Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Panamakanalen

Panamakanalen

Panamakanalen är en konstgjord vattenväg som byggdes för att förkorta fartygsrutten mellan Stilla havet och Atlanten.

Geografi

Nyckelord

Panamakanalen, Panama, Kanal, vattentransport, låssystem, sluss, handel, frakt, godstransport, rutter, Transport, logistik, transport, Amerika, Nordamerika, Sydamerika, Centralamerica, STILLA HAVET, karibisk, tarnsport kapacitet, nod, Atlanti-óceán, Kolon, Infrastruktur, globala, ekonomi, Jord, samhälle, kulturgeografi, nät, globalisering, geografi, Earth globe, teknik

Relaterade objekt

Scener

Sjöfartsknutpunkter

 • Öresund
 • Bosporen
 • Suezkanalen
 • Hormuzsundet
 • Bab el-Mandeb
 • Malackasundet
 • Panamakanalen
 • Godahoppsudden
 • Kap Horn
 • Gibraltar sund
 • La Manche
 • Afrika
 • Europa
 • Asien
 • Australien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Atlanten
 • Stilla havet
 • Indiska oceanen

Panamakanalen är en konstgjord vattenväg byggd för att förkorta fartygsrutter vid Panamanäset som förbinder Nord- och Sydamerika. Kanalen, som öppnades 1914, förbinder Stilla havet med Karibiska havet.

Panamakanalen

 • Stilla havet
 • Karibiska havet
 • Colón
 • Panama City
 • Bahía Limón
 • Gatúns slussar
 • Agua Claras slussar
 • floden Chagres
 • Gatúnsjön
 • järnvägsspår
 • fartygsrutt
 • Culebra Cut
 • Pedro Miguels slussar
 • Miraflores slussar
 • Cocols slussar
 • Bridge of the Americas

Konstruktionen av kanalen påbörjades 1881 av ett franskt företag. Byggandet leddes av Ferdinand de Lesseps, som också svarade för byggnationen av Suezkanalen. Men då områdets geografiska egenskaper och klimatförhållanden hade missbedömts, kantades byggnadsarbetet av diverse tekniska och ekonomiska problem samt sjukdomar. Projektet tycktes ha misslyckats och företaget gick i konkurs.

Den mest utmanande tekniska uppgiften var utgrävningen av Culebra Cut, en konstgjord dal som skär genom Panamas inland.

Projektet togs till slut över av USA 1904 och kanalen invigdes 10 år senare.

Den färdigbyggda kanalen var omkring 80 kilometer lång. Den bestod av flera konstgjorda sjöar, naturliga och konstgjorda kanaler och tre slussystem.

Fram till 1999 stod Panamakanalen under USA:s kontroll. Numera kontrolleras den av regeringen i Panama.

Tusentals fartyg passerar genom kanalen årligen. Under 2010 blev ett kinesiskt fartyg det miljonte fartyget att korsa kontinenten genom kanalen.

Ökande trafik och större fartyg gjorde det nödvändigt att utöka kanalen. Expansionsarbetet påbörjades 2007. Bredare och djupare slussar behövdes så att större skepp kunde passera genom kanalen. Två nya slussystem byggdes, Culebra Cut breddades och de konstgjorda sjöarna utvidgades och fördjupades. Utbyggnaden av kanalen slutfördes 2016.

Maximal fartygsstorlek

 • Panamax
 • 294 m
 • 32 m
 • New Panamax
 • 366 m
 • 49 m

Före utvidgningen var Panamax de största fartygen som kunde passera kanalen. Som namnet också indikerar blev dessa fartyg utformade just för att kunna resa genom Panamakanalen. Sedan utvidgningen kan de betydligt större Neopanamax-fartygen, med större kapacitet, också navigera genom kanalen.

Från sidan

 • Miraflores slussar
 • Mirafloressjön
 • Pedro Miguels slussar
 • Gatúnsjön
 • Gatúns slussar
 • 26 m

Slussarna lyfter och sänker fartygen med en vattennivåskillnad på 26 meter. Varje slussystem består av flera kamrar vilket innebär att fartygen lyfts och sänks tre gånger vid varje sluss. Vid de gamla slussarna hjälper ellok fartygen att passera, medan detta görs av bogserbåtar vid de nya slussarna. Navigeringen längs kanalens övriga delar assisteras av lotsar. I genomsnitt tar det omkring 8 till 10 timmar för ett fartyg att passera genom kanalen.

Alternativa vägar

 • New York
 • Panamakanalen
 • Kap Horn
 • San Francisco
 • Shanghai
 • 30 500 km
 • 19 500 km
 • 8400 km
 • 21 000 km
 • 4700 km

Utan kanalen skulle resor från Asien till Amerikas östkust vara tusentals kilometer längre. Kanalen förkortar också sjöfartsrutten mellan USA:s öst- och västkust. Järnvägstransporter mellan USA:s öst- och västkust är både kortare snabbare, men sjötransport är mer ekonomisk eftersom fartyg kan transportera flera gånger mer last än godståg.

Specifikationer

 • Viktiga handelsvägar
 • Vattenanvändning
 • Trafik
 • Fartygstyper

Rutter

Mer än hälften av de fartyg som passerar genom Panamakanalen transporterar last mellan Asien och Nordamerikas östkust, men det finns också betydande sjötrafik mellan Sydamerikas västkust och Nordamerikas östkust samt Europa.

