Örat och hörselmekanismen

Örat omvandlar vibrationer i luften till elektriska signaler som sedan bearbetas av hjärnan.

Relaterat extramaterial

Könsceller

Zygoten är den första cellen som bildas när två könsceller förenas genom sexuell...

Benstruktur

Denna animation förklarar skeletts struktur och skelettbenens funktioner.

Rökningens skadliga effekter på lungorna

Rökning skadar andningsorganen allvarligt och kan orsaka KOL och lungcancer.

Signaltransduktion

Nervceller skickar ut nervimpulser via kemiska och elektriska synapser.

Solning, hudcancer

Hudens översta lager är överhuden (epidermis) som innehåller melanocyter.

Individens organisationsnivåer

Denna animation visar biologiska organisationsnivåer från individnivå till cellnivå.

Respirationssystemet

Respirationssystemet ansvarar för intaget av syre och frisättningen av koldioxid.

Plattfot

Plattfothet, eller sänkt fotvalv, kan i vissa fall leda till en rad olika hälsoproblem.

Added to your cart.