Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan NADP⁺ är viktig i anabola processer, båda fungerar som vätebärare.

Biologi

Nyckelord

NAD, NADP, NADPH, nikotinamid-dinukleotid, nikotinamid-dinukleotidfosfat, nukleotid, elektronöverföring, vätetransport, katabol process, katabolism, anabolism, koenzym, nikotinamid, adenin, fosfatgrupp, ribos, biologi, biokemi, kemi

Relaterade objekt

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan regleras.

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

Beta-D-ribos (C₅H₁₀O₅)

En kristallin förening som finns i nukleinsyror, koenzymer, nukleotider och nukleosider.

Fosforsyra (H₃PO₄)

Fosforsyra används som livsmedelstillsats samt som kalk- och rostborttagare.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterocyklisk aromatisk förening, vars derivat inkluderar guanin och adenin.

D-ribos (C₅H₁₀O₅)

Den öppna kedjeformen av ribos som förekommer naturligt i nukleinsyror, koenzymer, nukleotider och nukleosider.

Fosfat (PO₄³⁻)

En jonförening som bildas när en fosforsyramolekyl frigör en proton.

Added to your cart.