Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Människokroppen (man)

Människokroppen (man)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Biologi

Nyckelord

kropp, manliga kroppen, människokropp, Organism, matsmältningssystemet, Respirationssystemet, hud, Hjärt- och kärlsystemet, Muskler, skelett, Lymfsystemet, Urinsystemet, könsorgan, nervsystem, Hormonsystemet, Könsorgan, Mag-tarmkanalen, andning, integument, cirkulationssystemet, matspjälkning, immunförsvar, avlägsnande, man, skalle, genital, sinnesorgan, Synaps, systemiska cirkulationen, ryggrad, matstrupe, mage, mid-gut, kolon, ändtarm, munhåla, näshåla, lungor, luftstrupe, struphuvud, aorta, hjärta, blodkärl, halsmandel, lymfkärl, lymfkörtel, njurar, urinblåsa, urinledare, urinrör, testikel, sädesblåsa, prostata, hjärna, hypofys, hypotalamus, sköldkörteln, bisköldkörtlar, bukspottkörtel, galla, nerv, penisen, bräss, lem, övre extremiteten, benen, bröst, lever, lungkretsloppet, binjure, hormon, Organsystem, orgel, biologi, människa

Relaterade objekt

Scener

Huden

Huden är kroppens största organ. Hudkostymen på en genomsnittlig vuxen människa har en yta på ca en och en halv kvadratmeter och väger omkring 12 kg, inklusive fettskiktet. Den skyddar kroppen mot mekaniska skador, UV-strålning och patogener. Hudens keratinlager förhindrar att huden torkar ut samt har en temperaturreglerande funktion. Huden är också vårt största sinnesorgan. Dess receptorer eller sinnesceller känner av värme, kyla och mekaniska stimuli i form av beröring, tryck, osv.

Muskler

 • huvudets muskler
 • bröstmuskler
 • magmuskler
 • vadmuskler
 • nackmuskler
 • överarmsmuskler
 • underarmsmuskler
 • lårmuskler
 • ryggmuskler

Muskler är viktiga rörelseorgan. Det finns ungefär 350 muskler i människokroppen och de utgör 50 procent av kroppsvikten. Musklerna kan vara långa, korta, platta eller ringformade och är fästa vid benen via senor.

Skelettet

Skelettet hos en vuxen människa består av 206 ben. Benen är styva och flexibla samtidigt för att kunna bära den vikt de utsätts för. Benmetabolismen är långsam och därför läker ben sakta. För ett brutet ben tar det minst sex veckor att läka. För att förhindra benskörhet måste ett ordentlig dagligt intag av kalcium (1500 mg för ungdomar) säkerställas.

Matspjälkningssystemet

 • magsäck - Proteiner bryts ned i magsäcken. Normalt är magsaften mycket sur.
 • tunntarm - Här bryts näringsämnen såsom proteiner, kolhydrater och fett ned. Det är här näringsämnena absorberas.
 • grovtarm - Dess funktion är att absorbera vatten och mineraler. Bakteriefloran producerar K- och B-vitamin.
 • ändtarm
 • lever - Den har en viktig avgiftningsfunktion och producerar galla som hjälper till vid matspjälkningen av fett.
 • bukspottkörtel - Den utsöndrar pankreassaft innehållande enzym som bryter ned födoämnen i tunntarmen. Den utsöndrar också insulin som verkar för att sänka blodsockernivån.
 • matstrupe
 • munhåla
 • gallblåsa - Ett ihåligt päronformat organ där gallan tillfälligt förvaras. Under förvaringen koncentreras gallan.

Mag-tarmkanalen är ansvarig för matsmältningen och absorptionen av näringsämnen. Tänderna i munnen sönderdelar maten och kolhydraterna börjar brytas ned direkt medan proteinerna bryts ned i magsäcken av den sura magsaften. I tunntarmen absorberas sedan alla tre typer av näringsämnen, det vill säga proteiner, kolhydrater och fett. I tunntarmen hamnar också bukspottet innehållande matsmältningsenzymer som bukspottkörteln utsöndrar liksom gallan som utsöndras av levern och som hjälper till vid nedbrytningen av fett. Tjocktarmen absorberar vatten och mineraler och dess bakterieflora producerar vitaminer.

Respirationssystemet

Katabolismen behöver syre och producerar koldioxid. Syret tas upp och koldioxiden frisläpps i lungorna. I ett avslappnat tillstånd andas människan ca 16 gånger per minut och utbyter en halv liter luft vid varje andetag. Lungcancer är en allvarlig sjukdom som uppstår i lungorna och rökning ökar kraftigt risken för dess utveckling.

