Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Geografi

Nyckelord

Jordens historia, positionerna av kontinenter, kontinent migrering, Panthalassa, Pangea, Laurasien, Gondwana, geologiska åldrar, Kambrium, silurisk, Devonperioden, kolsyra, Perm, vulkanisk aktivitet, Utvecklingen, kontinent, Jord, litosfär, magma, naturgeografi, geografi

Relaterade objekt

Scener

Jordens historia

 • N
 • S
 • Norra polcirkeln
 • Kräftans vändkrets
 • Ekvatorn
 • Stenbockens vändkrets
 • Södra polcirkeln
 • Panthalassa
 • Gondwana
 • Laurentia
 • Sibirien
 • Baltika
 • Kina
 • Tethys
 • Panthalassa
 • Kazakstan
 • Sibirien
 • Norra Kina
 • Södra Kina
 • Pangea
 • Tethys
 • Panthalassa
 • Kazakstan
 • Sibirien
 • Laurasien
 • Gondwana
 • Arabien
 • Indien
 • Tethys
 • Stilla havet
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Afrika
 • Indien
 • Eurasien
 • Australien
 • Antarktis
 • Indiska oceanen
 • Atlanten
 • Atlanten
 • Indiska oceanen
 • Stilla havet
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Afrika
 • Australien
 • Antarktis
 • Eurasien
 • Indien
 • Indo-Atlantiska oceanen
 • Stilla havet
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Afrika
 • Eurasien
 • Antarktis
 • Indiska oceanen
 • Australien

4,6 miljarder år sedan
I begynnelsen var jorden en glödhet planet. Så småningom kyldes den ned och den stelnade jordskorpan täckte hela jordens yta. En uratmosfär bildades av de gaser (väte och ädelgaser) som flydde den stelnade skorpan. Så småningom förångades dessa lätta gaser in i den interplanetära rymden och planeten var tillfälligt utan atmosfär. Dess yta träffades av en mängd meteoriter som skapade kratrar. Jordskorpan smälte i närheten av dessa, vilket utlöste vulkanisk aktivitet.

3,6 miljarder år sedan
I samband med vulkanisk aktivitet flydde en del gaser (såsom vattenånga, koldioxid, svaveldioxid, kväve, klor, ammoniak och metan). Ur dessa skapades jordens sekundära atmosfär.

Inre krafter började arbeta. Atmosfärens temperatur minskade, vilket ledde till att vattenångan i atmosfären kondenserades. Således bildades de första oceanerna. Stigande magma som flöt under manteln, spräckte jordskorpan i flera bitar, vilket satte de plattektoniska processerna i rörelse.

3 miljarder år sedan
Början av den första orogenesen, dvs. bergskedjebildningen.

2,3 miljarder år sedan
Början av den andra orogenesen, bildandet av bergmassiv.

Kambrium
Superkontinenten Gondwana var beläget på södra halvklotet. Den norra kontinenten var uppdelad i tre delar (Baltika, Laurentia och Sibirien).

Silur
Huvudperioden i den kaledoniska orogenesen. Baltika och Laurentia bildade en gemensam kontinent.

Devon
Bildandet av pedosfären.

Karbon
Den variskiska orogenesen skedde i två etapper: Baltika och Laurentia kolliderade med Sibirien och bildade Laurasien, medan kollisionen mellan Laurasien och Gondwana skapade superkontinenten Pangea, omgiven av den väldiga oceanen, Panthalassa.

Jura
Fragmenteringen av Pangea: Atlanten öppnades upp och den alpina och eurasiska orogenesen började bildas.

Tertiär
Huvudperioden av den alpina och eurasiska orogenesen.

Kvartär
Pleistocen: nedisningens huvudperiod, de viktigaste landskapsbildande krafterna var inlandsisarnas och glaciärernas destruktiva och konstruktiva aktiviteter.

Holocen
Den viktigaste landskapsbildande kraften var människan.

Definition av termer:

Uratmosfär: den första atmosfären som omgav jorden. Den skapades från gaserna (väte och helium) som läckte ur den stelnade skorpan som täckte jordytan.

Urhav: en stor, sammanhängande vattenmassa i förhistorisk tid, som skapats under nedkylningen av uratmosfären. Urhavets vatten samlades ur det kraftiga regn som föll tillbaka från atmosfärens höga luftfuktighet.

Urkontinent: en sammanhängande landmassa i perm perioden (Pangea), omgiven av urhavet (Panthalassa).

Kontinent: en stor, sammanhängande landmassa med urjordkärna, omgiven av hav.

Djuphavsbäcken: en del av oceanskorpan. En stor sedimentär undervattensbassäng med geomorfologiska drag. Det skapas i samband med tektoniska rörelser, genom havsbottnens spridning. Basalten som djuphavsbotten mestadels består av, är yngre närmare oceanryggarna.

