Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Likströmsmotor

Likströmsmotor

Likströmsmotorn består av en permanent magnet och en spole, placerad inne i magneten, var i elektrisk ström flödar.

Fysik

Nyckelord

elektrisk motor, motor, elektromotor, magnet, spole, kommutator, borste, ström, magnetism, stake, elektromagnet, permanentmagnet, järnkärna, Energi, elektrisk, axel, el, elektro, elektron, fysik, maskin

Relaterade objekt

Scener

Motor

Den enklaste elmotorn drivs av likström.

Huvudkomponenterna är rotorn och statorn. Statorn är en permanent magnet som omger rotorn. Rotorn består av minst en spole som är lindad runt en järnkärna (en elektromagnet).

När elektrisk ström tillförs metallspolen genereras ett magnetfält runt den. Därför fungerar spolen som en magnet (den kommer att vända sig mot riktningen av statorns permanenta magnetfält). Men när den väl når ett stabilt läge, byter kommutatorn strömmens riktning varvid spolen försöker vända sig i motsatt riktning på jakt efter det stabila läget. Rotorn fortsätter därför att rotera så länge motorn får strömförsörjning.

Spolen får sin strömförsörjning genom den roterande kommutatorns ringhalvor. I sin tur får kommutatorn sin strömförsörjning genom borsten.

Borsten är vanligtvis gjord av kol så att de små, flygande kolpartiklarna lätt kan lämna motorn allteftersom borsten slits ut. Om borstarna vore gjorda av metall skulle metallpartiklarna deponeras i kommutatorn och detta skulle resultera i en kortslutning. När man ser gnistrar i en elmotor bildas dessa vid borstarna.

Elmotorer som består av en enda spole har ett läge från vilket de inte kan starta om. Mer komplexa likströmsmotorer innehåller därför mer än en spole, dels så att de kan vara igång oavbrutet och dels så att de alltid kan starta. I dessa består inte kommutatorn av två ringhalvor utan av flera. Det finns också likströmsmotorer där även statorn är en elektromagnet.

Konstruktion

  • magnet
  • spole - När elektrisk ström levereras till metallspolen genereras ett magnetfält omkring den. Därmed fungerar spolen som en magnet: den kommer att vrida sig för att justera sig till statorns permanenta magnetfält.
  • kommutator - Kommutatorn roterar tillsammans med likströmsmotorns rotor. Den mottar elektrisk ström från borstarna och vidarebefordrar den till rotorn. I de enklaste likströmsmotorerna finns det två poler, därför består kommutatorn av två segment. När kommutatorn roterar skiftar den elektriska strömmens poler var 180°.
  • borste - Den leder ström till spolen via kommutatorn. Den är oftast tillverkad av kolfiber.
  • järnkärna - Dess funktion är att stärka det magnetfält som skapas av spolen.
  • isolering

Relaterade objekt

Alkaliskt batteri

I alkaliska batterier alstras elektrisk ström genom elektrokemiska reaktioner.

Dynamo (gymnasienivå)

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Alstrande av växelström

Elektrisk ström kan alstras genom att ett ankare roteras i ett magnetfält.

Elektrisk ringklocka

Mekanisk ringklocka som fungerar med hjälp av en elektromagnet.

Hur fungerar en högtalare?

I högtalare alstras ljudvågor genom elektromagnetisk induktion.

Hur fungerar en skivspelare?

Denna animation visar hur skivspelare fungerar.

Dieselmotor

Den tyska ingenjören Rudolf Diesel patenterade dieselmotorn år 1893.

Edisons glödlampa

Den amerikanska elingenjören Edison uppfann glödlampan år 1879, en uppfinning som förändrade vår vardag.

Elektriska motorer

Elmotorer finns överallt i samhället, låt oss lära oss om de olika typerna.

Fyrtaktsmotor, även kallad Ottomotor

Denna animation visar den typ av motor som är vanligast i bilar.

Generatorer och elmotorer

Medan en generator omvandlar mekanisk energi till elektrisk energi, omvandlar en elmotor elektrisk energi till mekanisk energi.

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Hur fungerar en radio?

Denna animation visar hur en radio fungerar.

Kondensator

Kondensatorer lagrar elektrisk energi i form av elektrisk laddning.

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denna ingenjör och uppfinnare, som huvudsakligen sysslade med elektroteknik, var utan tvekan en av de starkast lysande stjärnorna under den andra...

Torsionsvåg

Kraft kan mätas genom att mäta vridningen på torsionstråden i en torsionsvåg.

Transformator

En transformator är en anordning som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström.

Tvåtaktsmotor

En tvåtaktsmotor är en typ av förbränningsmotor som endast gör två takter under en cykel.

Blyackumulator

Elektrokemiska processer i en blyackumulator producerar elektrisk ström.

Dynamo

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Added to your cart.