Hjärt- och kärlsystemet

 • hjärta - Det pumpar blod i det stora och det lilla kretsloppet.
 • aorta - Den är kroppens huvudartär och utgår från hjärtats vänstra kammare.

Ett nätverk av blodkärl utgör kroppens hjärt- och kärlsystem. I stora kretsloppet förs syrerikt blod till kroppens alla delar och koldioxid transporteras bort. I lilla kretsloppet transporteras koldioxidrikt blod från hjärtat in i lungorna där koldioxiden frigörs och syret absorberas. Syrerikt blod transporteras sedan till hjärtat. Genom regelbundna sammandragningar pumpar hjärtat runt blodet i kroppen via blodkärlen. Hjärtats och blodkärlens hälsa kan bibehållas genom regelbunden motion, en hälsosam, fettsnål kost och en rökfri livsstil.

Nervsystemet

 • hjärna - Den sitter i kraniet.
 • ryggmärg - Den löper inne i ryggraden.
 • nerver - De består av nervcellsutskott som ansluter det centrala nervsystemet med olika organ.
 • tinningmuskel
 • kindbensmuskel
 • tuggmuskel
 • sneda halsmuskeln
 • munnens ringmuskel
 • pannmuskel
 • ögats ringmuskel
 • skrattmuskel
 • platysma
 • mungipans muskel

Nervsystemet har tillsammans med hormonsystemet en övergripande funktion i kroppen. Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, medan det perifera nervsystemet består av nerver som överför information mellan det centrala nervsystemet och andra organ i kroppen i form av elektriska signaler. Det finns 12 par hjärnnerver eller kranialnerver som utgår direkt från hjärnan och 31 par ryggmärgsnerver eller spinalnerver som utgår från ryggmärgen.

Urinvägarna

 • njurar - Deras huvudfunktion är att eliminera skadliga material och avfall från blodet.
 • urinledare
 • urinblåsa - Dess funktion är att lagra urin tills den töms.
 • urinrör

Njurarna eliminerar skadliga material och avfall från kroppen. De producerar cirka en och en halv liter urin per dygn. Urin lagras i urinblåsan som sedan töms genom urinröret. En vanlig sjukdom som uppstår i urinsystemet är pyelonefrit eller njurbäckeninflammation. Vid inflammation förekommer protein i urinen. Urin innehåller olika salter som kan bilda kristaller, dessa kan utvecklas till njursten. Om stenarna är stora kan de fastna i urinledaren eller njurbäckenet och orsaka urinvägsinfektion, värk och blod i urinen.

Animation

Lymfsystemet

 • halsmandel
 • mjälte - Dess viktigaste uppgift är att producera vita blodkroppar som behövs för immunförsvaret.
 • bräss - Dess viktigaste uppgift är att producera vita blodkroppar som behövs för immunförsvaret.
 • lymfkörtel - Dess viktigaste uppgift är att producera vita blodkroppar som behövs för immunförsvaret.
 • lymfgång - Den mynnar i nyckelbensvenen där lymfan blandas med blodet och förs in i hjärtat.
 • lymfkärl

Lymfa är den vätska som finns i lymfkärlen. Det är den delen av blodplasman som har trängts ut genom kapillärernas kärlväggar. I lymfan finns bland annat avfallsprodukter från vävnadscellerna.
Lymfan transporteras i lymfkärl som passerar genom lymfkörtlarna. I brösthålan samlas alla lymfkärl i två uppsamlingskärl som tömmer lymfan i vinkeln mellan nyckelbensvenen och den inre halsvenen på båda sidorna.
Patogena organismer i lymfan möts av vita blodkroppar i lymfkörtlarna, detta är en ytterst viktig funktion i immunsystemet.
Förutom i lymfkörtlarna finns viktiga lymfatiska vävnader i brässen, mjälten och tonsillerna, dessa spelar också en viktig roll i bildandet av vita blodkroppar och för immunförsvaret.

Fortplantningsorgan

 • testikel - De producerar sperma och testosteron, ett manligt könshormon som främjar bildandet av spermier samt pubertetsutvecklingen.
 • bitestikel - Den lagrar spermierna som produceras i testiklarna.
 • sädesledare
 • sädesblåsa - Den spelar en viktig roll i bildandet av spermier.
 • prostata - Den spelar en viktig roll i bildandet av spermier.

