Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Leverns anatomi och funktioner

Leverns anatomi och funktioner

Levern är ett vitalt organ som spelar en viktig roll i spjälkning av fetter, avgiftning och ämnesomsättning.

Biologi

Nyckelord

lever, matspjälkning, avgiftning, galla, leveraträr, leverportvalv, gallgång, toxin, medicin, levercell, ämnesomsättning, Mag-tarmkanalen, gallblåsa, lobulus, orgel, Organsystem, matsmältningssystemet, tolvfingertarm, kropp, människa, biologi

Relaterade objekt

Scener

Leverns placering

 • lever

Mag-tarmkanalen

Levern är människokroppens största körtel. Hos vuxna väger detta röd-bruna organ omkring 1,5 kg. Leverns mest välkända funktion är produktionen av galla men den har även en viktig roll för ämnesomsättningen.

Anatomi

 • portåder - Den transporterar näringsrikt blod från mag-tarmkanalen till levern.
 • leverartär - Den förser levern med syrerikt blod.
 • leverven - Den transporterar bort blod från levern.
 • gallgång - Den samlar galla som producerats i levervävnaden och för den till gallblåsan.
 • gallblåsa - Ett ihåligt päronformat organ där gallan tillfälligt förvaras. Under förvaringen koncentreras gallan.
 • två lober
 • gemensamma gallgången - Den transporterar galla från gallblåsan till tolvfingertarmen.

Portasystemet finns i den nedre delen av levern. Portådern, leverartären och nerverna går in där medan lymfkärlen och den gemensamma gallgången mynnar ut där. Levern tillförs blod via två blodkärl. Portådern ser till att näringsämnen som absorberats av mag-tarmkanalen når levern medan leverartären förser levern med syre. Levervenen ansvarar för att leda bort blod från levern.

Lobulus

 • centralven - Den samlar blod från lobulus och för det till leverartären.
 • portåder - Den transporterar näringsrikt blod från mag-tarmkanalen till levern.
 • leverartär - Den förser levern med syrerikt blod.
 • gallkanal - Den samlar galla som utsöndrats av levercellerna.
 • mindre gallkanal
 • lobulus - En beståndsdel i levervävnaden. Leverartären, portådern och gallgångarna bildar en portatriad som är innesluten i den omgivande bindväven.

Levern består av två lober som är uppbyggda av ett flertal lobuli med en karaktäristisk sammansättning.

Leverartären, portådern och de interlobulära gallgångarna bildar en portatriad som är innesluten i bindväven som omger lobuli.

Blodet kommer in i centralvenen från portådern och leverartären som går mellan lobulus celler. Gallkapillärerna som finns mellan levercellerna samlar galla som producerats av cellerna och för den till de interlobulära gallgångarna.

Funktion

En av leverns funktioner är att neutralisera giftiga ämnen som absorberas via tarmarna samt att inaktivera virus och bakterier som finns i blodet. Levern omvandlar dessa till ofarliga ämnen.

Den har även en viktig roll i metabolismen av makromolekyler som fetter och proteiner. Utifrån kroppens behov bygger levern dessa makromolekyler ur deras beståndsdelar.

Levern är nödvändig för att bibehålla kroppens glukosnivå då den kan lagra energi i form av glykogen. När blodets glukosnivå sjunker omvandlar levern glykogen till glukos.

Gallproduktion

 • magsäck
 • gallgång - Den transporterar galla från gallblåsan till tolvfingertarmen.
 • gallblåsa - Ett ihåligt päronformat organ där gallan tillfälligt förvaras. Under förvaringen koncentreras gallan.
 • tolvfingertarm - Den tar emot galla som producerats i levern.
 • fet mat

Galla förs till gallblåsan via gallgångarna. Under tiden gallan förvaras i gallblåsan koncentreras den för att sedan föras iväg till tolvfingertarmen där den löser upp fettdroppar i maten som smälts. Detta resulterar i att fettdropparnas yta ökar vilket gör det lättare för enzymer att bryta ned dem.

