Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Kub

Kub

Denna animation visar kubens komponenter (hörn, kanter, diagonaler och sidoytor). Kuben är en av de platonska kropparna.

Matematik

Nyckelord

kub, hörn, kant, sidoyta, Diagonal, Rymddiagonal, angränsande ytor, rymdgeometri, matematik

Relaterade objekt

Scener

Kub

En kub är en rektangel vars kanter har samma längd. Kuben är en av de fem platonska kropparna.

Egenskaper:
Antal hörn (H): 8
Antal kanter (K): 12
Antal sidoytor (S): 6

Eulers formeln gäller även för kuber:

H + K - S = 2

Hörn (Punkter)

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H

Hörn

En kub har 8 hörn. Dessa är märkta med stora bokstäver (A, B, C, osv.).

Till varje hörn hör tre kanter och tre sidoytor.

Kanter

 • hörn
 • kant
 • sidoyta

Kanter

En kub har 12 kanter. Dessa är märkta med två stora bokstäver (AB, DH, osv.).

Två sidoytor möts längs en kant.

Alla kanter som möts vid ett hörn är parvis vinkelräta mot varandra.

Varje kant har tre andra kanter, som är parallella med den.

Varje kant har fyra andra sneda kanter, som är vinkelräta mot den.

Sidoytor

Sidoytor

En kub har 6 sidoytor. Varje sida är fyrkantig och är parvis kongruenta. De är märkta med sina hörns bokstäver (ABCD, CDHG, osv.).

Sidorna är parvis vinkelräta mot varandra.

Varje sidoyta har en parallell sidoyta, medan de andra sidoytorna är vinkelräta mot den.

Angränsande sidoytor

Diagonal

Diagonaler

En kub har 6 sidoytor och varje sidoyta har 2 diagonaler. Alltså har kuber 12 lika långa diagonaler.

Om man väljer ut 3 sidor som har ett gemensamt hörn och väljer diagonaler, som inte passerar genom det valda hörnet, får man en liksidig triangel.

Vidare bildar 6 diagonaler en tetraeder i kuben.

De återstående diagonalerna bildar en tetraeder som är kongruent med den föregående.

Rymddiagonal

Rymddiagonaler

En kub har 4 rymddiagonaler som passerar genom en gemensam punkt, dvs. kubens mittpunkt. Rymddiagonalerna har samma längd.

Isometrisk vy

Relaterade objekt

Färgläggning av en kub

Färglägg hörnen, kanterna och sidorna på en kub enligt kriterierna.

Kub (övningsuppgifter)

Kubens kanter, diagonaler och sidoytor kan identifieras med hjälp av hörnen.

Kub av kuber

Övningar med en regelbunden hexaeder byggd av enhetskuber. Övningarna fördjupar dina kunskaper om kuber.

Kubnät

Alla kubnät som består av sex kongruenta rutor kan inte vikas ihop till en kub.

Bygga former (enfärgad)

Bygg 3D-former med enhetskuber med hjälp av olika vyer.

Förhållandet mellan liknande kroppars volym.

I denna 3D-scen förklaras korrelationen mellan fasta kroppars likformighet i förhållande till varandra och volymens förändring.

Geometriska transformationer – translation

Denna animation visar geometrisk translation (parallellförflyttning) i plan och rum.

Gruppering av kroppar

Denna animation illustrerar olika grupper av kroppar genom konkreta exempel.

Gruppering av kroppar 1.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom exempel.

Omkrets, area, begränsningsarea och volym

I denna animation visas formlerna för att beräkna figurers omkrets och area samt kroppars begränsningsarea och volym.

Platonska kroppar

Denna animation visar de fem ordinarie tredimensionella platonska kropparna, varav den mest kända är kuben.

Prismor

Denna animation visar flera olika typer av prismor, både rätvinkliga och sneda.

Rätblock

Ett rätblock är en polyeder med sex rektangulära sidoytor.

Rätblockets nät

Denna animation, som även innehåller övningsuppgifter, visar ett rätblocks olika nät

Sektioner av en kub

Undersökning av kroppar som skapas genom en genomskärning av en kub och ett plan.

Uppdelning av rum med tre plan

Uppdelning av rum med tre korsande plan i flera olika konfigurationer.

Volym och begränsningsarea (övningsuppgift)

En övning i volym och begränsningsarea på kroppar som skapas från en kub.

Tärning

Tärningar kan användas för att lösa statistiska uppgifter och sannolikhetsövningar.

Added to your cart.