Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Mossors och ormbunkars livscykel

Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå växternas allmänna livscykel.

Biologi

Nyckelord

Bladmossor, ormbunke, livscykel, Lundbräknar, rot-liknande struktur, stjälkliknande struktur, bladliknande struktur, spor, sporgömme, seta, fullt utvecklad mossplanta, rhizom, blad, mossa kudde, haploida, gametofyt generation, könscell, befruktning, Meios, hjärtformad förgrodd, hanligt fortplantningsorgan, honligt fortplantningsorgan, diploid, thalloid växter, zygot, växtvävnader, kemotaxi, växt, biologi

Relaterade objekt

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet kromosomer förblir oförändrat.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en speciell typ av celldelning.

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Flora och fauna under perm

Denna 3D-scen visar flora och fauna under den sista delen av Paleozoikum.

Frön och groning

Tvåhjärtbladiga växter har två hjärtblad medan enhjärtbladiga växter bara har ett.

Jämförelse av ätliga och giftiga svampar

Vissa svampar är giftiga och kan vara dödliga för människor medan andra är ätliga och används i stor utsträckning vid matlagning.

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Jämförelse mellan äkta frukter och skenfrukter

Fruktväggen hos äkta frukter utvecklas från fruktämnet, medan fruktväggen hos skenfrukter utvecklas från blommans andra delar.

Majs

En av de viktigaste enhjärtbladiga grödorna.

Mammutträd

Mammutträden är världens största och tyngsta levande organismer.

Svampar

Svamparnas fruktkropp består av hyfer (svamptrådar) bildade av svampsporer.

Vårens lökväxter

Denna animation visar tulpanens, påskliljans och snödroppens uppbyggnad.

Växters livscykel

Mossor, ormbunkar nakenfröiga växter och gömfröiga växter är alla generationsväxlare.

Vegetativa växtorgan

Dessa organ är avgörande för växters överlevnad och utveckling.

Vegetationsskikt

Skikten kan variera mellan olika skogstyper.

Ek

Denna animation visar hur träd förändras genom årstiderna, ett ekträd får stå som exempel.

Hästkastanj

Denna animation visar hur hästkastanjen förändras med årstiderna.

Olika typer av metamorfos

Baserat på deras livscykel, kan insekter genomgå tre olika metamorfoser: gradvis, ofullständig eller fullständig.

Added to your cart.