Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Konformationer av etan

Konformationer av etan

En "staggered" konformation hos etan är mer stabil än en "eclipsed" konformation.

Kemi

Nyckelord

etan, etan-molekyl, konforma, rotation runt bindning, alkan, kolväte, 'Eclipsed' konformation, 'Staggered' konformation, Organisk kemi, Molekyl, kemi

Relaterade objekt

Addition

I en additionsreaktion förenas molekyler av två eller flera ämnen utan att bilda en biprodukt.

Etan (C₂H₆)

Den andra medlemmen i den homologa serien av alkaner med raka kolkedjor.

Eten (etylen) (C₂H₄)

Den första medlemmen i den homologa serien av alkener.

Etyn (acetylen) (C₂H₂)

Det första elementet i den homologa serien av alkyner.

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

Polytetrafluoreten, teflon (C₂F₄)n

En av de mest kända syntetiska polymererna.

Bromfluorklormetan (CHClBrF)

Molekylen har två enantiomerer: stereoisomerer som är varandras spegelbilder och inte kan överlappas.

Propan (C₃H₈)

Den tredje medlemmen i den homologa serien av alkaner med raka kolkedjor.

Added to your cart.