Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Optisk isomeri

Optisk isomeri

Asymmetriska (kirala) molekyler är varandras spegelbilder men är inte identiska.

Kemi

Nyckelord

Optisk isomeri, stereoisomeri, enantiomeren, racemisk blandning, kiralitet, kiral, chiralitetscenter, spegelbild, Alanin, glukos, Talidomid, Limonen, Isobutan, L-alanin, D-alanin, D-glukos, L-glukos, D-limonen, L-limonen, optiskt, ligand, konfiguration, högervridande, vänstervriden, isomer, polarimeter, metan, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Bromfluorklormetan (CHClBrF)

Molekylen har två enantiomerer: stereoisomerer som är varandras spegelbilder och inte kan överlappas.

Alfa-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukos är en av glukosmolekylens (särskilt D-glukosens) stereoisomerer.

Ames rum

Ames rum är ett förvrängt rum som används för att skapa en optisk illusion.

Beta-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glukos är en av D-glukosens stereoisomerer.

Cis-2-buten (C₄H₈)

En färglös gas som är tyngre än luft. Dess geometriska isomer är trans-2-buten.

Cis-2-penten (C₅H₁₀)

Cis-2-penten är en isomer av penten.

Geometriska transformationer - spegling (reflektion)

Denna animation visar geometrisk spegling, en typ av geometrisk transformation både i plan och rum.

Trans-2-buten (C₄H₈)

En färglös gas som är tyngre än luft. Dess geometriska isomer är cis-2-buten.

Tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem

Ett tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem med illustrationer samt övningsuppgifter som utvecklar rumsuppfattningen.

Alanin (C₃H₇NO₂)

En icke-polär aminosyra. L- och D-molekyler är spegelbilder av varandra.

Aminosyror

Aminosyror är proteinets monomerer.

Optiska instrument

En stor mängd olika optiska instrument är i bruk i dag, allt från mikroskop till teleskop.

Added to your cart.