Animation

 • matstrupe
 • magsäck
 • bukspottkörtel
 • tunntarm
 • lever
 • portåder - Den transporterar näringsrikt blod från mag-tarmkanalen till levern.
 • leverartär - Den förser levern med syrerikt blod.
 • leverven - Den transporterar bort blod från levern.
 • gallgång - Den samlar galla som producerats i levervävnaden och för den till gallblåsan.
 • gallblåsa - Ett ihåligt päronformat organ där gallan tillfälligt förvaras. Under förvaringen koncentreras gallan.
 • två lober
 • gemensamma gallgången - Den transporterar galla från gallblåsan till tolvfingertarmen.
 • centralven - Den samlar blod från lobulus och för det till leverartären.
 • portåder - Den transporterar näringsrikt blod från mag-tarmkanalen till levern.
 • leverartär - Den förser levern med syrerikt blod.
 • gallkanal - Den samlar galla som utsöndrats av levercellerna.
 • mindre gallkanal
 • lobulus - En beståndsdel i levervävnaden. Leverartären, portådern och gallgångarna bildar en portatriad som är innesluten i den omgivande bindväven.
 • toxin - Det kan vara en medicinmolekyl, ett giftigt ämne eller en slaggprodukt från metabolismen.
 • levercell - Det finns ett överflöd av endoplasmatiskt retikel och mitokondrier i leverns plasma.
 • monomer - Det kan vara en aminosyra, en fettsyra eller en sockerart.
 • glukosmolekyl
 • glykogen - En glukospolymer som, tillsammans med fetter, är en av de viktigaste energireserverna i människokroppen. De finns både i levern och skelettmusklerna.
 • magsäck
 • gallgång - Den transporterar galla från gallblåsan till tolvfingertarmen.
 • gallblåsa - Ett ihåligt päronformat organ där gallan tillfälligt förvaras. Under förvaringen koncentreras gallan.
 • tolvfingertarm - Den tar emot galla som producerats i levern.
 • fet mat

Berättarröst

Levern är människokroppens största körtel. Hos vuxna väger detta röd-bruna organ omkring 1,5 kg. Leverns mest välkända funktion är produktionen av galla men den har även en viktig roll för ämnesomsättningen.

Portasystemet finns i den nedre delen av levern. Portådern, leverartären och nerverna går in där medan lymfkärlen och den gemensamma gallgången mynnar ut där. Levern tillförs blod via två blodkärl. Portådern ser till att näringsämnen som absorberats av mag-tarmkanalen når levern medan leverartären förser levern med syre. Levervenen ansvarar för att leda bort blod från levern.

Levern består av två lober som är uppbyggda av ett flertal lobuli med en karaktäristisk sammansättning.

Leverartären, portådern och de interlobulära gallgångarna bildar en portatriad som är innesluten i bindväven som omger lobuli.

Blodet kommer in i centralvenen från portådern och leverartären som går mellan lobulus celler. Gallkapillärerna som finns mellan levercellerna samlar galla som producerats av cellerna och för den till de interlobulära gallgångarna.

En av leverns funktioner är att neutralisera giftiga ämnen som absorberas via tarmarna samt att inaktivera virus och bakterier som finns i blodet. Levern omvandlar dessa till ofarliga ämnen.

Den har även en viktig roll i metabolismen av makromolekyler som fetter och proteiner. Utifrån kroppens behov bygger levern dessa makromolekyler ur deras beståndsdelar.

Levern är nödvändig för att bibehålla kroppens glukosnivå då den kan lagra energi i form av glykogen. När blodets glukosnivå sjunker omvandlar levern glykogen till glukos.

Galla förs till gallblåsan via gallgångarna. Under tiden gallan förvaras i gallblåsan koncentreras den för att sedan föras iväg till tolvfingertarmen där den löser upp fettdroppar i maten som smälts. Detta resulterar i att fettdropparnas yta ökar vilket gör det lättare för enzymer att bryta ned dem.

Relaterade objekt

Körtlarna i tolvfingertarmen

Bukspottkörteln och levern tömmer magsafter ut i tolvfingertarmen.

Människokroppen (kvinna)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Människokroppen (man)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Individens organisationsnivåer

Denna animation visar biologiska organisationsnivåer från individnivå till cellnivå.

Övre mag- och tarmkanalen

Under sväljning förs maten från munhålan till magsäcken, belägen mellan matstrupen och tolvfingertarmen.

Tjocktarmens anatomi

Tjocktarmen är den del av tarmkanalen där vatten, mineraler och vitaminer absorberas.

Tunntarmens anatomi

Den längsta delen av matspjälkningssystemet där majoriteten av nedbrytningen och absorptionen sker.

Vilken typ av mat borde finnas på din tallrik?

I denna animation får du lära dig grunderna om hälsosam mat.

Alfa-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukos är en av glukosmolekylens (särskilt D-glukosens) stereoisomerer.

Added to your cart.