Tack vare könsorganen som producerar könsceller kan människan fortplanta sig. Under befruktningen sammansmälter äggcellen med spermiecellen varefter äggcellen utvecklas till en zygot som vidare utvecklas till ett embryo. Könskörtlarna hos män är testiklarna som producerar spermier. Spermier lagras i bitestiklarna. Vid utlösning stöts sädesvätskan som innehåller spermier ut genom urinröret. Sädesvätskan produceras i prostatan och sädesblåsorna.

Hormonsystemet

 • bisköldkörtlar - De utsöndrar bisköldkörtelhormoner (parathormon) vilka ökar kalciumkoncentrationen i blodet. Kalcitonin, som också utsöndras från sköldkörteln, har motsatt effekt. Det minskar kalciumkoncentrationen i blodet.
 • binjure - De består av barken (cortex) och märgen (medulla). Barken utsöndrar steroidhormoner som ökar nivån av natrium och glukos i blodet. Märgen producerar adrenalin, ett stresshormon som bereder kroppen för akuta stressreaktioner.
 • testikel - De producerar sperma och testosteron (manligt könshormon) som främjar bildandet av spermier samt pubertetsutvecklingen.
 • bukspottkörtel - Den utsöndrar insulin som minskar glukoshalten i blodet. Brist på insulin orsakar diabetes.
 • sköldkörtel - Den utsöndrar hormonet T4 (tyroxin) som ökar biologisk oxidation. Den spelar en viktig roll för hjärnans sunda utveckling och för kroppens normala tillväxt. En överproduktion av tyreoideahormoner i sköldkörteln orsakar Basedows sjukdom, medan låga värden av detta hormon orsakar hypotyreos, även kallad struma och kretenism (orsakad av medfödd hypotyreos).
 • hypofys - Tillsammans med hypotalamus utgör hypofysen stressaxeln i det endokrina systemet.

Hormoner produceras av körtlar i det endokrina systemet. Adrenalin produceras av binjuren, insulin av bukspottkörteln och tyroxin av sköldkörteln.
Tillsammans med hypotalamus utgör hypofysen stressaxeln i det endokrina systemet. Hypotalamus producerar hormoner som reglerar aktiviteten hos hypofysen, där de stimulerar hormonproduktionen. Dessa hormoner stimulerar andra hormonkörtlar såsom sköldkörteln, binjuren och könskörtlarna. Bukspottkörteln regleras inte av stressaxeln.

Kroppsdelar

 • huvud
 • hals
 • överkropp
 • armar och ben
 • axel
 • överarm
 • underarm
 • hand
 • lår
 • smalben
 • fot
 • bröstkorg
 • mage
 • bäcken
 • rygg
 • midja
 • bak
 • öga
 • näsa
 • mun
 • öra
 • panna
 • hjässa
 • hals
 • nacke
 • haka
 • axel
 • bröstkorg
 • mage
 • bäcken
 • rygg
 • midja
 • bak
 • navel
 • överarm
 • underarm
 • hand
 • armbåge
 • handled
 • fingrar
 • lår
 • underben
 • fot
 • knä
 • ankel
 • fotsula
 • penis
 • scrotum

Berättarröst

Huden är kroppens största organ. Hudkostymen på en genomsnittlig vuxen människa har en yta på ca en och en halv kvadratmeter och väger omkring 12 kg, inklusive fettskiktet. Den skyddar kroppen mot mekaniska skador, UV-strålning och patogener. Hudens keratinlager förhindrar att huden torkar ut samt har en temperaturreglerande funktion. Huden är också vårt största sinnesorgan. Dess receptorer eller sinnesceller känner av värme, kyla och mekaniska stimuli i form av beröring, tryck, osv.

Muskler är viktiga rörelseorgan. Det finns ungefär 350 muskler i människokroppen och de utgör 50 procent av kroppsvikten. Musklerna kan vara långa, korta, platta eller ringformade och är fästa vid benen via senor.

Skelettet hos en vuxen människa består av 206 ben. Benen är styva och flexibla samtidigt för att kunna bära den vikt de utsätts för. Benmetabolismen är långsam och därför läker ben sakta. För ett brutet ben tar det minst sex veckor att läka. För att förhindra benskörhet måste ett ordentlig dagligt intag av kalcium (1500 mg för ungdomar) säkerställas.

Mag-tarmkanalen är ansvarig för matsmältningen och absorptionen av näringsämnen. Tänderna i munnen sönderdelar maten och kolhydraterna börjar brytas ned direkt medan proteinerna bryts ned i magsäcken av den sura magsaften. I tunntarmen absorberas sedan alla tre typer av näringsämnen, det vill säga proteiner, kolhydrater och fett. I tunntarmen hamnar också bukspottet innehållande matsmältningsenzymer som bukspottkörteln utsöndrar liksom gallan som utsöndras av levern och som hjälper till vid nedbrytningen av fett. Tjocktarmen absorberar vatten och mineraler och dess bakterieflora producerar vitaminer.

