Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Naturgeografiska termer

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Geografi

Nyckelord

naturgeografi, begrepp, reliefdetaljer, ytvatten, lättnad, högland, lågland, Stora ungerska slättlandet, berg av medelhöjd, höga berg, flod, stillastående vatten, ocean, hav, sjö, topografiska symboler, hydrografiska symboler, höjd, hydrografi, topografisk representation, natur, geografi

Relaterade objekt

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt transporterar och avsätter sediment.

Förkastning (gymnasienivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Förkastning (grundskolenivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Sjöars utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar i jordskorpan av både endogena och exogena krafter, såväl som av mänsklig aktivitet.

Added to your cart.