Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Levande ljus

Levande ljus

Levande ljus har använts för belysning sedan urminnes tider.

Fysik

Nyckelord

ljus, förbränning, brinnande flamma, plasma, rökgas, termodynamik, snabb, veke, vax, flamfront, flamma, värmeavgivning, syre, väte, kol, koldioxid, vattenånga, Reaktion, fysik

Relaterade objekt

Scener

Levande ljus

Sammansättning

 • fast vax - Det har en fast form vid rumstemperatur och brinner endast i gasform. Det smälts av lågan.
 • smält vax - Det hålls kvar av den yttre kanten där vaxet fortfarande har fast form och stiger kontinuerligt upp i veken med hjälp av kapillärkraften.
 • veke - Den suger upp smält vax med hjälp av kapillärkraften, vaxet förångas sedan och förbränns på grund av hettan.

Veke

 • smält vax - Det hålls kvar av den yttre kanten där vaxet fortfarande har fast form och stiger kontinuerligt upp i veken med hjälp av kapillärkraften.
 • veke - Den suger upp smält vax med hjälp av kapillärkraften, vaxet förångas sedan och förbränns på grund av hettan.
 • flamfront - Lågans yta runt vilken förbränningen sker. Det är här sotpartiklar som skapas i mitten av lågan reagerar med syre varvid CO₂ och vatten produceras.
 • inre delen av lågan - Syre kan inte tränga in här eftersom den används upp i flamfronten. Det är värmen som alstrats vid förbränningen som tränger in i detta område.

Hur ljuset brinner?

 • värmeavgivning
 • syre
 • vax som förångas - De resulterande nedbrytningsprodukterna (väte, kol) i ljusets flamma.
 • väte
 • kol
 • koldioxid
 • vattenånga

Animation

 • fast vax - Det har en fast form vid rumstemperatur och brinner endast i gasform. Det smälts av lågan.
 • smält vax - Det hålls kvar av den yttre kanten där vaxet fortfarande har fast form och stiger kontinuerligt upp i veken med hjälp av kapillärkraften.
 • veke - Den suger upp smält vax med hjälp av kapillärkraften, vaxet förångas sedan och förbränns på grund av hettan.
 • smält vax - Det hålls kvar av den yttre kanten där vaxet fortfarande har fast form och stiger kontinuerligt upp i veken med hjälp av kapillärkraften.
 • veke - Den suger upp smält vax med hjälp av kapillärkraften, vaxet förångas sedan och förbränns på grund av hettan.
 • flamfront - Lågans yta runt vilken förbränningen sker. Det är här sotpartiklar som skapas i mitten av lågan reagerar med syre varvid CO₂ och vatten produceras.
 • inre delen av lågan - Syre kan inte tränga in här eftersom den används upp i flamfronten. Det är värmen som alstrats vid förbränningen som tränger in i detta område.
 • värmeavgivning
 • syre
 • vax som förångas - De resulterande nedbrytningsprodukterna (väte, kol) i ljusets flamma.
 • väte
 • kol
 • koldioxid
 • vattenånga

Berättarröst

Levande ljus har använts av människan sedan urminnes tider. Även om det levande ljusets betydelse har minskat i den utvecklade världen återfinns ljus fortfarande i många hushåll. Förr i tiden tillverkades ljus antingen av bivax eller talg. I dag är de ofta gjorda av paraffin och stearin, som inte brinner i fast form.

När ett ljus tänds, får den externa värmekällan ljuset att brinna genom att smälta och bränna en mindre mängd vax. När ett ljus brinner, smälter vaxet närmast veken och det smälta vaxet hålls på plats av det ännu fasta vaxet, längre bort från veken.

Smält vax sugs upp av veken med hjälp av kapillärkraften och förångas och förbränns i veken på grund av hettan. Eftersom smält vax successivt absorberas, rör sig lågan nedåt och nya lager av vax smälter.

Lågans yta kallas flamfronten och det är runt denna förbränningen sker. Det är här sotpartiklarna som skapas i mitten av flamman reagerar med syre varvid koldioxid och vatten produceras. Syret når aldrig den inre delen av lågan, eftersom den används i flamfronten under förbränningen. Hettan som uppstår vid förbränningen når däremot in i flammans mitt.

Vaxet som förångas från veken bryts ned av hettan och nedbrytningsprodukterna genererar sotpartiklar som brinner. Detta är vad som orsakar lågans gula färg. Sotpartiklarna förbränns när de passerar genom flamfronten och når den syrerika gasen. Om veken släpper ifrån sig för mycket vax in i lågan, frigörs de oförbrända sotpartiklarna ut i luften, och ljuset kommer att brinna med en sotig låga.

Relaterade objekt

Reaktion mellan väte och syre

Knallgas är en blandningen av vätgas och syrgas. Den exploderar vid antändning.

Brandkår

Denna animation visar brandbilens uppbyggnad.

Koldioxid (CO₂) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Ytspänning

Ytspänning är den egenskap hos en vätska som gör det möjligt för vätskan att uppnå den minsta möjliga ytarean.

Fasövergångar

En fasövergång är omvandlingen av ett ämne från ett tillstånd till ett annat.

Added to your cart.