Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Kvävemolekylens struktur

Kvävemolekylens struktur

Denna animation visar kvävemolekylens struktur, med en sigma och två pi-bindningar som håller samman atomerna.

Kemi

Nyckelord

nitrogenmolekyl, kväve, molekylorbitalteori, kovalent bindning, sigmabindning, pi-bindning, bindning, atomorbital, enkelbindning, trippelbindning, ensamt par, kemi

Relaterade objekt

Scener

Atomorbitaler

Sigma-bindning

Pi-bindning y-axel

Pi-bindning z-axel

Relaterade objekt

Atommodellens utveckling

Historiska milstolpar i teorin kring atomens struktur.

Kalciumatomens elektronkonfiguration

Denna animation visar kalciumatomens elektronkonfiguration.

Kovalenta bindningar i bensenmolekyler

I bensen finns sigma-bindningar samt delokaliserade pi-bindningar mellan kolatomer.

Kväve (N₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Bildning av vätemolekyler

Väteatomer i vätemolekyler hålls samman av en kovalent bindning.

Elementarpartiklar

Materia är uppbyggd av kvarkar och leptoner, medan växelverkan förmedlas av bosoner.

Guldstänkt daggecko

Geckoödlor kan gå på väggar och i tak. Animationen visar hur det går till.

Kväve (N₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Kvävedioxid (NO₂)

En rödbrun giftig gas, mycket reaktiv på grund av dess oparade elektron.

Kväveoxid (kvävemonoxid) (NO)

En färglös gas som är tyngre än luft. Kväveoxid är en mellanprodukt vid framställning av salpetersyra.

Molekyler - övningsuppgift I (Bindningar)

Övningsuppgifter med olika typer av bindningar.

Väte (H₂)

Färglös, luktfri gas som är lättare än luft. Väte är det vanligaste grundämnet i universum.

Added to your cart.