Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Kolsyra (H₂CO₃)

Kolsyra (H₂CO₃)

Färglös, luktfri vätska som framställs genom att lösa koldioxid i vatten.

Kemi

Nyckelord

kolsyra, sodavatten, svag syra, diprotic syra, koldioxid, vatten, karbonater, vätekarbonater, kolsyrad, mineralvatten, labil, sur, bubbla, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Kul-och pinnmodell

Kolsyra (H₂CO₃)

Information

Molmassa: 62,03 g/mol

Densitet: 1,0000 g/cm³

Egenskaper

Kolsyra existerar endast som en vattenlösning. Den är en färglös, luktfri, svag syra. När den utsätts för luft under längre tid eller för värme, bryts den ned till koldioxid och vatten. Dess salter kallas karbonater, medan dess syrasalter kallas vätekarbonater.

Förekomst och framställning

I naturen produceras kolsyra genom upplösning av atmosfärisk koldioxid i vatten. Detta spelar en viktig roll vid vittringsprocesser och i utvecklingen av odlingsbar jord. Dess salter kan hittas i de vanligaste karbonaterna som kalksten och dolomit. Inom industrin framställs kolsyra genom att lösa koldioxid i vatten.

Användning

Kolsyra tillsätts i mineralvatten och läskedrycker.

Kalottmodell

Berättarröst

Relaterade objekt

Kalciumkarbonat (CaCO₃)

Kalksten är ett vanligt förekommande material med ett brett användningsområde.

Karbonatjon (CO₃²⁻)

En sammansatt jon som framställs från kolsyra genom att protoner frigörs.

Koldioxid (CO₂) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Koldioxid (CO₂) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Kolmonoxid (CO) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Kolmonoxid (CO) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Karstområde (gymnasienivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Salpetersyra (HNO₃)

En av oxosyror i kväve. En färglös förening med stickande lukt, ett starkt oxidationsmedel.

Salpetersyrlighet (HNO₂)

En av oxosyrorna i kväve. En färglös, måttligt stark syra med en stickande lukt, som bara existerar i vattenlösning.

Added to your cart.