Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Koniska kroppar

Koniska kroppar

Denna animation visar olika typer av koner och pyramider.

Matematik

Nyckelord

conic fast ämne, pyramiden, Stympad kon, sned cirkulär kon, rät cirkulär kon, sidoyta, topp, mantel, cylinderbotten, rymdgeometri, geometri, matematik

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Császár-polyeder

Császár-polyedern är en icke-konvex polyeder med 14 trekantiga sidoytor.

Cylindriska kroppar

Denna animation visar olika typer av cylindriska kroppar samt deras mantelytor.

Förhållandet mellan liknande kroppars volym.

I denna 3D-scen förklaras korrelationen mellan fasta kroppars likformighet i förhållande till varandra och volymens förändring.

Gruppering av kroppar

Denna animation illustrerar olika grupper av kroppar genom konkreta exempel.

Gruppering av kroppar 1.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom exempel.

Kägelsnitt

Ett kägelsnitt är den plankurva som uppstår när en cirkulär kon genomskärs med ett plant snitt.

Omkrets, area, begränsningsarea och volym

I denna animation visas formlerna för att beräkna figurers omkrets och area samt kroppars begränsningsarea och volym.

Platonska kroppar

Denna animation visar de fem ordinarie tredimensionella platonska kropparna, varav den mest kända är kuben.

Rotationskroppar (rektangel)

Genom att rotera en rektangel runt dess symmetriaxlar eller runt dess sidor får vi olika rotationskroppar.

Sfär

En sfär är en grupp punkter som alla befinner sig på samma avstånd från en given punkt i rummet.

Szilassi-polyeder

Denna speciella konkava polyeder fick sitt namn efter en ungersk matematiker.

Gruppering av kroppar 2.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom exempel.

Gruppering av kroppar 3.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom exempel.

Gruppering av kroppar 4.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom konkreta exempel.

Added to your cart.