Molnbildning, olika typer av moln

Avdunstande ytvatten bildar moln i olika former från vilka vatten faller tillbaka till ytan i form av nederbörd.

Relaterat extramaterial

Lokala vindar

De viktigaste typerna av lokala vindar är land- och sjöbris, berg- och dalvind samt...

Kolbildning

Denna video presenterar kolbildningens olika faser..

Dimmbildning

Dimma är en typ av moln som bildas direkt på marken. Det finns platser på joden som är inhöljda...

Vågor

Vågor spelar en viktig roll i kustbildningen.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som...

Den afrikanska savannen

Den största sammanhängande savannen i världen ligger i Afrika. Den täcker ungefär en tredjedel...

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Vulkanisk aktivitet

Området kring en inaktiv eller slocknad vulkan är inte nödvändigtvis lugn. Låt oss se vilka...

Added to your cart.