Katabolismen behöver syre och producerar koldioxid. Syret tas upp och koldioxiden frisläpps i lungorna. I ett avslappnat tillstånd andas människan ca 16 gånger per minut och utbyter en halv liter luft vid varje andetag. Lungcancer är en allvarlig sjukdom som uppstår i lungorna och rökning ökar kraftigt risken för dess utveckling.

Ett nätverk av blodkärl utgör kroppens hjärt- och kärlsystem. I stora kretsloppet förs syrerikt blod till kroppens alla delar och koldioxid transporteras bort. I lilla kretsloppet transporteras koldioxidrikt blod från hjärtat in i lungorna där koldioxiden frigörs och syret absorberas. Syrerikt blod transporteras sedan till hjärtat. Genom regelbundna sammandragningar pumpar hjärtat runt blodet i kroppen via blodkärlen. Hjärtats och blodkärlens hälsa kan bibehållas genom regelbunden motion, en hälsosam, fettsnål kost och en rökfri livsstil.

Njurarna eliminerar skadliga material och avfall från kroppen. De producerar cirka en och en halv liter urin per dygn. Urin lagras i urinblåsan som sedan töms genom urinröret. En vanlig sjukdom som uppstår i urinsystemet är pyelonefrit eller njurbäckeninflammation. Vid inflammation förekommer protein i urinen. Urin innehåller olika salter som kan bilda kristaller, dessa kan utvecklas till njursten. Om stenarna är stora kan de fastna i urinledaren eller njurbäckenet och orsaka urinvägsinfektion, värk och blod i urinen.

Nervsystemet har tillsammans med hormonsystemet en övergripande funktion i kroppen. Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, medan det perifera nervsystemet består av nerver som överför information mellan det centrala nervsystemet och andra organ i kroppen i form av elektriska signaler. Det finns 12 par hjärnnerver eller kranialnerver som utgår direkt från hjärnan och 31 par ryggmärgsnerver eller spinalnerver som utgår från ryggmärgen.

Hormoner produceras av körtlar i det endokrina systemet. Adrenalin produceras av binjuren, insulin av bukspottkörteln och tyroxin av sköldkörteln.
Tillsammans med hypotalamus utgör hypofysen stressaxeln i det endokrina systemet. Hypotalamus producerar hormoner som reglerar aktiviteten hos hypofysen, där de stimulerar hormonproduktionen. Dessa hormoner stimulerar andra hormonkörtlar såsom sköldkörteln, binjuren och könskörtlarna. Bukspottkörteln regleras inte av stressaxeln.

Lymfa är den vätska som finns i lymfkärlen. Det är den delen av blodplasman som har trängts ut genom kapillärernas kärlväggar. I lymfan finns bland annat avfallsprodukter från vävnadscellerna.
Lymfan transporteras i lymfkärl som passerar genom lymfkörtlarna. I brösthålan samlas alla lymfkärl i två uppsamlingskärl som tömmer lymfan i vinkeln mellan nyckelbensvenen och den inre halsvenen på båda sidorna.
Patogena organismer i lymfan möts av vita blodkroppar i lymfkörtlarna, detta är en ytterst viktig funktion i immunsystemet.
Förutom i lymfkörtlarna finns viktiga lymfatiska vävnader i brässen, mjälten och tonsillerna, dessa spelar också en viktig roll i bildandet av vita blodkroppar och för immunförsvaret.

Tack vare könsorganen som producerar könsceller kan människan fortplanta sig. Under befruktningen sammansmälter äggcellen med spermiecellen varefter äggcellen utvecklas till en zygot som vidare utvecklas till ett embryo. Könskörtlarna hos män är testiklarna som producerar spermier. Spermier lagras i bitestiklarna. Vid utlösning stöts sädesvätskan som innehåller spermier ut genom urinröret. Sädesvätskan produceras i prostatan och sädesblåsorna.

Relaterade objekt

Människokroppen (kvinna)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Cirkulationssystemet

Det stora kretsloppet bär syresatt blod från hjärtat till kroppen, medan det lilla kretsloppet transporterar syresatt blod från lungorna till hjärtat.

Kroppsdelar

Denna animation visar kroppsdelarna på en manlig anatomisk modell.

Lymfsystemet

Lymfkärlen leder lymfan till blodkärlen, medan lymfkörtlarna är viktiga för immunförsvaret.

Människans skelett

Skelettet är kroppens inre stödstruktur.

