Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Markförorening

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Geografi

Nyckelord

Markförorening, jord, erosion, planting trees, miljöförorening, avfallshantering, miljöskydd, klimatförändring, Mänsklig aktivitet, afforestation, avskogning, soptipp, bosättningar, jordbruk, avfall, composting, kärnavfall, hållbar utveckling, Radioaktivitet, djurhållning, geografi, plast, kemikalie, transport, industrin, Omgivning, samhälle, natur

Relaterade objekt

Föroreningar

Föroreningar är negativa effekter av mänsklig aktivitet på den naturliga miljön.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Avloppsreningsverk

Behandlat avloppsvatten kan användas inom jordbruk och industri.

Hur fungerar en skördetröska?

Skördetröskor används för att skörda och tröska spannmål.

Hus utan koldioxidutsläpp

Utformningen och konstruktionen av moderna hus spelar en viktig roll i att skydda miljön.

Jordmånstyper (jordprofiler)

Denna animation visar olika jordmånstyper.

Jordmånstyper i Ungern (karta)

Denna animation visar de jordmånstyper som finns i Ungern.

Oas

En oas är ett område i en öken eller halvöken där det finns tillgång till vatten.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Precisionsjordbruk

Denna animation visar användningen av modern teknik inom jordbruket.

Sädesslag

Sädesslag är gräsväxter som odlas på grund av de ätbara fröna.

Sopbil

Sopbilar har en viktig roll i städer och byar.

Storstad

Internationellt räknas en stad som har mer än en miljon invånare som storstad, i Sverige däremot räknas en stad med minst 100 000 invånare som en storstad.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Kopparsulfat (CuSO₄)

En svavelförening som ofta används som bekämpningsmedel.

Added to your cart.