Vattenanvändning

En slusskammare fylls med vatten på mindre än åtta minuter. Vattenförlusten har minskat med nästan 10 % sedan byggandet av de nya slussarna. 60 % av vattnet återvinns.

Trafik

Antalet fartyg som passerar genom kanalen ökade stadigt fram till 1980-talet, med undantag för under andra världskriget, men har stagnerat sedan dess. Mängden last som transporteras ökar emellertid fortfarande, eftersom fartygens lastkapacitet ökar.

Fartygstyper

Det är främst containerfartyg som passerar genom Panamakanalen. Men medan bulk- och kemikaliefartyg använder de gamla slussarna som byggdes före expansionen, transporteras gas oftast genom de nya slussarna som öppnades 2016.

Berättarröst

Panamakanalen är en konstgjord vattenväg byggd för att förkorta fartygsrutter vid Panamanäset som förbinder Nord- och Sydamerika. Kanalen, som öppnades 1914, förbinder Stilla havet med Karibiska havet.

Konstruktionen av kanalen påbörjades 1881 av ett franskt företag. Byggandet leddes av Ferdinand de Lesseps, som också svarade för byggnationen av Suezkanalen. Men då områdets geografiska egenskaper och klimatförhållanden hade missbedömts, kantades byggnadsarbetet av diverse tekniska och ekonomiska problem samt sjukdomar. Projektet tycktes ha misslyckats och företaget gick i konkurs.

Den mest utmanande tekniska uppgiften var utgrävningen av Culebra Cut, en konstgjord dal som skär genom Panamas inland.

Projektet togs till slut över av USA 1904 och kanalen invigdes 10 år senare.

Den färdigbyggda kanalen var omkring 80 kilometer lång. Den bestod av flera konstgjorda sjöar, naturliga och konstgjorda kanaler och tre slussystem.

Fram till 1999 stod Panamakanalen under USA:s kontroll. Numera kontrolleras den av regeringen i Panama.

Tusentals fartyg passerar genom kanalen årligen. Under 2010 blev ett kinesiskt fartyg det miljonte fartyget att korsa kontinenten genom kanalen.

Ökande trafik och större fartyg gjorde det nödvändigt att utöka kanalen. Expansionsarbetet påbörjades 2007. Bredare och djupare slussar behövdes så att större skepp kunde passera genom kanalen. Två nya slussystem byggdes, Culebra Cut breddades och de konstgjorda sjöarna utvidgades och fördjupades. Utbyggnaden av kanalen slutfördes 2016.

Före utvidgningen var Panamax de största fartygen som kunde passera kanalen. Som namnet också indikerar blev dessa fartyg utformade just för att kunna resa genom Panamakanalen. Sedan utvidgningen kan de betydligt större Neopanamax-fartygen, med större kapacitet, också navigera genom kanalen.

Slussarna lyfter och sänker fartygen med en vattennivåskillnad på 26 meter. Varje slussystem består av flera kamrar vilket innebär att fartygen lyfts och sänks tre gånger vid varje sluss. Vid de gamla slussarna hjälper ellok fartygen att passera, medan detta görs av bogserbåtar vid de nya slussarna. Navigeringen längs kanalens övriga delar assisteras av lotsar. I genomsnitt tar det omkring 8 till 10 timmar för ett fartyg att passera genom kanalen.

Utan kanalen skulle resor från Asien till Amerikas östkust vara tusentals kilometer längre. Kanalen förkortar också sjöfartsrutten mellan USA:s öst- och västkust. Järnvägstransporter mellan USA:s öst- och västkust är både kortare snabbare, men sjötransport är mer ekonomisk eftersom fartyg kan transportera flera gånger mer last än godståg.

Mer än hälften av de fartyg som passerar genom Panamakanalen transporterar last mellan Asien och Nordamerikas östkust, men det finns också betydande sjötrafik mellan Sydamerikas västkust och Nordamerikas östkust samt Europa.

En slusskammare fylls med vatten på mindre än åtta minuter. Vattenförlusten har minskat med nästan 10 % sedan byggandet av de nya slussarna. 60 % av vattnet återvinns.

Antalet fartyg som passerar genom kanalen ökade stadigt fram till 1980-talet, med undantag för under andra världskriget, men har stagnerat sedan dess. Mängden last som transporteras ökar emellertid fortfarande, eftersom fartygens lastkapacitet ökar.

Det är främst containerfartyg som passerar genom Panamakanalen. Men medan bulk- och kemikaliefartyg använder de gamla slussarna som byggdes före expansionen, transporteras gas oftast genom de nya slussarna som öppnades 2016.

Relaterade objekt

Underjordisk kolgruva

Till skillnad från i dagbrott, tas inte lagren som täcker kolfyndigheten bort, istället...

Jordens befolkning år 2150

Det pågår en snabb befolkningstillväxt i världen. Befolkningen kommer att nå 8 miljarder inom...

Fördelningen av föda på jorden

Mycket mer mat än vad som egentligen behövs för att mätta världens befolkning produceras på...

Let's practice positioning!

This lesson helps you understand what geographic coordinates are and how to use them.

Handbollsplan

Handboll är ett populärt lagbollspel.

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller...

Godstransportens utveckling

Denna animation visar utvecklingen av godstransporter från hästdragna vagnar till moderna...

Rymdteleskopet Hubble

Hubbleteleskopet kretsar i en omloppsbana utanför jordens störande atmosfär.

Added to your cart.