Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Oljeplattform

Borrsträngen, som hålls på plats av borrtornet, borrar sig igenom havsbotten tills den når lagret som innehåller råolja.

Geografi

Nyckelord

oljeplattform, petroleum, naturgas, kolväte, borrtorn, Bildning av råolja, naturgas bildning, havsbotten, olja insättning, Fossil, energikälla, gruv, Energi, hav, råmaterial, teknik, geografi

Relaterade objekt

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja, bensin och smörjmedel.

Dagbrott

I dagbrott, till skillnad från i underjordiska gruvor, tas lagren som täcker mineralkroppen bort och brytningen sker vid ytan.

Gruvdrift i början av den industriella revolutionen

I slutet av 1700-talet, fick gruvdriften ett uppsving på grund av stor efterfrågan på råvaror i den snabbt framväxande industrin.

Hus utan koldioxidutsläpp

Utformningen och konstruktionen av moderna hus spelar en viktig roll i att skydda miljön.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Offshore exploatering av naturgas (Norge)

Troll A är en naturgasplattform i havet utanför Norge och den är den största offshore-plattformen som någonsin har byggts. Den reser sig cirka cirka 170...

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

Skiffergas

Denna animation förklarar hydraulisk spräckning, tekniken som används vid skiffergasutvinning.

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Underjordisk kolgruva

Till skillnad från i dagbrott, tas inte lagren som täcker kolfyndigheten bort, istället utvinns kolen under jord, i gruvschakt.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Dieselmotor

Den tyska ingenjören Rudolf Diesel patenterade dieselmotorn år 1893.

Metanhydrat

Ett fast ämne som bildas vid låga temperaturer på jordens havsbottnar vid högt tryck.

Tvåtaktsmotor

En tvåtaktsmotor är en typ av förbränningsmotor som endast gör två takter under en cykel.

Added to your cart.