Omkrets, area, begränsningsarea och volym

I denna animation visas formlerna för att beräkna figurers omkrets och area samt kroppars begränsningsarea och volym.

Relaterat extramaterial

Ritning av punkter på givet avstånd från en linje

Linje e är given. Rita punkten P på ett avstånd av 2 cm från linjen e.

Eulers formel

Satsen som formulerades av Leonhard Euler beskriver en av de grundläggande egenskaperna...

Volym och begränsningsarea (övningsuppgift)

En övning i volym och begränsningsarea på kroppar som skapas från en kub.

Geometriska transformationer - spegling (reflektion)

Denna animation visar geometrisk spegling, en typ av geometrisk transformation både i...

The Cartesian and the polar coordinate system

Practise how to define a specific location using coordinate systems.

Klotets volym (Cavalieris princip)

Man kan beräkna klotets volym genom att använda en lämplig cylinder och en kon.

Cylindriska kroppar

Denna animation visar olika typer av cylindriska kroppar samt deras mantelytor.

Mätning av höjden på ett torn

Beräkning av höjden på ett gammalt vattentorn med hjälp av ett måttband och massor av solljus.

Added to your cart.