NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan NADP⁺ är viktig i anabola processer, båda fungerar som vätebärare.

Relaterat extramaterial

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar...

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan...

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria and the role they play...

Added to your cart.