Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Månförmörkelse

Månförmörkelse

Månförmörkelsen inträffar när månen befinner sig i jordens skuggkon.

Geografi

Nyckelord

Månförmörkelse, Måne, Skuggkon, halvskugga, umbra, fullmåne, bana av månen, synkron rotation, Uranus omloppsplan, Sol, Jord, astronomiskt objekt, astronomi, geografi

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilken är solens, månens och jordens relativa position under en månförmörkelse?
 • I vilken månfas befinner sig månen under en månförmörkelse?
 • När kan man se månförmörkelsen?
 • Inträffar månförmörkelse vid varje fullmåne?
 • Hur ofta inträffar månförmörkelser?
 • Sammanfaller jordens och månens banplan?
 • Är det sant att månen har en bunden rotation i förhållande till jorden?
 • Är det sant att man alltid ser samma sida av månen från jorden?
 • Är det sant att månen måste befinna sig i eller i närheten av jordens banplan vid månförmörkelse?
 • Är det sant att månen lyser av sig själv?
 • Är det sant att månförmörkelse kan inträffa även om det inte är fullmåne?
 • När inträffar en månförmörkelse?
 • Vad innebär "bunden rotation"?
 • Hur lång tid tar det för månen att slutföra ett varv runt jorden?
 • Vad betyder termen "umbra"?
 • Vad betyder termen "penumbra"?
 • När inträffar en total månförmörkelse?
 • När inträffar en partiell månförmörkelse?
 • Vilken färg har månen vid en total månförmörkelse?

Scener

Himlakropparnas position

 • solen
 • solljus
 • månen
 • jorden
 • månens omloppsbana - Det tar 27,3 dygn för månen att fullborda ett varv runt jorden på en elliptisk bana. Det tar lika lång tid för månen att kretsa ett varv runt jorden som det gör för den att rotera kring sin egen axel. Det är därför man alltid ser samma sida av månen. Detta kallas för bunden eller synkron rotation.

Månförmörkelser inträffar när månen passerar genom jordens skugga. När detta händer, är solen inte synlig från månen på grund av jorden. Fenomenet uppstår bara vid fullmåne, det vill säga när månen är helt upplyst av solen, och solen, jorden och månen ligger längs en rät linje.

Månförmörkelse syns från alla platser där månen är över horisonten. Den kan pågå i upp till 107 minuter, men det kan ta så mycket som 6 timmar för månen att passera genom den skugga jorden kastar när solen lyser på den.

Skuggkon

 • solljus
 • solen
 • jorden
 • månen
 • månens omloppsbana - Det tar 27,3 dygn för månen att fullborda ett varv runt jorden på en elliptisk bana. Det tar lika lång tid för månen att kretsa ett varv runt jorden som det gör för den att rotera kring sin egen axel. Det är därför man alltid ser samma sida av månen. Detta kallas för bunden eller synkron rotation.
 • halvskugga (penumbra) - En del av solljuset når detta område.
 • kärnskugga (umbra) - Området där jorden blockerar allt direkt solljus.

Förmörkelse

 • solljus
 • solen
 • jorden
 • månen
 • månens omloppsbana - Det tar 27,3 dygn för månen att fullborda ett varv runt jorden på en elliptisk bana. Det tar lika lång tid för månen att kretsa ett varv runt jorden som det gör för den att rotera kring sin egen axel. Det är därför man alltid ser samma sida av månen. Detta kallas för bunden eller synkron rotation.
 • halvskugga (penumbra) - En del av solljuset når detta område.
 • kärnskugga (umbra) - Området där jorden blockerar allt direkt solljus.

Animation

 • solljus
 • månen
 • solen
 • jorden
 • månens omloppsbana - Det tar 27,3 dygn för månen att fullborda ett varv runt jorden på en elliptisk bana. Det tar lika lång tid för månen att kretsa ett varv runt jorden som det gör för den att rotera kring sin egen axel. Det är därför man alltid ser samma sida av månen. Detta kallas för bunden eller synkron rotation.
 • halvskugga (penumbra) - En del av solljuset når detta område.
 • kärnskugga (umbra) - Området där jorden blockerar allt direkt solljus.
 • månens banplan
 • jordens banplan
 • - Vinkeln mellan månens och jordens banplan.

