Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Kväve (N₂) (gymnasienivå)

Kväve (N₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Kemi

Nyckelord

kväve, nitrogenmolekyl, homonuclear molekyl, bindningsstruktur, kovalent bindning, sigmabindning, pi-bindning, trippelbindning, opolär, ädelgas, luft, ammoniak, kvävecykel, kvävefixering bakterier, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Kvävemolekylens struktur

Denna animation visar kvävemolekylens struktur, med en sigma och två pi-bindningar som håller samman atomerna.

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika föreningar.

Bildning av vätemolekyler

Väteatomer i vätemolekyler hålls samman av en kovalent bindning.

Kväve (N₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Kvävedioxid (NO₂)

En rödbrun giftig gas, mycket reaktiv på grund av dess oparade elektron.

Kväveoxid (kvävemonoxid) (NO)

En färglös gas som är tyngre än luft. Kväveoxid är en mellanprodukt vid framställning av salpetersyra.

Molekyler - övningsuppgift I (Bindningar)

Övningsuppgifter med olika typer av bindningar.

Nitratjon (NO₃⁻)

En jonförening som är växternas viktigaste kvävekälla.

Svavelväte (H₂S)

En färglös, giftig gas med den karakteristiska lukten av ruttna ägg. Gasen förekommer i vissa mineralvatten och källvatten.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Väte (H₂)

Färglös, luktfri gas som är lättare än luft. Väte är det vanligaste grundämnet i universum.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Ammoniak (NH₃)

Ammoniak är en färglös gas med en karakteristisk stickande lukt. Dess vattenlösning kallas ammoniumhydroxid eller hushållsammoniak.

Ammoniumjon (NH₄⁺)

En jonförening bildas när en ammoniakmolekyl tar emot en proton.

Framställning av ammoniak från kvävgas och vätgas (Haber-Bosch-processen)

Industriell framställning av ammoniak kräver hög temperatur och högt tryck i närvaro av en järnkatalysator.

Reaktion mellan ammoniak och väteklorid

Ammoniumklorid är resultatet av reaktionen mellan ammoniak och väteklorid.

Salpetersyra (HNO₃)

En av oxosyror i kväve. En färglös förening med stickande lukt, ett starkt oxidationsmedel.

Salpetersyrlighet (HNO₂)

En av oxosyrorna i kväve. En färglös, måttligt stark syra med en stickande lukt, som bara existerar i vattenlösning.

Added to your cart.