Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Naturgeografiska termer

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Geografi

Nyckelord

naturgeografi, begrepp, reliefdetaljer, ytvatten, lättnad, högland, lågland, Stora ungerska slättlandet, berg av medelhöjd, höga berg, flod, stillastående vatten, ocean, hav, sjö, topografiska symboler, hydrografiska symboler, höjd, hydrografi, topografisk representation, natur, geografi

Relaterade objekt

Översvämningsskydd

Översvämningsskydd som vallar och diken skyddar mot översvämningsskador.

Deltaprojektet och Zuiderzeedammen (Nederländerna)

Nederländerna fortsätter sin flera hundra år långa kamp mot havet.

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt transporterar och avsätter sediment.

Förkastning (gymnasienivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Förkastning (grundskolenivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Geografiska upptäckter (1400–1600-talet)

De geografiska upptäckterna i början av den moderna tiden ritade om världskartan.

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Karstområde (gymnasienivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Karstområde (grundskolenivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Sjöars utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar i jordskorpan av både endogena och exogena krafter, såväl som av mänsklig aktivitet.

Topografisk karta över Kina

Denna animation visar Kinas topografi och hydrografi.

Topografisk karta över Ungern

Denna animation visar de geografiska regionerna i Ungern.

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Vattenfall

Vattenfall bildas där ett vattendrag störtar över ett stup.

Vegetationsskikt

Skikten kan variera mellan olika skogstyper.

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Added to your cart.