Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Muskelvävnad

Muskelvävnad

Det finns tre typer av muskelvävnader i den mänskliga kroppen: skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur och glatt muskulatur.

Biologi

Nyckelord

muskelvävnad, Vävnad, glatt muskulatur, hjärtmuskeln, skelettmuskulatur, skelettmuskel, muskelfunktion, muskelfiber, myocyt, spolformad muskelcell, peristaltiken, människa, djurvävnader, biologi

Relaterade objekt

Frågor

 • I vilken typ av muskelvävnad är aktinet och myosinet inte organiserat i cellerna
 • Vilken typ av muskler är förbundna med skelettbenen?
 • Vilken typ av muskelvävnad består av spolformade, avlånga celler?
 • Är det sant att hjärtmuskelvävnaden är uppbyggd av icke-förgrenade fibrer med ett tvärstrimmigt mönster?
 • Vilken muskeltyp är väldigt stark och uthållig?
 • Är det sant att det bara är i skelettmusklerna som vävnaden är strimmig?
 • Vilken typ av muskler spelar en roll i människans rörelseförmåga?
 • Var i kroppen kan man hitta kittlinjer?
 • Är det sant att skelettmuskelvävnaden består av muskelfibrer med flera cellkärnor, där cellerna inte är separerade?

Scener

Vävnadstypernas placering

 • spolformad muskelcell - Proteinerna aktin och myosin som ansvarar för muskelkontraktionen ligger inte organiserat i cellerna, därför är muskeln inte tvärstrimmig.
 • cellkärna - Cellkärnorna är långsträckta och placerade i cellens mitt.
 • kittlinjer - Hjärtmuskelceller bildar fibrer. Linjerna mellan dessa celler kallas kittlinjer (discus intercalaris).
 • cellkärna - Cellkärnorna är placerade i cellens mitt.
 • förgrenade muskelceller - De långsträckta, förgrenade muskelcellerna bildar fibrer. Proteinerna aktin och myosin som ansvarar för muskelkontraktionen ligger organiserat i cellerna, därför är muskeln tvärstrimmig.
 • flerkärnig fiber - Tvärstrimmig muskelvävnad som består av flerkärniga muskelfibrer, det vill säga sammanfogade enkärniga celler.
 • cellkärna - Cellkärnorna sitter fast i muskelfiberns membran.

Glatt muskulatur

 • spolformad muskelcell - Proteinerna aktin och myosin som ansvarar för muskelkontraktionen ligger inte organiserat i cellerna, därför är muskeln inte tvärstrimmig.
 • cellkärna - Cellkärnorna är långsträckta och placerade i cellens mitt.
 • kittlinjer - Hjärtmuskelceller bildar fibrer. Linjerna mellan dessa celler kallas kittlinjer (discus intercalaris).
 • cellkärna - Cellkärnorna är placerade i cellens mitt.
 • förgrenade muskelceller - De långsträckta, förgrenade muskelcellerna bildar fibrer. Proteinerna aktin och myosin som ansvarar för muskelkontraktionen ligger organiserat i cellerna, därför är muskeln tvärstrimmig.
 • flerkärnig fiber - Tvärstrimmig muskelvävnad som består av flerkärniga muskelfibrer, det vill säga sammanfogade enkärniga celler.
 • cellkärna - Cellkärnorna sitter fast i muskelfiberns membran.

Hjärtmuskulatur

 • spolformad muskelcell - Proteinerna aktin och myosin som ansvarar för muskelkontraktionen ligger inte organiserat i cellerna, därför är muskeln inte tvärstrimmig.
 • cellkärna - Cellkärnorna är långsträckta och placerade i cellens mitt.
 • kittlinjer - Hjärtmuskelceller bildar fibrer. Linjerna mellan dessa celler kallas kittlinjer (discus intercalaris).
 • cellkärna - Cellkärnorna är placerade i cellens mitt.
 • förgrenade muskelceller - De långsträckta, förgrenade muskelcellerna bildar fibrer. Proteinerna aktin och myosin som ansvarar för muskelkontraktionen ligger organiserat i cellerna, därför är muskeln tvärstrimmig.
 • flerkärnig fiber - Tvärstrimmig muskelvävnad som består av flerkärniga muskelfibrer, det vill säga sammanfogade enkärniga celler.
 • cellkärna - Cellkärnorna sitter fast i muskelfiberns membran.

Skelettmuskulatur

 • spolformad muskelcell - Proteinerna aktin och myosin som ansvarar för muskelkontraktionen ligger inte organiserat i cellerna, därför är muskeln inte tvärstrimmig.
 • cellkärna - Cellkärnorna är långsträckta och placerade i cellens mitt.
 • kittlinjer - Hjärtmuskelceller bildar fibrer. Linjerna mellan dessa celler kallas kittlinjer (discus intercalaris).
 • cellkärna - Cellkärnorna är placerade i cellens mitt.
 • förgrenade muskelceller - De långsträckta, förgrenade muskelcellerna bildar fibrer. Proteinerna aktin och myosin som ansvarar för muskelkontraktionen ligger organiserat i cellerna, därför är muskeln tvärstrimmig.
 • flerkärnig fiber - Tvärstrimmig muskelvävnad som består av flerkärniga muskelfibrer, det vill säga sammanfogade enkärniga celler.
 • cellkärna - Cellkärnorna sitter fast i muskelfiberns membran.

