Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Medeltida bondgård

Medeltida bondgård

Boningshusen vid medeltida bondgårdar var enkla envåningshus byggda av jord, lera och trä.

Historia

Nyckelord

Lantgårdshus, bostadsort, bostadsområde, Livsstil, hus, Medelålders, arkitektur, lera, träram, flätverk

Relaterade objekt

Scener

Medeltida bondgård

Livet på medeltida bondgårdar

Medeltida bondgårdar var enkla envåningshus. De byggdes vanligtvis av lera, flätade grenar och trä. De använde i allmänhet byggmaterial som var lätta att finna i närheten av byn. Halmtaken bars upp av träbjälkar och täcktes med vass eller bredkaveldun.

Dörren in till bodelen var tillverkad av trä. Stalldelen hade bara en halvdörr för friskluftsintag. Husen hade bara några få små fönster för att släppa in ljus och friskluft och dessa hölls oftast öppna, de täcktes över av segelduk i extremt kalla väder.

Brasved lagrades längs väggarna under takfoten. Dricksvatten förvarades i tunnor. Verktyg, vagnar och höbalar lagrades på gården vilken omgavs av ett staket eller en häck.

Bostad

  • eldstad
  • bord
  • pall
  • halmmadrass
  • trälåda
  • vinterboning för djur

Livet på en bondgård

Stallbyggnaden var en del av bostadshuset. På så sätt behövde bönderna inte bygga ett särskilt härbärge för djuren. Det var säkrare att hålla djuren inomhus och på vintern gjorde kroppsvärmen från djur och människor att det var lättare att hålla värmen i huset. Hur många och vilka typer av husdjur som fanns på gården varierade från en familj till en annan.

Böndernas livsstil definierades av arbetet som måste utföras. Från vår till höst arbetade de på fälten och med djuren från gryning till skymning. På vintern lagade man sina verktyg, vävde tyg och tillverkade kärl och korgar. En bonde spenderade vanligtvis hela sitt liv i byn och reste sällan utanför dess gränser.

Djuren släpptes på bete på fälten varje dag. Sönerna hjälpte vanligtvis fäderna med detta arbete samtidigt som de lärde sig traditionella färdigheter och hantverk. Döttrarna hjälpte sina mödrar med hushållsarbetet och lärde sig spinna och väva. Livets enformighet avbröts endast av religiösa högtider och familjefiranden.

Konstruktion

Medeltida bondgårdars struktur och inredning

Boningshuset på medeltida bondgårdar bestod oftast av två rum: ett bostadsrum och ett stall. Ibland fanns det även ett separat skafferi eller ett kök. Alla rummen hade enskilda ingångar och dörrarna öppnades vanligtvis från gårdsplanen eller från verandan, om det fanns en. Det fanns även en vind under taket som användes för att förvara säckar, tunnor och lådor med grödor och de verktyg som inte var i bruk.

Rummen var i regel sparsamt möblerade men möbleringen kunde variera beroende på familjens ekonomiska situation. Möblemanget bestod vanligtvis av ett bord med stolar, halmmadrasser att sova på och en eller två träkistor för att förvara kläder. De tillverkade sina egna möbler av trä. De använde den rökiga öppna eldstaden för att laga mat men även för att värma upp rummen. Framför ingången fanns det i de flesta fall en bänk för vila och umgänge efter arbetsdagens slut.

Väggens konstruktion

  • trästomme
  • flätverk
  • lera

Berättarröst

Bönderna utgjorde det lägsta skiktet i det medeltida samhället och de försörjde sig i huvudsak på jordbruk. Deras bostäder skiljde sig åt i utförande efter geografiskt och kulturellt område. Denna animation visar en typ av bostad som var utmärkande för Öst- och Centraleuropa.

Medeltida bondgårdar var enkla envånings byggnader. De byggdes vanligtvis av lera, flätade grenar och trä. Halmtaken bars upp av träbjälkar och täcktes med vass eller bredkaveldun.

Boningshuset på medeltida bondgårdar bestod oftast av två rum: ett bostadsrum och ett stall. Ibland fanns det även ett separat skafferi eller ett kök. Alla rummen hade enskilda ingångar och dörrarna öppnades vanligtvis från gårdsplanen eller från verandan, om det fanns en. Det fanns även en vind under taket som användes för att förvara säckar, tunnor och lådor med grödor och de verktyg som inte var i bruk.

Rummen var i regel sparsamt möblerade men möbleringen kunde variera beroende på familjens ekonomiska situation. Möblemanget bestod vanligtvis av ett bord med stolar, halmmadrasser att sova på och en eller två träkistor för att förvara kläder. Människorna som levde i husen tillverkade sina egna möbler av trä. De använde den rökiga öppna eldstaden för att laga mat men även för att värma upp rummen. Dörren in till bodelen var tillverkad av trä. Stalldelen hade bara en halvdörr för friskluftsintag.

Husen hade bara några få små fönster för att släppa in ljus och friskluft och dessa hölls oftast öppna, de täcktes över av segelduk i extremt kalla väder.

Brasved lagrades längs väggarna under takfoten. Dricksvatten förvarades i tunnor. Verktyg, vagnar och höbalar lagrades på gårdsplanen vilken omgavs av ett staket eller en häck.

Stallbyggnaden var en del av bostadshuset. På så sätt behövde bönderna inte bygga ett särskilt härbärge för djuren. Det var säkrare att hålla djuren inomhus och på vintern gjorde kroppsvärmen från djur och människor att det var lättare att hålla värmen i huset. Hur många och vilka typer av husdjur som fanns på gården varierade från en familj till en annan.

Relaterade objekt

Fyrkantigt, gotiskt slott (Gyula, Ungern)

Ett tegelstensslott i sydöstra Ungern, vars äldsta delar troligen byggdes i slutet av...

Bosättning, Nordamerikansk urbefolkning (Apsáalooke Nation)

Apsáalooke Nation (Kråknationen) är en nordamerikansk urbefolkningsstam vars...

Digerdöden (Europa, 1347–1353)

En pandemisk sjukdom orsakad av pestbakterien Yersinia pestis. Digerdöden var en av de...

En glimt av Island på 800- och 1800-talet

De isländska människornas livsstil har inte förändrats nämnvärt under århundradena.

Hagia Sophia

Denna byggnad, som är ett museum idag, brukade vara en av de mest kända religiösa platserna i...

Hundraårskriget

Ett århundrade av krig mellan England och Frankrike markerade slutet för det medeltida...

Benediktinerkloster (Tihany, Ungern)

Detta benediktinerkloster grundades av kung Andreas I av Ungern 1055.

Jordbruksmetoder

Jordbruksmetoderna började utvecklas tillsammans med den mänskliga civilisationen under...

Added to your cart.