Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Kvävedioxid (NO₂)

Kvävedioxid (NO₂)

En rödbrun giftig gas, mycket reaktiv på grund av dess oparade elektron.

Kemi

Nyckelord

kvävedioxid, Molekyl, surt regn, giftig, oxidationsmedel, salpetersyra, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Kväveoxid (kvävemonoxid) (NO)

En färglös gas som är tyngre än luft. Kväveoxid är en mellanprodukt vid framställning av salpetersyra.

Nitratjon (NO₃⁻)

En jonförening som är växternas viktigaste kvävekälla.

Ammoniumjon (NH₄⁺)

En jonförening bildas när en ammoniakmolekyl tar emot en proton.

Kväve (N₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Kväve (N₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Kvävemolekylens struktur

Denna animation visar kvävemolekylens struktur, med en sigma och två pi-bindningar som håller samman atomerna.

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika föreningar.

Salpetersyra (HNO₃)

En av oxosyror i kväve. En färglös förening med stickande lukt, ett starkt oxidationsmedel.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Added to your cart.