Banplan

 • jorden
 • månen
 • månens banplan
 • jordens banplan
 • - Vinkeln mellan månens och jordens banplan.

Berättarröst

Månförmörkelser inträffar när månen passerar genom jordens skugga. För en grundlig förståelse för fenomenet måste vi klargöra positionerna för månen och jorden i förhållande till varandra.

Månen är jordens följeslagare och dess enda naturliga satellit. Den kretsar kring jorden, eller rättare sagt, kretsar den i en elliptisk bana runt sitt och jordens gemensamma masscentrum. I mitten av detta masscentrum ligger jorden. Det tar 27,3 dygn för månen att fullborda ett varv runt jorden. Det tar lika lång tid för månen att kretsa ett varv runt jorden som det gör för den att rotera kring sin egen axel. Det är därför man alltid ser samma sida av månen. Detta kallas för bunden eller synkron rotation.

Månen har inte något eget ljus utan den reflekterar bara solens sken. Då solljuset blockeras av jorden bildas skuggor bakom jorden. Eftersom solen är större än jorden, består jordens skugga av två konformade delar. Den inre konen är kärnskuggan eller umbra, som inte får något direkt solljus. I den yttre delen av jordens skugga är solljuset däremot endast delvis blockerat. Denna del kallas halvskugga eller penumbra.

En månförmörkelse inträffar när jordens skugga faller på månen. Två villkor måste vara uppfyllda för att ett sådant fenomen skall kunna inträffa. Först måste månen och solen befinna sig på motsatta sidor om jorden, alltså måste det vara fullmåne. Detta är det enda sättet för månen att hamna i jordens konformade skugga. Det andra villkoret är att månen måste befinna sig i, eller i närheten av, jordens banplan. Eftersom månens banplan lutar 5 grader i relation till jordens bana, dvs. ekliptikan, inträffar fullmåne oftast när månen är över eller under jordens skugga. Detta förklarar varför månförmörkelser inte sker vid varje fullmåne, utan endast två till tre gånger per år i genomsnitt.

En total månförmörkelse inträffar då hela månen befinner sig i jordens kärnskugga. En partiell månförmörkelse inträffar då endast en del av månen passerar genom jordens kärnskugga. De tillfällen då månen inte alls träffas av jordens kärnskugga utan endast av halvskuggan kallas penumbral månförmörkelse. Både totala och partiella månförmörkelser är synliga från jordens hela nattsida.
Månförmörkelsen kan pågå i upp till 107 minuter, men det kan ta så mycket som sex timmar för månen att passera genom den skugga jorden kastar när solen lyser på den.

Inte ens under en total månförmörkelse försvinner månen helt från natthimlen utan den blir bara mörkare och får en djupt röd nyans. Detta beror på att jordens atmosfär bryter solljuset, och reflekterar en del av det i jordens konformiga skugga. Eftersom det röda ljusets långa våglängd absorberas minimalt av atmosfären, verkar månen röd. Förmörkelsens färg och mörkhetsgrad beror på atmosfäriska förhållanden, samt på damminnehållet i atmosfären.

Relaterade objekt

Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Apollo 15 (månbil)

Animationen visar den tvåsitsiga månbilen Lunar Rover som användes i uppdraget Apollo 15.

Månen

Månen är jordens enda satellit

Månens faser

Medan månen kretsar kring jorden, förändras ständigt vår vy av den solbelysta månhalvan.

Månlandningen den 20 juli 1969

Neil Armstrong, en av besättningsmedlemmarna på Apollo 11, var den första människan som satte sin fot på månen.

Radarexperiment (Zoltán Bay, 1946)

En ungersk vetenskapsman var först med att upptäcka radarekon från månen år 1946.

Solförmörkelse

När solen, jorden och månen ligger i en rät linje, kan månen delvis eller helt skymma solen.

Solsystemets utveckling

Solen och planeterna bildades ur ett stoftmoln för ungefär 4,5 miljarder år sedan.

Vintergatan

Vår galax har en diameter på ca 100 000 ljusår. Den innehåller mer än 100 miljarder stjärnor, varav en är solen.

Tidvatten

Variationer i havsvattnets nivå som orsakas av månens gravitationskraft.

Added to your cart.