Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Palingenia longicauda

Palingenia longicauda

Denna dagsländas larv tillbringar de tre första åren av sitt liv i vatten. Dagsländans vuxna liv varar endast en dag och den används uteslutande till parning.

Biologi

Nyckelord

Palingenia longicauda, Tisza, myllrande, dagslända, livscykel, ägg, larv, imago, omvandling, chelicerer, parning, nymf, subimago, djur, leddjur, Insekter, insekt, biologi

Relaterade objekt

Scener

Kläckning

Palingenia longicauda

Utvecklingsstadier

 • ägg - Honorna lägger dem i vatten, där de sedan utvecklas till larver.
 • larv - De är rovdjur och lever i vatten i tre år. Honlarver utvecklas sedan till imago medan hanlarver utvecklas till subimago, de ser ut som imago men de ömsar hud en gång till innan de blir könsmogna.
 • imago - Livslängden för vuxna dagsländor är omkring en dag efter hudömsningen. Hanarna dör direkt efter parning, medan honorna dör efter att de har lagt sina ägg.

Larv

 • bitande mundelar - Larverna är rovdjur och har välutvecklade bitande mundelar.
 • trakégäl - Trakégälar används för att kunna andas i vatten.
 • svansborst

Imago

 • ett par antenner
 • fasettögon - Dagsländor har ett par sammansatta ögon och tre punktögon.
 • förkrympta mundelar - Endast larverna äter. Matsmältningssystemet hos imago är fyllt med luft, vilket minskar kroppens vikt och därigenom underlättar flygningen.
 • två par membranvingar
 • svansborst

Animation

Berättarröst

Dagsländor är en av de äldsta typerna av bevingade insekter. De är vattenlevande insekter och håller vanligen till i floder och sjöar. Vuxna dagsländor, som kallas imagos, lever endast en dag efter hudömsningen. Under deras korta vuxna liv flyger de och dansar runt varandra i stora grupper, för att försöka hitta en partner.

Äggen läggs i vatten, där de sedan utvecklas till larver (även kallade najader eller nymfer). Dagsländelarverna är rovdjur och tillbringar de första tre åren av sitt liv i vatten. De utvecklas till bevingade vuxna genom hudömsning.

Honlarver utvecklas till imago medan hanlarver utvecklas till subimago, de ser ut som imago men de ömsar hud en gång till innan de blir könsmogna.

Eftersom deras primära funktion är reproduktion, behöver de vuxna insekterna inte äta. Mundelarna är därför förkrympta och tarmsystemet är fyllt med luft. Detta minskar kroppens vikt och därigenom underlättas flygningen.
Hanarna dör direkt efter parning, medan honorna dör efter att de har lagt sina ägg.

Relaterade objekt

Olika typer av metamorfos

Baserat på deras livscykel, kan insekter genomgå tre olika metamorfoser: gradvis, ofullständig eller fullständig.

Ollonborre

Ollonborren är en vanligt förekommande insekt i Europa. Larverna kallas ˝fettpölsa˝och är stora skadegörare.

Ätlig groda

Denna animation visar groddjurens anatomi genom en vanlig grodart.

Ekoxe

Genom ekoxen kan vi lära oss om insekternas muskelfunktion, flygmekanism och fortplantning.

Honungsbi

Honungsbin producerar söt och näringsrik honung.

Kålfjäril

Kålfjärilen är en vanlig fjärilsart genom vilken vi kan studera fjärilars anatomi.

Mångfalden av ljuskänsliga organ

Flera liknande, men av varandra helt oberoende, typer av ljuskänsliga ögon har utvecklats genom konvergent evolution.

Röd skogsmyra

Ett myrsamhälle består av en drottning, hanar och arbetare.

Flodkräfta

En stor sötvattenskräfta som är vanlig i Europa.

Korsspindel

Animationen visar korsspindelns anatomi.

Rödknäad fågelspindel

En av de mest kända spindelarterna, den hålls ofta som husdjur. Dess bett är inte dödligt för människor.

Spindeltråd, spindelnät

Spindeltrådens densitet är lägre än nylonets, men dess elasticitet är större än stålets.

Manet

Frisimmande marina nässeldjur, de tidigaste djuren med äkta cellvävnad.

Spetshövdad planarie

En av de vanligaste typerna av plattmaskar.

Svampdjur

Den äldsta djurgruppen. De lever under vatten och saknar äkta vävnader och kroppssymmetri.

Vinbergssnäcka

En utbredd snigelart, en populär delikatess i vissa delar av Europa.

Added to your cart.