Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Luftfartens historia

Luftfartens historia

Animationen ger en sammanfattning av luftfartens historia från medeltiden fram till idag.

Teknik

Nyckelord

luftfart, flygplan, stealth, bombplan, multirole stridsflygplan, passagerare, fraktfartyg, stridsflygplan, segelflygplan, luftskepp, Zeppelinare, propeller, jetmotor, antenn, vehikel, samhälle, transport, ekonomi, Utveckling, geografi, teknik

Relaterade objekt

Scener

Flygplan

Människan har länge varit fascinerad av tanken på att erövra luften. Efter århundraden av observationer, forskning och försök, varav många slutade i misslyckanden, hände det till slut.
Denna animation presenterar några av de viktigaste milstolparna på denna krokiga väg.

Leonardo da Vincis flygmaskin

Efter iakttagelser och undersökningar som rörde flygning, bestämde sig Leonardo da Vinci för att konstruera en flygmaskin. Målet med denna utomordentligt komplicerade studie var att kunna efterhärma fåglarnas olika faser under flygning.

Bröderna Montgolfiers varmluftsballong

De franska bröderna Montgolfiers uppfinnarverksamhet utgjorde en viktig milstolpe i flyghistorien. Joseph-Michel och Jacques-Étienne Montgolfier, som kom från en familj av papperstillverkare, utförde olika experiment med varmluftsballonger.
Från början försökte bröderna använda vattenånga, men eftersom ångan kyls ned och därmed kondenseras blev pappersballongen fuktig och oanvändbar. Senare försökte bröderna att innesluta rök i ballongen, men eftersom även röken kyls ned mycket snabbt, fungerade inte denna metod heller. Slutligen lyckades de få ballongen att lyfta genom att kontinuerligt värma upp luften i ballongen underifrån.
De första ballongerna var obemannade men senare användes djur som försökspassagerare i korgen, enligt legenden. Den första officiella offentliga demonstrationen ägde rum nära Paris i juni 1783.

Otto Lilienthals glidflygplan

 • Otto Lilienthals glidflygplan (1800-talet)

Otto Lilienthal var en tysk ingenjör som levde och var verksam under 1800-talets andra hälft. Han och hans bror Gustave studerade fåglars flykt och konstaterade därmed de tre grundläggande faktorerna som krävs för att flyga (lyftkraft, dragkraft och styrning). Till att börja med konstruerade de modeller av flaxande vingar, men efter flera misslyckade försök bestämde de sig för att bygga glidflygplan. Flera modeller skapades före 1874. Efter att hans bror övergav projektet, fortsatte Otto Lilienthal att göra ritningar och bygga glidflygplan och flög dessa själv. Han utvecklade minst 18 glidflygplan av segelduk och flätade vidjor. Han började sina flygningar genom att springa i motvind från en upphöjd punkt och efter flera förbättringar på glidflygplanet, lyckades han till slut flyga 300 meter i luften.
Otto Lilienthals glidflygplan byggdes 1891, och blev föregångaren till moderna hängglidare.

Wright Flyer I

 • Wright Flyer I (1903)

Wilbur och Orville Wright, två amerikanska bröder från Dayton, Ohio började experimentera med flygplan 1899. Lyftet, dragkraften och styrningen var de områden som oroade bröderna mest. De byggde en vindtunnel för att kunna testa vingformer. Efter 1900 fortsatte de sina experiment vid bergen nära den lilla staden Kitty Hawk i North Carolina. De byggde sitt Flyer I år 1903. Den fick senare sitt smeknamn efter den lilla staden. Flygplanets första flygning, som ägde rum den 17 december 1903, var en banbrytande flyghistorisk händelse: det var det första fungerande, motordrivna flygplanet som var tyngre än luften. Det flögs av Orville Wright och flygningen som tog 12 sekunder omfattade en sträcka på 39 m. Förutom hans bror var det fem personer som bevittnade händelsen: 3 livräddare, en affärsman och en lokal pojke.

Fokker Dreidecker I

 • Fokker Dreidecker I (1917)

Detta tyska triplan är kanske det mest kända flygplanet från första världskriget. Det gjorde sin första flygning i juli 1917. Planet fick sitt namn efter sina 3 par vingar, dreidecker betyder nämligen ”triplan” på tyska. Planet skapades för att upphäva ententens (Storbritannien, Frankrike och Ryssland) dominans i luftrummet. Det var nästan 6 meter långt med en spännvidd på över 7 meter.
Detta jaktplan bjöd på god manöverduglighet och hade en exceptionell stighastighet (5,7 m/s), men dess andra egenskaper (såsom hastighet eller tillförlitlighet) var mediokra, och visade sig vara sämre än samtida flygplan. Det hade redan blivit föråldrat i slutet av 1917.

