Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Kovalenta bindningar i bensenmolekyler

Kovalenta bindningar i bensenmolekyler

I bensen finns sigma-bindningar samt delokaliserade pi-bindningar mellan kolatomer.

Kemi

Nyckelord

bensen, Bensenmolekyl, Aromatisk kolväte, arener, enkelbindning, multipelbindning, delokalisbindning, bindning, atomorbital, sigmabindning, pi-bindning, kovalent bindning, aromatisk ring, Kekulé, stenkolstjära, Molekyl, kolväte, kemi, Organisk kemi

Relaterade objekt

Bensen (C₆H₆)

Bensen är det enklaste aromatiska kolvätet.

Kalciumatomens elektronkonfiguration

Denna animation visar kalciumatomens elektronkonfiguration.

Kvävemolekylens struktur

Denna animation visar kvävemolekylens struktur, med en sigma och två pi-bindningar som håller samman atomerna.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Anilin är den enklaste aromatiska aminen. Dess vetenskapliga namn är fenylamin.

Bensoesyra (C₆H₅COOH)

Den enklaste aromatiska karboxylsyran.

Fenol (C₆H₅OH)

Den enklaste av de aromatiska hydroxiföreningarna.

Atommodellens utveckling

Historiska milstolpar i teorin kring atomens struktur.

Bildning av vätemolekyler

Väteatomer i vätemolekyler hålls samman av en kovalent bindning.

Elementarpartiklar

Materia är uppbyggd av kvarkar och leptoner, medan växelverkan förmedlas av bosoner.

Kalciumkarbonat (CaCO₃)

Kalksten är ett vanligt förekommande material med ett brett användningsområde.

Naftalen (C₁₀H₈)

Det enklaste polycykliska aromatiska kolvätet.

Pyridin (C₅H₅N)

En grundläggande heterocyklisk förening, en färglös, giftig vätska med obehaglig lukt.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterocyklisk förening vars derivat är tymin, cytosin och uracil.

Styren (vinylbensen) (C₈H₈)

En färglös vätska med en lukt som påminner om bensen. Polystyrens monomer.

Molekyler - övningsuppgift I (Bindningar)

Övningsuppgifter med olika typer av bindningar.

Added to your cart.