Animation

 • N
 • S
 • Norra polcirkeln
 • Kräftans vändkrets
 • Ekvatorn
 • Stenbockens vändkrets
 • Södra polcirkeln
 • Arkeikum
 • Proterozoikum
 • Paleozoikum, Kambrium
 • Paleozoikum, Ordovicium
 • Paleozoikum eran, Karbon
 • Paleozoikum, Perm
 • Mesozoikum, Jura
 • Mesozoikum, Jura – Krita gränslinjen
 • Mesozoikum, Krita
 • Kenozoikum, Tertiär
 • Kenozoikum, Kvartär
 • Holocen

Cylindrisk karta

 • Norra polcirkeln
 • Kräftans vändkrets
 • Ekvatorn
 • Stenbockens vändkrets
 • Södra polcirkeln

Berättarröst

Jorden är cirka 4,6 miljarder år gammal. Det var alltså för cirka 4,6 miljarder år sedan som jordskorpan bildades. Magmaflödet spräckte jordskorpan i olika delar och de tektoniska plattorna sattes i rörelse. Under hela jordens historia har kontinenternas konturer och positioner förändrats med de tektoniska plattornas förflyttning.

Jordens historia är indelad i namngivna perioder, på samma sätt som mänsklighetens historia. För att kunna skilja dem åt, används termerna arkeikum, proterozoikum, paleozoikum, mesozoikum och kenozoikum när man pratar om jordens historia. Dessa eror kan ytterligare delas in i perioder, perioder i epoker och epoker i tidsåldrar.

Gränserna för varje period markerar stora geologiska eller paleontologiska händelser. Exempelvis kopplas slutet av den paleozoiska eran till Pangeas splittring och Perm–trias-utdöendet, som var det största massutdöendet i jordens historia.

I slutet av den mesozoiska eran dog 75 procent av alla arter ut, inklusive dinosaurierna.

Varje epok kännetecknas av uppkomsten av nya arter och stora kedjebildningar. Den kaledoniska och den variskiska orogenesen bildades under paleozoikum, som dominerades av leddjur och djur med kalkskelett.

Det var under den mesozoiska eran som dinosaurierna levde och det var också då den alpina och eurasiska orogenesen, som nådde sin höjdpunkt under tertiärperioden av kenozoikum, bildades. Under tertiärperioden spreds däggdjur på jorden i stor skala. Kvartären av den keonoziska eran präglades av istider. I slutet av den senaste istiden, uppstod den flora och fauna vi lever i idag.

Relaterade objekt

Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Solsystemets utveckling

Solen och planeterna bildades ur ett stoftmoln för ungefär 4,5 miljarder år sedan.

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Jordklot

Jordklotet i olika tredimensionella vyer.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Fjord

En fjord är en lång, smal havsvik med branta väggar i en dal som skapats av glacial erosion.

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten strömmar ut.

Intressanta fakta - Fysisk geografi

I denna animation presenteras några intressanta fakta inom fysisk geografi.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Apatosaurus

Växtätande dinosaurie med lång hals och en robust kropp.

Archaeopteryx

Archaeopteryxen uppvisade drag typiska för både fåglar och reptiler. Den var troligen fåglarnas förfader.

Deinonychus

Deinonychus, vars namn betyder "förskräcklig klo", var en fågelliknande köttätande dinosaurie.

Djur- och växtlivet under karbonperioden

I denna animation visas några djur och växter som levde mellan de geologiska perioderna Devon och Perm (358 till 299 miljoner år sedan).

Flora och fauna under perm

Denna 3D-scen visar flora och fauna under den sista delen av Paleozoikum.

Förkastning (grundskolenivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Glaciär (grundskolenivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Havsskorpioner

En utdöd grupp leddjur som levde under paleozoikum.

Ichthyosaurie (fisködla)

Delfinliknande marina reptiler; ett bra exempel på konvergent evolution.

Ichthyostega

Ett förhistoriskt groddjur och en tidig representant för landryggradsdjur, den dog ut för 360 miljoner år sedan.

Pteranodon longiceps

En förhistorisk flygande reptil som liknade fåglar, dock finns det ingen direkt evolutionär koppling mellan de två.

Quetzalcoatlus, en väldig flygödla

Quetzalcoatlus var ett av de största flygande djuren som funnits genom tiderna.

Stegosaurus

En typ av förhistorisk reptil som hade beniga plattor på ryggen. Plattorna hade en värmereglerande funktion.

Tiktaalik

En övergångsform mellan fisk och tetrapoder, de första fyrfota landdjuren.

Tyrannosaurus rex (Tyrannödla)

Stor, köttätande dinosaurie. Förmodligen den mest kända dinosaurien.

Triceratops

En typ av växtätande dinosaurie som levde under kritaperioden och var lätt att känna igen på sin stora krage och sina tre horn.

Trilobiter

Tillhörde samma huvudgrupp av leddjur som spindeldjuren och kräftdjur.

Veckning (fortsättningsnivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Veckning (grundskolenivå)

Laterala tryckkrafter orsakar att bergarter veckas. Veckberg bildas på detta sätt.

Ammoniter

En utdöd grupp av bläckfiskar med massivt ytterskal. Ammoniter är utmärkta zonfossiler.

Added to your cart.