Zeppelinare, LZ 129 Hindenburg

 • Zeppelinare, LZ 129 Hindenburg

En zeppelinare är ett luftskepp med stelt metallskelett. Det är uppkallat efter konstruktören, den tyska greven Ferdinand von Zeppelin. Zeppelinare blev populära före första världskriget och användes både för civila och militära ändamål men det var inte förrän på 1930-talet som luftskeppen hade sin storhetstid. De första zeppelinarna hade cylindriska stommar, den typiska droppformen utvecklades först senare. Luftskeppets viktigaste strukturella inslag var det stela metallskelettet bestående av längsgående stålbalkar och ringar.
Skelettet bestod av flera separata behållare (celler) fyllda med vätgas eller helium som höll luftskeppet i luften. Drivkraften kom från motorer som satt monterade på stommen i motorgondolen.
Luftskeppet LZ 129 Hindenburg fick sitt namn efter rikspresidenten i Weimarrepubliken, Paul von Hindenburg som dog 1934. Luftskeppet lånade sitt namn åt en hel luftskeppstyp och gjorde sin jungfrufärd år 1936.

Junkers G 24 sjöflygplan

 • Junkers G 24 sjöflygplan

Junkers G 24 var ett långvingat monoplan som tillverkades av det tyska företaget Junkers. Det kunde ta upp till 14 passagerare. Passagerarplanets jungfrufärd ägde rum 1924 och flygplanet sattes i tjänst ett år senare.
Det hade en flygkropp som var helt i metall och det drevs av tre motorer. Ursprungligen var det utformat som ett enmotorigt flygplan, men på grund av de begränsningar av tyska flygplan som fastställdes i Versaillesfördraget, tilläts inga tillräckligt kraftfulla motorer. G 24 byggdes då istället med tre motorer med låg effekt. Trots detta, lyckades flygplanet sätta ett antal nya rekord inom luftfarten.
Denna typ användes för både passagerartrafik och för militära ändamål. Sjöflygplanen härstammar också från denna modell och används i områden utan landningsbanor, eftersom de kan lyfta från och landavatten.

Messerschmitt Bf 109 G

 • Messerschmitt Bf 109 G

Messerschmitt Bf 109, konstruerat av Willy Messerschmitt, var det mest använda tyska jaktplanet. Mer än 30 000 flygplan av den här typen byggdes. Det gjorde sin första flygning år 1935 och började användas av Luftwaffe, det tyska flygvapnet, två år senare. Flygplanet var det första moderna jaktplanet i sitt slag och dess innovativa teknik gjorde det till ett av de framgångsrikaste jaktplanen genom tiderna.
På grund av flygegenskaperna, bestyckningen och de välutbildade tyska piloterna vann Bf 109 under andra världskriget fler strider än något annat jaktplan i historien har gjort. Bf 109 var inte enbart ett jaktplan utan användes även som spanings- och eskortflygplan. Flygplanet var också lämpligt för markmålsattacker. Messerschmitt Bf 109 konstruerades i flera versioner och varje version fick ett eget namn. Flygplanet som visas i animeringen är känt under namnet Gustav och stod för 70 % av alla Bf 109 som producerades.

De Havilland Comet

 • De Havilland Comet (1949)

Flygplanet de Havilland DH 106 Comet, som tillverkades av det brittiskägda företaget de Havilland Aircraft Company, var det första massproducerade, turbodrivna passagerarflygplanet, det vill säga det första flygplanet med tryckkabin. Därför betraktas detta flygplan som en milstolpe i luftfartens historia.
Flygplanet sattes i trafik år 1952, och gjorde sin första resa mellan London och Johannesburg.
Det hade en ren design och var mycket bekvämare och snabbare än andra flygplan. Dessutom kunde man driva flygplanet relativt billigt och det verkade ha en ljus framtid. På grund av flera haverier orsakade av konstruktionsfel, blev förväntningarna dock aldrig uppfyllda.
Även om företaget de Havilland Aircraft Company rättade till bristerna och banade väg för en säkrare civil luftfart, lyckades det förbättrade flygplanet inte konkurrera med flygplanen från ambitiösa amerikanska tillverkare.

Boeing 747

 • Boeing 747 (1969)

Boeing 747, ofta kallat Jumbo Jet, var det första bredskrovade passagerarflygplanet. Flygplanet, som utvecklades av företaget Boeing Commercial Airplanes, är ett av de mest kända flygplanen i världen.
Jumbojeten har tillverkats i flera versioner, som passagerarflygplan, fraktflygplan och militärflygplan.
Flygplanet gjorde sin första flygning i februari 1969 och trädde i tjänst ett år senare för flygbolagen Pan Am (Pan American World Airways) och TWA (Trans World Airlines). I maj 2013 hade mer än 1500 flygplan levererats.
Det har ett utmärkt glidtal och är mycket säkert.
Den vanligaste typen är 747-400 och dess framgångssaga fortsätter med den senaste modellen, 747-8 som introducerades 2010.

Concorde

 • Concorde (1969)

Aérospatiale-BAC Concorde är ett turbojetmotordrivet överljudsflygplan för passagerartrafik som användes av flygbolagen Air France och British Airways fram till 2003. På grund av flera ogynnsamma händelser togs det då ur trafik. Endast 20 flygplan byggdes. Concorde gjorde sin första flygning 1969, togs i tjänst i januari 1976 och användes i reguljär trafik i 27 år.

