Newtons rörelselagar

Denna animation visar Sir Isaac Newtons tre rörelselagar vilka lade grunden för den klassiska mekaniken.

Relaterat extramaterial

Utvecklingen av himlavalvets mekanik

Denna animation visar studier som gjorts av astronomer och fysiker vars verk i grunden...

Sound waves all around us • Part 1

This lesson is about the sound waves surrounding us.

Sound waves all around us • Part 2

In this lesson you will learn more about how sound propagates.

Let’s get to know the sources of sound!

Let's use musical instruments and our vocal cords as sources of sound.

Den trogna korken

Hur beter sig korken i ett glas vatten? Titta på experimentet för att ta reda på det.

Att överstiga ljudets hastighet

Vad är ljudets hastighet? Vad händer när ett föremål överstiger ljudets hastighet?

The physics of submarines

This lesson presents the concepts of density and buoyancy through the operation of the...

Games Playing with sounds

This lesson introduces some basic ideas about sound.

Added to your cart.