Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Makedonskt belägringstorn (300-talet f.v.t.)

Makedonskt belägringstorn (300-talet f.v.t.)

Alexander den stores armé använde framgångsrikt belägringstorn i sina attacker mot befästningar.

Historia

Nyckelord

Makedonien, siege torn, Makedonska siegtornet, Alexander den store, slag, krig, krigföring, Klaffbron, byggnad, struktur, belägring, försvarsmuren, siege machines, Persiska riket, militärhistoria, Kungariket Makedonien, militär aktion, 4th century BC, Miletus, Mindre Asien, antiken, historia, försvar, säkerhet, _javasolt

Relaterade objekt

Scener

Belägringstorn

 • stadsmur
 • förstörd akvedukt
 • fyllt dike
 • vakttorn/ belägringstorn
 • ramp
 • belägringsstegar
 • ballist
 • katapult

Konstruktion

 • hjul
 • vindbrygga
 • skyddade nivåer
 • bröstvärn
 • stege
 • våta djurhudar
 • ramp

Funktion

Animation

 • hjul
 • vindbrygga
 • skyddade nivåer
 • bröstvärn
 • stege
 • våta djurhudar
 • ramp

Belägringen av Miletos

Utsikt från tornet

Utsikt från muren

Berättarröst

Viktiga städer omgavs redan under antiken av försvarsmurar. Den som ville gå till attack mot sådana befästningar behövde olika typer av anordningar, så kallade belägringsmaskiner, för att bryta igenom försvarsmurarna. Katapulter var effektiva vid attacker på långt avstånd, men för att attacken skulle kunna bli framgångsrik krävdes att soldaterna kom nära muren. Belägringsstegar, murbräckor och belägringstorn användes för detta ändamål. De första som kan ha använt sig av belägringstorn var assyrierna. Senare använde även andra nationer, däribland makedonierna, dessa i sina attacker.

Belägringstornens syfte var dels att transportera soldaterna till den belägrade platsen på ett säkert sätt och dels att utgöra ett effektivt medel med vilket murarna kunde angripas. Belägringstorn var höga strukturer bestående av flera våningar. De byggdes ofta på hjulförsedda chassin. Soldaterna använde stegar för att förflytta sig inne i tornet. På toppen fanns en vindbrygga med hjälp av vilken soldaterna kunde klättra över muren.
För att skydda soldaterna hade belägringstornen väggar på åtminstone tre sidor.

Eftersom belägringstornen mestadels byggdes i trä, försökte försvararna ofta sätta dem i brand med brinnande pilar eller brandprojektiler. De täcktes därför oftast med brandsäkra material, till exempel våta djurhudar.

Relaterade objekt

Makedonien (Kungariket Makedonien)

Den legendariske härskaren och fältherren, Alexander den store, etablerade ett stort imperium.

Makedonsk soldat (300-talet f.v.t.)

Soldater i det antika kungariket Makedonien var fruktade krigare.

Persisk krigare (400-talet f.v.t.)

De utmärkta bågskyttarna var fruktade medlemmar av den persiska armén.

Forntida indisk krigselefant

Forntida indiska krigselefanter användes som ett slags stridsvagn i strider.

Grekiska och makedonska falanger

Falang var en stridsformation för tungt infanteri under antikens Grekland.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Persisk monark (400-talet f.v.t.)

Forntida persiska monarker var kända för storleken på sina imperium och för sina förmögenheter.

Romerska belägringsmaskiner

Antikens romerska erövrare hade effektiva belägringsmaskiner som hade utvecklats för att attackera befästningar.

Slaget vid Gaugamela (331 f.v.t.)

Slaget, som anses vara ett taktiskt praktexempel, blev en avgörande seger för Alexander den store mot det persiska riket.

Arkimedes militära uppfinningar (200-talet f.v.t.)

Arkimedes var en av de mest framstående grekiska vetenskapsmännen under antiken, han utmärkte sig också genom sina militära uppfinningar.

Grekisk hoplit (400-talet f.v.t.)

En tungt beväpnad fotsoldat i antikens Grekland.

Leonardo da Vincis uppfinningar - Belägringsmaskiner

Leonardo var inte bara en stor konstnär, utan också en skicklig militäringenjör.

Slaget vid Issos (333 f.v.t.)

Striden slutade med en överväldigande seger för den makedonska armén över den persiska armén ledd av Dareios III.

Trojanska hästen

Enligt Homeros klassiska epos var det Odysseus krigslist som orsakade Trojas fall.

Added to your cart.