Människokroppens muskler

Muskler utgör rörelseapparatens aktiva del, de ansvarar för kroppens rörelseförmåga.

Nervsystemet

Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, medan det perifera nervsystemet omfattar allt annat som ingår i nervsystemet.

Sinnesorganen

Organ som tar upp signaler från miljön eller kroppen och sänder dem till hjärnan som nervimpulser.

Tunntarmens anatomi

Den längsta delen av matspjälkningssystemet där majoriteten av nedbrytningen och absorptionen sker.

Vad består den mänskliga kroppen av?

Denna scen visar kroppens grundläggande beståndsdelar.

Bröstkorgens ben

Revbenen, bröstbenet och ryggraden formar bröstkorgens skelett.

Det mänskliga ögat

Ögat är ett av våra viktigaste sinnesorgan. När det stimuleras av ljus, producerar ögats receptorer elektriska impulser.

Hjärtat

Hjärtat är den centrala pumpen i hjärt- och kärlsystemet och det slår flera miljarder slag under en livstid.

Hudens lager, känselsinne

Huden är kroppens mjuka yttre skikt. Dess tre lager är överhuden, läderhuden och underhuden.

Könsceller

Zygoten är den första cellen som bildas när två könsceller förenas genom sexuell reproduktion.

Kvinnans fortplantningsorgan (gymnasienivå)

En serie organ som tillsammans bildar fortplantningsapparaten.

Människohjärnan

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan, mitthjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Människohjärnans delar

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan med dess lober samt mitthjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Övre mag- och tarmkanalen

Under sväljning förs maten från munhålan till magsäcken, belägen mellan matstrupen och tolvfingertarmen.

Skallen och ryggraden

Hjärnan och ryggmärgen, de två viktigaste delarna av det centrala nervsystemet, skyddas av skallens ben och av ryggkotorna.

Skelettmuskulaturens struktur

Denna animation visar muskelns molekylära struktur och mekanism.

Tjocktarmens anatomi

Tjocktarmen är den del av tarmkanalen där vatten, mineraler och vitaminer absorberas.

Hjärnans utveckling hos ryggradsdjur

Under ryggradsdjurens evolution har vissa hjärnområdens relativa utveckling förändrats.

Kroppsdelar 1

Denna animation visar huvudets, bålens, armarnas och benens delar.

Ledtyper

Leder kan grupperas efter vilken typ av rörelse de tillåter.

Leverns anatomi och funktioner

Levern är ett vitalt organ som spelar en viktig roll i spjälkning av fetter, avgiftning och ämnesomsättning.

Nedre extremiteternas skelett

De nedre extremiteterna består av bäckengördeln och benen.

Olika ledtyper

Skelettets ben är förbundna med varandra med leder. Lederna delas in i tre huvudgrupper: synovialleder, fibrösa förbindelser och broskförbindelser.

Örat och hörselmekanismen

Örat omvandlar vibrationer i luften till elektriska signaler som sedan bearbetas av hjärnan.

Övre extremitetens ben

Benen i övre extremiteten bildar skuldergördeln och armarna.

Ryggmärgens uppbyggnad

Ryggmärgen, från vilken ryggmärgsnerverna utgår, är den del av det centrala nervsystemet som är innesluten i ryggraden.

Urinvägarna

Urinvägarna avlägsnar skadliga och onyttiga ämnen från kroppen.

Blodkärl

De tre huvudsakliga typerna av blodkärl i människokroppen är artärer, vener och kapillärer.

Djup ventrombos och lungemboli

Blodproppar som bildas i benens djupa vener kan orsaka lungemboli med dödlig utgång om de når lungorna.

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt orsakas av att en blodpropp täpper till hjärtats kranskärl. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna.

Homo erectus

"Den upprättgående människan" kunde tillverka verktyg och göra upp eld.

Individens organisationsnivåer

Denna animation visar biologiska organisationsnivåer från individnivå till cellnivå.

Knäleden

Knäleden innefattar lårbenet, skenbenet och knäskålen.

Knäreflex

Knäreflexen är en reflex som utlöses då sträckmuskeln sträcks. Dess reflexcentrum ligger i ryggmärgen.

Kvinnans reproduktionssystem (elementär)

En rad organ som tillsammans bildar reproduktionssystemet.

Mannens fortplantningsorgan

Fortplantningsapparaten består av fortplantningsorgan.

Överarmens muskler

Böj- och sträckmuskler ansvarar för armarnas rörelser.

Ryggbesvär

Skolios är ett tillstånd då ryggraden är vriden i sidled.

Added to your cart.