Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Ozonskiktet

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Geografi

Nyckelord

ozonlager, ozonmolekyl, UV-strålning, skyddande sköld, UVA, UVC, UVB, syre, syremolekyl, ozonhål, troposfären, stratosfären, mesosphere, biologi, geografi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Ozonskiktet

 • troposfären
 • stratosfären
 • mesosfären
 • ozonskiktet
 • 50 - 80 km
 • 12 - 50 km
 • 0 - 12 km
 • 15 - 30 km

Ozon är en giftig gas som består av tre syreatomer per molekyl.

I närvaro av vatten, delas syremolekylerna i atmosfären upp i syreatomer av kortvågig ultraviolett strålning. När syremolekyler kombineras med atomärt syre, bildas ozon.
Troposfären innehåller också en del ozon, men i större mängder återfinns det först på 15-30 kilometers höjd, i ozonskiktet. Betydelsen av detta skikt ligger i att det absorberar det mesta av solens ultravioletta strålning vilken annars skulle det vara dödlig för levande organismer. Det reflekterar också jordens strålningsvärme och spelar därför en viktig roll i planetens värmereglering.

Ozon delas upp i syreatomer och tvåatomiga syremolekyler genom långvågig ultraviolett strålning, eller synligt ljus och med hjälp av freoner (klorfluorkarboner). När mängden ozon minskar i ozonskiktet minskar även atmosfärens skyddsförmåga mot solens UV-strålar. Detta fenomen brukar kallas ozonhål.

Ozonskiktets densitet i atmosfären varierar beroende på plats, årstid och tid på dygnet.

Ozon bildas oftast i ozonskiktet över den tropiska zonen. Efter mars månad transporteras det mot högre breddgrader. På norra halvklotet kan det nå Nordpolen, medan det på södra halvklotet endast kan nå fram till den 60:e breddgraden på grund av mycket starka luftströmmar.

Från och med november minskar ozonets densitet gradvis över sydpolen (eftersom det är sommar där och strålningen då är större). Ozonskiktet kan bli så tunt att ett hål kan uppstå i detta skyddande skikt. Men från och med mars ökar dess densitet igen (eftersom strålningen minskar).
Förtunning av ozonskiktet är en naturlig process. Men om ozonet fortsätter att brytas ned på grund av freoner som ackumuleras i atmosfären, kommer hålet att bli större och få det svårare att återhämta sig.

Ozonskiktet som ett skyddande hölje

 • UV-strålning
 • UVA - Långvågig (400-320 nanometer) ultraviolett strålning med relativt låg energi. Det mesta av denna strålning når jordens yta. I stora mängder kan den orsaka skador i cellernas DNA och vara cancerframkallande.
 • UVB - Mellanvågig (320-280 nanometer) ultraviolett strålning med större energi än UV-A. Endast en liten mängd av den når jordytan, eftersom den absorberas av ozonlagret. Den främjar produktionen av D-vitamin i kroppen. I stora mängder kan den orsaka skador i cellernas DNA och vara cancerframkallande.
 • UVC - Kortvågig (280-100 nanometer), mycket energirik ultraviolett strålning. Den absorberas av atmosfäriskt syre och når därför inte jordytan. Eftersom den kan orsaka allvarliga skador i cellernas DNA, var det först när atmosfären blev kapabel att filtrera denna strålning som livet på land kunde utvecklas ur haven.
 • ozonskiktet
 • O₂ -› O₃
 • O₃ -› O₂

UVC och UVB absorbering

 • syremolekyl
 • UVC-strålning
 • ozonmolekyl
 • Syremolekylen bryts ned.
 • Syreatomen förenas med syremolekylen och bildar ozon.
 • UVB-strålning
 • Ozonmolekylen bryts ned.
 • Syreatomen och ozonmolekylen omvandlas till syremolekyler.

