Människokroppen (man)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Relaterat extramaterial

Do you understand what I am telling you?

In this lesson you will learn about the basics of speech perception and language acquisition.

Skelettmuskulaturens struktur

Denna animation visar muskelns molekylära struktur och mekanism.

How can humans speak?

This lesson presents the development of human speech and the structure and functioning of...

Hur stor upplösning har det mänskliga ögat?

Kan ögats upplösning jämföras med dagens högkvalitetsfilmer? Vad är den faktiska upplösningen av...

Blodkärl

De tre huvudsakliga typerna av blodkärl i människokroppen är artärer, vener och kapillärer.

Saliva, a versatile body fluid

In this lesson you will learn more about this special liquid.

Första hjälpen (L-HLR)

Olyckor kan ske överallt så det är viktigt att veta hur man utför första hjälpen.

Urinvägarna

Urinvägarna avlägsnar skadliga och onyttiga ämnen från kroppen.

Added to your cart.