Målarbok

I det här spelet kan du färglägga 3D-figurer.

Relaterat extramaterial

Etnografiskt utomhusmuseum

Ett utomhusmuseum är som en levande historia.

Rumsorientering

Animationen hjälper till att utveckla orientering i ett rum med hjälp av ett rumsligt...

Utformning av köksmöbler - tredimensionellt koordinatsystem

Lär dig använda det kartesiska koordinatsystemet med hjälp av en digitalt utformad...

Skuggor

Förändringar i ljusförhållandena under olika årstider. Höjdmätning med hjälp av skuggor.

Ames rum

Ames rum är ett förvrängt rum som används för att skapa en optisk illusion.

Kartor

Kartor är oumbärliga för planering av utflykter och för att kunna orientera sig på vägarna och...

Barnrum

Animationen tränar din rumsuppfattning.

Optisk illusion

Information som samlas in av ögat misstolkas av hjärnan.

Added to your cart.