. Men medan bulk- och kemikaliefartyg använder de gamla slussarna som byggdes före expansionen, transporteras gas oftast genom de nya slussarna som öppnades 2016.

Relaterade objekt

Containerfartyg

Maritima handelsrutter bildar ett globalt nätverk trafikerat av containerfartyg.

Hamn

Hamnar tillhandahåller infrastruktur och tjänster nödvändiga för industri och sjöfart.

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

Transportnät

Animationen visar de viktigaste luft-, vatten- och landvägarna och knutpunkterna.

Flygplats

Flygplatser tillhandahåller infrastruktur och tjänster som är nödvändiga för luftfarten.

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Slussens funktion

Med hjälp av slussar kan båtar färdas på floder med stora nivåskillnader.

Suezkanalen

Suezkanalen är en konstgjord vattenväg som förbinder Röda havet med Medelhavet.

Kanaltunneln

Kanaltunneln är en 50,5 km lång järnvägstunnel som löper under Engelska kanalen, mellan Storbritannien och Frankrike.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin första expedition.

Geografiska upptäckter (1400–1600-talet)

De geografiska upptäckterna i början av den moderna tiden ritade om världskartan.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Added to your cart.