Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Ozonskiktet

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Geografi

Nyckelord

ozonlager, ozonmolekyl, UV-strålning, skyddande sköld, UVA, UVC, UVB, syre, syremolekyl, ozonhål, troposfären, stratosfären, mesosphere, biologi, geografi, kemi

Relaterade objekt

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Ozon (O₃)

En allotrop av syre som består av tre syreatomer.

Syrets kretslopp

Kretsloppet beskriver syrets rörelser inom dess tre huvudsakliga reservoarer.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Avloppsreningsverk

Behandlat avloppsvatten kan användas inom jordbruk och industri.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Kolmonoxid (CO) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Kväve (N₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Kväveoxid (kvävemonoxid) (NO)

En färglös gas som är tyngre än luft. Kväveoxid är en mellanprodukt vid framställning av salpetersyra.

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Svaveldioxid (SO₂)

Svaveldioxidutsläpp är den främsta orsaken till surt regn. Svaveldioxid är en mellanprodukt vid framställning av svavelsyra.

Syre (O₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Föroreningar

Föroreningar är negativa effekter av mänsklig aktivitet på den naturliga miljön.

Hur fungerar ett kylskåp?

Denna animation visar hur ett kylskåp fungerar.

Trögkrypare

Trögkrypare kan överleva i extrema miljöer. De kan till och med överleva i rymden.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Added to your cart.