Livet på bondgården (Ungern)

I lantlivet ingår speciella jordbruksverksamheter.

Relaterat extramaterial

Apollo 15 (månbil)

Animationen visar den tvåsitsiga månbilen Lunar Rover som användes i uppdraget Apollo 15.

Satellitnavigering, GPS

Det globala positioneringssystemet, GPS, består av 24 satelliter men bara fyra av dessa...

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Kanaltunneln

Kanaltunneln är en 50,5 km lång järnvägstunnel som löper under Engelska kanalen, mellan...

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Where does water come from?

Let's follow the journey of water and find out how it gets into our glasses.

Skiffergas

Denna animation förklarar hydraulisk spräckning, tekniken som används vid...

Added to your cart.