Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Oljeraffinaderi

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja, bensin och smörjmedel.

Geografi

Nyckelord

oljeraffinaderi, kolväte, kolförening, petroleum, olja insättning, Bildning av råolja, Destillering, energikälla, bränsle, smörjolja, eldningsolja, bensin, fotogen, dieselolja, asfalt, destillationstorn, rörledning, fraktion, destillat, Raffinaderi, Energi, olja, råmaterial, Fossil, mineraltillgång, mineral, oljeplattform, oljefält, tanker, industrin, geografi, teknik

Relaterade objekt

Oljebrunnens drift

Maskiner som pumpar råolja till ytan.

Dieselmotor

Den tyska ingenjören Rudolf Diesel patenterade dieselmotorn år 1893.

Fyrtaktsmotor, även kallad Ottomotor

Denna animation visar den typ av motor som är vanligast i bilar.

Offshore exploatering av naturgas (Norge)

Troll A är en naturgasplattform i havet utanför Norge och den är den största offshore-plattformen som någonsin har byggts. Den reser sig cirka cirka 170...

Oljeplattform

Borrsträngen, som hålls på plats av borrtornet, borrar sig igenom havsbotten tills den når lagret som innehåller råolja.

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

Skiffergas

Denna animation förklarar hydraulisk spräckning, tekniken som används vid skiffergasutvinning.

Transportnät

Animationen visar de viktigaste luft-, vatten- och landvägarna och knutpunkterna.

Djur- och växtlivet under karbonperioden

I denna animation visas några djur och växter som levde mellan de geologiska perioderna Devon och Perm (358 till 299 miljoner år sedan).

Järnmetallurgi (gymnasienivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

Järnmetallurgi (grundskolenivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Added to your cart.