Concorde (på franska betyder det enighet) har satt flera rekord (som exempelvis den snabbaste transatlantiska flygningen, mellan flygplatsen Heathrow och New York JFK, på endast 2 timmar, 52 minuter och 59 sekunder). Än idag betraktas Concorde som en symbol för den moderna luftfarten.

F–16 Fighting Falcon

 • F–16 Fighting Falcon (1978)

F-16 Fighting Falcon är ett multirollflygplan som ursprungligen utvecklades för USA:s flygvapen. Sedan dess första flygning år 1978, har det använts i flera väpnade konflikter. Det tillverkades av Lockheed Martin och är i produktion än i dag. Med sin turbofläktmotor med efterbrännkammare kan flygplanet flyga dubbelt så fort som ljudets hastighet på höga höjder.
Med sina utmärkta luftstridsförmåga är F-16 utan tvekan det mest framgångsrika flygplanet i sin kategori.

B–2 Spirit

 • B–2 Spirit (1989)

Flygplanet som fick kodnamnet "Spirit", som på svenska betyder ande, utvecklades för USA:s flygvapen. Detta kodnamn fick flygplanet på grund av sin smygteknik. Bokstaven B i dess officiella beteckning B-2 hänvisar till flygplanets typ ”bomber”, dvs. bombplan. Den första prototypen gjorde sin första flygning 1989.
B-2 är täckt med ett speciellt material som absorberar de flesta radarsignaler, medan resten av signalerna sprids ut diffust i alla riktningar på grund av flygplanets speciella utformning.
Det är alltså nästan omöjligt att upptäcka denna typ av bombplan med de flesta övervakningsinstrumenten. Bombplanets kodnamn är därför välförtjänt.

Airbus A380

 • Airbus A380 (2005)

Flygplanet, tillverkat av det europeiska företaget Airbus S.A.S., är ett av världens största passagerarplan. På grund av de imponerande dimensionerna kallas det ofta "superjumbo". Det mäter ca 73 m i längd och har en spännvidd på ca 80 m.
Det gjorde sin första flygning 2005 och sattes i trafik under 2007.
Airbus 380 är ett enormt, dubbeldäckat fyrmotorigt passagerarplan. På båda däcken tar passagerarutrymmet upp nästan hela längden av flygkroppen, och flygplanet kan därför kan ta upp till 850 passagerare (beroende på konfiguration).

Relaterade objekt

Airbus A380 (2005)

Detta breda, dubbeldäckade passagerarplan kan ta över 500 passagerare.

B-2 Spirit (USA, 1989)

Det amerikanska bombplanet "Northrop Grumman B-2 Spirit" med smygteknik har använts bland annat i krigen på Balkan, i Afghanistan och Irak.

Bilens utveckling

Bilar har utvecklats mycket sedan slutet av 1800-talet.

Boeing 747 (1969)

Jumbo Jet är ett av de mest kända passagerarflygplanen.

Concorde (1969)

Det första överljudsplanet för passagerartrafik sattes i trafik år 1976.

Cykelns utveckling

Utvecklingen av cykeln, som först sågs som en leksak, speglar väl den tekniska utvecklingen under de senaste tre århundradena.

Daidalos och Ikaros

En klassisk grekisk myt som berättar om Daidalos och hans son Ikaros flykt från Kreta.

De Havilland DH-106 Comet 1 (1949)

Flygplanet som tillverkades av det brittiska företaget de Havilland var världens första massproducerade passagerarflygplan.

Drönare

Användningsområdet för obemannade luftfarkoster (drönare) fortsätter att växa.

F-16 Fighting Falcon (USA, 1978)

Fighting Falcon är det mest framgångsrika flygplanet i kategorin enhetsflygplan.

Flygplats

Flygplatser tillhandahåller infrastruktur och tjänster som är nödvändiga för luftfarten.

Fokker Dreidecker I (1917)

Detta tyska triplan är kanske det mest kända flygplanet från första världskriget.

Godstransportens utveckling

Denna animation visar utvecklingen av godstransporter från hästdragna vagnar till moderna lastbilar.

Junkers JU-52 (1932)

Det populäraste transportflygplanet av de som tillverkades i Europa före andra världskriget .

Leonardo da Vincis uppfinningar - Flygmaskin (1488–1489)

Syftet med denna utomordentligt komplicerade studie var att efterlikna flygningens olika faser hos fåglar.

Otto Lilienthals glidflygplan

Den tyske ingenjören, Otto Lilienthal var den första personen som lyckades flyga med ett glidflygplan som han själv hade byggt.

Transportnät

Animationen visar de viktigaste luft-, vatten- och landvägarna och knutpunkterna.

Varmluftsballong (1700-talet)

De franska bröderna Montgolfier var de första flygpionjärerna.

Wright Flyer I (1903)

Wright Flyer var det första fungerande, motordrivna, tyngre-än-luft flygplanet och det byggdes av bröderna Wright..

Zeppelinare, LZ 129 Hindenburg

En zeppelinare är ett luftskepp med ett stelt metallskelett.

Added to your cart.