Ozonförbrukning

Animation

 • ozonskiktet
 • 15 - 30 km
 • UVA - Långvågig (400-320 nanometer) ultraviolett strålning med relativt låg energi. Det mesta av denna strålning når jordens yta. I stora mängder kan den orsaka skador i cellernas DNA och vara cancerframkallande.
 • UVB - Mellanvågig (320-280 nanometer) ultraviolett strålning med större energi än UV-A. Endast en liten mängd av den når jordytan, eftersom den absorberas av ozonlagret. Den främjar produktionen av D-vitamin i kroppen. I stora mängder kan den orsaka skador i cellernas DNA och vara cancerframkallande.
 • UVC - Kortvågig (280-100 nanometer), mycket energirik ultraviolett strålning. Den absorberas av atmosfäriskt syre och når därför inte jordytan. Eftersom den kan orsaka allvarliga skador i cellernas DNA, var det först när atmosfären blev kapabel att filtrera denna strålning som livet på land kunde utvecklas ur haven.
 • syremolekyl
 • UVC-strålning
 • ozonmolekyl
 • Syremolekylen bryts ned.
 • Syreatomen förenas med syremolekylen och bildar ozon.
 • UVB-strålning
 • Ozonmolekylen bryts ned.
 • Syreatomen och ozonmolekylen omvandlas till syremolekyler.

Berättarröst

Ozonskiktet finns i atmosfären på 15-30 kilometers höjd över jordytan och dess tjocklek varierar.

Det skyddar vår planet genom att absorbera solens skadliga ultravioletta strålning. Denna strålning skadar överhuden på levande organismer, såväl som cellernas arvsmassa (DNA). Utan ozonskiktet skulle det inte finnas något liv på jorden. I allmänhet föreligger en naturligt dynamisk jämvikt mellan processerna för bildandet och nedbrytningen av ozon.

Den tvåatomiga syremolekylen i atmosfären bryts ned på grund av den energirika UVC-strålningen. Atomerna som bildas binder sedan till syremolekyler, varvid treatomiga syremolekyler, det vill säga ozon skapas. Eftersom dessa molekyler är instabila, bryts de ned av UV-strålning.

Under de senaste decennierna har jämvikten mellan processerna för bildande och nedbrytning av ozon rubbats av mänsklig påverkan. Det är främst i industriella processer som skadliga ämnen såsom klor, fluor och brom har släppts ut i atmosfären. Detta har lett till att ozonskiktet har blivit tunnare. Ett ozonhål är egentligen inget hål utan en förtunning av ozonskiktet. Det största ozonhålet som har registrerats ligger över Antarktis, där tjockleken på ozonskiktet nu är ungefär en tredjedel av den ursprungliga tjockleken. Det finns också en betydande förtunning över Nordpolen.

Relaterade objekt

Luftförorening

Animationen visar de främsta luftföroreningskällorna: jordbruket, industrin och städerna.

Ozon (O₃)

En allotrop av syre som består av tre syreatomer.

Syrets kretslopp

Kretsloppet beskriver syrets rörelser inom dess tre huvudsakliga reservoarer.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Avloppsreningsverk

Behandlat avloppsvatten kan användas inom jordbruk och industri.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Kolmonoxid (CO) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Kväve (N₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Kväveoxid (kvävemonoxid) (NO)

En färglös gas som är tyngre än luft. Kväveoxid är en mellanprodukt vid framställning av salpetersyra.

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Svaveldioxid (SO₂)

Svaveldioxidutsläpp är den främsta orsaken till surt regn. Svaveldioxid är en mellanprodukt vid framställning av svavelsyra.

Syre (O₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Föroreningar

Föroreningar är de negativa effekter som mänsklig aktivitet har på den naturliga miljön.

Hur fungerar ett kylskåp?

Denna animation visar hur ett kylskåp fungerar.

Trögkrypare

Trögkrypare kan överleva i extrema miljöer. De kan till och med överleva i rymden.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Added to your cart.