Animation

 • spolformad muskelcell - Proteinerna aktin och myosin som ansvarar för muskelkontraktionen ligger inte organiserat i cellerna, därför är muskeln inte tvärstrimmig.
 • cellkärna - Cellkärnorna är långsträckta och placerade i cellens mitt.
 • kittlinjer - Hjärtmuskelceller bildar fibrer. Linjerna mellan dessa celler kallas kittlinjer (discus intercalaris).
 • cellkärna - Cellkärnorna är placerade i cellens mitt.
 • förgrenade muskelceller - De långsträckta, förgrenade muskelcellerna bildar fibrer. Proteinerna aktin och myosin som ansvarar för muskelkontraktionen ligger organiserat i cellerna, därför är muskeln tvärstrimmig.
 • flerkärnig fiber - Tvärstrimmig muskelvävnad som består av flerkärniga muskelfibrer, det vill säga sammanfogade enkärniga celler.
 • cellkärna - Cellkärnorna sitter fast i muskelfiberns membran.

Berättarröst

Muskelvävnadernas gemensamma egenskap är förmågan att dra ihop sig med hjälp av muskelproteiner. Det finns tre typer av muskelvävnad i den mänskliga kroppen: skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur och glatt muskulatur. Skelettmuskulaturen, eller den tvärstrimmiga muskelvävnaden, är den vanligaste typen av muskel i vår kropp. Den glatta muskulaturen finns i våra inre organ medan hjärtmuskulaturen endast finns i hjärtat.

Den glatta muskelvävnaden är en icke viljestyrd muskeltyp som består av avlånga celler. Den är relativt svag men har en stor uthållighet. Denna typ av vävnad finns i våra inre organ. Den är ansvarig för den peristaltiska muskelrörelsen i mag- och tarmkanalen, sammandragningarna i livmodern vid förlossning, utsöndringen från vissa körtlar och blodtryckets reglering genom förändring av blodkärlens inre diameter.

Hjärtmuskelceller bildar långa, förgrenade fibrer med ett tvärstrimmigt mönster. Linjerna mellan dessa celler kallas kittlinjer. Denna mycket starka och uthålliga muskel finns bara i hjärtat. Den genomsnittliga vilopulsen är på cirka 72 slag per minut, vilket innebär att vårt hjärta slår mer än 100 tusen gånger om dagen och över två miljarder gånger under 70 år.

Skelettmuskulaturen består av flerkärniga muskelfibrer, det vill säga sammanfogade enkärniga celler. Cellkärnorna trycks ut mot muskelfiberns membran. Muskelfibrerna som ligger organiserade i cellerna ger upphov till det karakteristiska tvärstrimmiga mönstret.

Det stora flertalet av kroppens muskler består av just denna vävnadstyp. Skelettmusklerna är förbundna med skelettet via senor och utgör rörelseapparatens aktiva del. Denna viljestyrda muskeltyp är mycket stark men inte så uthållig och behöver tid att återhämta sig efter hårt arbete.

Relaterade objekt

Människokroppens muskler

Muskler utgör rörelseapparatens aktiva del, de ansvarar för kroppens rörelseförmåga.

Skelettmuskulaturens struktur

Denna animation visar muskelns molekylära struktur och mekanism.

Knäreflex

Knäreflexen är en reflex som utlöses då sträckmuskeln sträcks. Dess reflexcentrum ligger i ryggmärgen.

Överarmens muskler

Böj- och sträckmuskler ansvarar för armarnas rörelser.

Smärtreflex

Smärtreflexen är en automatisk reaktion på ett potentiellt skadligt stimuli.

Bindväv

Bindväv kan vara lucker eller tät. Andra typer av vävnader är fettvävnader, ben- och broskvävnader och blod.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Epitel

Epitel är en typ av vävnad som täcker kroppens alla ytor, såväl de yttre som de inre.

Hjärtat

Hjärtat är den centrala pumpen i hjärt- och kärlsystemet och det slår flera miljarder slag under en livstid.

Hjärtats retledningssystem

Vårt hjärta genererar de elektriska impulser som håller igång hjärtslagen. Elektrokardiogram (EKG) är en grafisk illustration av hjärtats elektriska aktivitet.

Hudens lager, känselsinne

Huden är kroppens mjuka yttre skikt. Dess tre lager är överhuden, läderhuden och underhuden.

Individens organisationsnivåer

Denna animation visar biologiska organisationsnivåer från individnivå till cellnivå.

Människans blod

Människans blod består av blodkroppar (röda, vita och blodplättar) och plasma.

Nedre extremiteternas skelett

De nedre extremiteterna består av bäckengördeln och benen.

Nervcell, nervvävnad

Nervceller är celler specialiserade på att sända elektriska signaler.

Övre extremitetens ben

Benen i övre extremiteten bildar skuldergördeln och armarna.

Ryggmärgens uppbyggnad

Ryggmärgen, från vilken ryggmärgsnerverna utgår, är den del av det centrala nervsystemet som är innesluten i ryggraden.

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt orsakas av att en blodpropp täpper till hjärtats kranskärl. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna.

Added to your cart.