Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Miljövänliga fordon

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Teknik

Nyckelord

hybrid, hybrid car, elbil, miljövänlig, miljöskydd, utsläpp av koldioxid, Hybriddrift, bil, Luftförorening, hållbar utveckling, Växthuseffekten, bensinmotor, elektrisk motor, Global uppvärmning, bränsle, elektrisk, avgasröks, framdrivning, motor, Utveckling, teknik, transport

Relaterade objekt

Bränslecell

En bränslecell producerar miljövänlig elenergi genom en kemiska reaktion mellan syre och väte.

Elbil

Tesla Model S är en av de första kommersiellt tillgängliga elbilarna.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Bilens uppbyggnad

Denna animation visar bilens inre och yttre konstruktion samt dess funktion.

Bilens utveckling

Bilar har utvecklats mycket sedan slutet av 1800-talet.

Elektriska motorer

Elmotorer finns överallt i samhället, låt oss lära oss om de olika typerna.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Rimac Concept One

Rimac Automobilis firsta modell är en av världens snababste elbilar.

Dieselmotor

Den tyska ingenjören Rudolf Diesel patenterade dieselmotorn år 1893.

Föroreningar

Föroreningar är negativa effekter av mänsklig aktivitet på den naturliga miljön.

Fyrtaktsmotor, även kallad Ottomotor

Denna animation visar den typ av motor som är vanligast i bilar.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

T-Ford (Ford Model T)

Den populära modellen tillverkades av den amerikanska Fordfabriken och var den första massproducerade bilen i världen.

Tvåtaktsmotor

En tvåtaktsmotor är en typ av förbränningsmotor som endast gör två takter under en cykel.

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Wankelmotor

En typ av förbränningsmotor med rotor och hög verkningsgrad.

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

Cykelns utveckling

Utvecklingen av cykeln, som först sågs som en leksak, speglar väl den tekniska utvecklingen under de senaste tre århundradena.

Den första ungerska bilen (1904)

Den ungerska ingenjören, János Csonka byggde sina första bilar åt den ungerska posten.

Eldriven kollektivtrafik

Trådbussar och spårvagnar är exempel på miljövänliga transportmedel.

Formel 1 racerbil

Formel 1 är den högsta klassen inom motorsporten och den mest populära typen av tävling.

Hur fungerar differentialväxeln?

Differentialväxeln gör att drivhjulen på en bil kan rotera med olika hastigheter när bilen svänger.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Motorcykel

Denna animation visar hur en motorcykel fungerar.

Oljebrunnens drift

Maskiner som pumpar råolja till ytan.

Säkerhetsutrustning för cyklar

Vägtrafiklagen reglerar säkerhetsutrustning för cyklar.

Tunnelbana

Det snabbaste spårbundna transportmedlet i stadstrafik.

Vägtransport, lastbilar

Långtradare har en viktig roll i vägtransporten.

Buss

Bussar spelar en viktig roll i kollektivtrafiken.

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i jordskorpan, till elektricitet.

Hur fungerar solpaneler och solfångare?

Denna animation visar hur solenergi kan utnyttjas.

Satellitnavigering, GPS

Det globala positioneringssystemet, GPS, består av 24 satelliter men bara fyra av dessa måste vara synliga för positionering.

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Added to your cart.