Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Kontinenter och oceaner

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Geografi

Nyckelord

kontinent, torra land, ocean, Jord, Afrika, Asien, Australien, Europa, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis, STILLA HAVET, Atlanti-óceán, Indiska oceanen, Karta, världskarta, Earth globe, hav, Sea World, geografi

Relaterade objekt

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Afrikas länder

Lär dig mer om de afrikanska ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Amerikas länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Asiens länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Europas länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor från världen över genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Intressanta fakta - Fysisk geografi

I denna animation presenteras några intressanta fakta inom fysisk geografi.

Intressanta fakta - Samhällsgeografi

I denna animation presenteras några intressanta fakta inom samhällsgeografi.

Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Jordklot

Jordklotet i olika tredimensionella vyer.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Världens länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Darwins legendariska resa

Darwins legendariska resa ombord på HMS Beagle spelade en avgörande roll i utvecklingen av evolutionsteorin.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på jordens klimat.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Kapten Cooks första resa

James Cooks legendariska världsomsegling visade sig enormt värdefull för vetenskapen.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Legendariska medeltida riken

Ett stort antal legendariska imperier har uppstått (och förstörts) under historiens lopp.

Moderna riken

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Geografiska upptäckter (1400–1600-talet)

De geografiska upptäckterna i början av den moderna tiden ritade om världskartan.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Mänsklig migration genom historien

Migrationen av stora människogrupper började under forntiden.

Migranter och flyktingar

Denna animation presenterar den rådande flyktingkrisen ur olika synvinklar.

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Utbredningen av Homo sapiens på jorden

Den så kallade "förnuftiga människan" har sin vagga i Afrika och spred sig därifrån till andra kontinenter.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Fjord

En fjord är en lång, smal havsvik med branta väggar i en dal som skapats av glacial erosion.

Havets olika zoner

Havets fysikaliska egenskaper samt dess djur- och växtliv förändras med djupet.

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Panamakanalen

Panamakanalen är en konstgjord vattenväg som byggdes för att förkorta fartygsrutten mellan Stilla havet och Atlanten.

Suezkanalen

Suezkanalen är en konstgjord vattenväg som förbinder Röda havet med Medelhavet.

Added to your cart.