Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Mångfalden av ljuskänsliga organ

Mångfalden av ljuskänsliga organ

Flera liknande, men av varandra helt oberoende, typer av ljuskänsliga ögon har utvecklats genom konvergent evolution.

Biologi

Nyckelord

Ijusdetekterande, ögon, syn, öga, Utvecklingen, daggmask, Snigel, Honungsbi, utter, vesikulär öga, fasettögon, ljuskänslig cell, ljus, synligt ljus, visuell bild, hornhinna, regnbågshinna, senhinna, neurala membran, tappar, stavceller, pupill, synnerv, kristallkott, djur, insekt, däggdjur, Blötdjur, blötdjur, Insekter, ringade mask, ringmaskar, biologi

Relaterade objekt

Det mänskliga ögat

Ögat är ett av våra viktigaste sinnesorgan. När det stimuleras av ljus, producerar ögats receptorer elektriska impulser.

Synkorrigering

Konkava och konvexa linser används för korrigering av närsynthet och långsynthet.

Synmekanismen

Linsens form anpassar sig efter avståndet till det objekt man fokuserar på

Balanssinnet

Innerörat känner av huvudets läge och rörelser.

Defekt färgseende

Oförmågan att skilja på vissa färgnyanser kallas defekt färgseende.

Ekoxe

Genom ekoxen kan vi lära oss om insekternas muskelfunktion, flygmekanism och fortplantning.

Honungsbi

Honungsbin producerar söt och näringsrik honung.

Hur fungerar en filmprojektor?

Denna animation visar en filmprojektors konstruktion och funktion.

Kålfjäril

Kålfjärilen är en vanlig fjärilsart genom vilken vi kan studera fjärilars anatomi.

Olika typer av metamorfos

Baserat på deras livscykel, kan insekter genomgå tre olika metamorfoser: gradvis, ofullständig eller fullständig.

Ollonborre

Ollonborren är en vanligt förekommande insekt i Europa. Larverna kallas ˝fettpölsa˝och är stora skadegörare.

Palingenia longicauda

Denna dagsländas larv tillbringar de tre första åren av sitt liv i vatten. Dagsländans vuxna liv varar endast en dag och den används uteslutande till parning.

Röd skogsmyra

Ett myrsamhälle består av en drottning, hanar och arbetare.

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod börjar med bildandet av könsceller hos en individ och slutar med bildandet av nästa generation könsceller.

Spetshövdad planarie

En av de vanligaste typerna av plattmaskar.

Vinbergssnäcka

En utbredd snigelart, en populär delikatess i vissa delar av Europa.

Ammoniter

En utdöd grupp av bläckfiskar med massivt ytterskal. Ammoniter är utmärkta zonfossiler.

Utter

Uttern är ett semiakvatiskt rovdjur.

Added to your cart.